วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556

Lai Te Xiong Di (莱特兄弟) The Wright Brothers - Zhang Yun Jing (Lyrics)

เพลง Lái Tè Xiōng Dì (莱特兄弟The Wright Brothers
ศิลปิน Zhāng Yún Jīng (张芸京)
อัลบั้ม XiǎNǚ Hái (小女孩) LITTLE GIRL
สังกัด Gold Typhoon Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


*他们笑我 总爱做白日梦 至少我口水没流
tā men xiào wǒ  zǒng ài zuò bái rì mèng  zhì shǎo wǒ kǒu shuǐ méi liú
ทา เมิน เสี้ยว หว่อ  จ่ง อ้าย จั้ว ไป๋ ยื้อ เมิ่ง  จื้อ เส่า หวอ โขว สุ่ย เหมย หลิว

我想过 会不会此路不通 这条路塞车啰
wǒ xiǎng guò  huì bù huì cǐ lù bù tōng  zhè tiáo lù sāi chē luō
หวอ เสี่ยง กั้ว  ฮุ่ย ปู๋ ฮุ่ย ฉื่อ ลู่ ปู้ ทง  เจ้อ เถียว ลู่ ไซ เชอ ลัว

为什么能做梦 但不能说出口 我搞不懂 HO
wèi shén me néng zuò mèng  dàn bù néng shuō chū kǒu  wǒ gǎo bù dǒng  HO
เว่ย เสิน เมอะ เหนิง จั้ว เมิ่ง  ตั้น ปู้ เหนิง ซัว ชู โข่ว  หวอ เก่า ปู้ ต่ง  โฮ้

莱特兄弟跟我 也一样不懂 只会冲
LáiTè xiōng dì gēn wǒ  yě yī yàng bù dǒng  zhǐ huì chōng
ไหลเท่อ โซวง ตี้ เกิน หว่อ  เย่ อี๋ ย่าง ปู้ ต่ง  จื่อ ฮุ่ย ชง

**飞上蓝色的天空 追逐我的梦
fēi shàng lán sè de tiān kōng  zhuī zhú wǒ de mèng 
เฟย ซ่าง หลาน เซ้อ เตอะ เทียน คง  จุย จู๋ หว่อ เตอะ เมิ่ง

飞太高害怕掉落 那就绝对不低头
fēi tài gāo hài pà diào luò  nà jiù jué duì bù dī tóu
เฟย ไท่ เกา ไห้ พ่า เตี้ยว ลั่ว  น่า จิ้ว เจว๋ ตุ้ย ปู้ ตี โถว

逃离重力的地球 飞向我的宇宙
táo lí zhòng lì de dì qiú  fēi xiàng wǒ de yǔ zhòu 
เถา หลี จ้ง ลี่ เตอะ ตี้ ฉิว  เฟย เซี่ยง หว่อ เตอะ อวิ่ โจ้ว

不要想得太多(不要想太多)
bù yào xiǎng de tài duō(bù yào xiǎng tài duō)
ปู๋ เหย้า เสี่ยง เตอะ ไท่ ตัว(ปู๋ เหย้า เสี่ยง ไท่ ตัว)

不只是白日梦 我没有醒来过
bù zhǐ shì bái rì mèng  wǒ méi yǒu xǐng lái guò
ปู้ จื่อ ซื่อ ไป๋ ยื้อ เมิ่ง  หว่อ เหมย โหยว สิ่ง กั้ว ไหล

ซ้ำ *, **

要飞上天空 往前冲 不退后Woo Woo
yào fēi shàng tiān kōng  wǎng qián chōng  bù tuì hòu Woo Woo 
เหย้า เฟย ซ่าง เทียน คง  หว่าง เฉียน ชง  ปู๋ ทุ่ย โฮ่ว  โวว โว้

怕危险太多 别叫我 我不懂 HO~
pà wēi xiǎn tài duō  bié jiào wǒ  wǒ bù dǒng  HO~
พ่า เวย เสี่ยน ไท่ ตัว  เปี๋ย เจี้ยว หว่อ  หว่อ ปู้ ต่ง  โฮ้~

ซ้ำ **Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...