วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556

Hai Xiu De Lin Ju (害羞的邻居) Shy Neighbor - Ken Hung (Lyrics)

เพลง Hài Xiū De Lín Jū (害羞的邻居) Shy Neighbor
ศิลปิน Hóng Zhuō Lì (洪卓立) Ken Hung
อัลบั้ม Zhǎo Gè Dǒng Wǒ De Nǚ Hái (找个懂我的女孩) Looking For A Girl Who Knows Me
สังกัด EEG Emperor Entertianment Group Hong Kong
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง把闹钟 调到了七点
bǎ nào zhōng  diào dào le qī diǎn 
ป่า เน่า จง  เตี้ยว เต้า เลอะ ชี เตี่ยน

也许会遇见你在 楼下买早点
yě xǔ huì yù jiàn nǐ zài  lóu xià mǎi zǎo diǎn
เย๋ สวี่ ฮุ่ย อวิ้ เจี้ยน หนี่ ไจ้  โหลว เซี่ย ไหม เจ๋า เตี่ยน

我仰着脸 不经意在你左边
wǒ yǎng zhe liǎn  bù jīng yì zài nǐ zuǒ biān 
หวอ หย่าง เจอะ เหลี่ยน  ปู้ จิง อี้ ไจ้ หนี จั่ว เปียน

偶尔偷看一眼 又看一眼
ǒu ěr tōu kàn yī yǎn  yòu kàn yī yǎn
โอ๋ว เอ่อ โทว คั่น อี้ เหยี่ยน  โย่ว คั่น อี้ เหยี่ยน

我走在 你经过的街
wǒ zǒu zài  nǐ jīng guò de jiē 
หวอ โจ่ว ไจ้  หนี่ จิง กั้ว เตอะ เจีย

幻想着和你的肩 并列或重叠
huàn xiǎng zhe hé nǐ de jiān  bìng liè huò chóng dié
ฮ่วน เสี่ยง เจอะ เหอ หนี่ เตอะ เจียน  ปิ้ง เลี้ย ฮั่ว ฉง เตี๋ย

我是害羞的邻居 有点胆怯
wǒ shì hài xiū de lín jū  yǒu diǎn dǎn qiè 
หว่อ ซื่อ ไห้ ซิว เตอะ หลิน จวี  โหยว เตี๋ยน ต่าน เชี้ย

一起搭电梯 你没发现
yī qǐ dā diàn tī  nǐ méi fā xiàn
อี้ ฉี่ ตา เตี้ยน ที  หนี่ เหมย ฟา เซี่ยน 

*等了多久 我刻意为你停留
děng le duō jiǔ  wǒ kè yì wèi nǐ tíng liú 
เติ่ง เลอะ ตัว จิ่ว  หว่อ เค่อ อี้ เว่ย หนี่ ถิง หลิว

只为看着你出现 旋转楼梯口
zhǐ wèi kàn zhe nǐ chū xiàn  xuán zhuǎn lóu tī kǒu
จื่อ เว่ย คั่น เจอะ หนี่ ชู เซี่ยน  เสวียน จ่วน โหลว ที โข่ว

看着你走进了 最熟悉的门口
kàn zhe nǐ zǒu jìn le  zuì shóu xī de mén kǒu 
คั่น เจอะ หนี โจ่ว จิ้น เลอะ  จุ้ย โสว ซี เตอะ เหมิน โข่ว

我还是很笨 的陌生人
wǒ hái shì hěn bèn  de mò shēng rén
หว่อ ไห ซื่อ เหิ่น เปิ้น  เตอะ มั่ว เซิง เหริน

要多久 你明白这感受
yào duō jiǔ  nǐ míng bái zhè gǎn shòu 
เหย้า ตัว จิ่ว  หนี่ หมิง ไป๋ เจ้อ ก่าน โซ่ว

告诉你我在隔壁 却开不了口
gào su nǐ wǒ zài gé bì  què kāi bù liǎo kǒu 
เก้า สุ หนี หว่อ ไจ้ เก๋อ ปี้  เชว่ ไค ปู้ เหลียว โข่ว

倔强是个主谋 帮手就是害羞
jué jiàng shì gè zhǔ móu  bāng shǒu jiù shì hài xiū 
เจว๋ เจี้ยง ซื่อ เก้อ จู่ โหมว  ปัง โส่ว จิ้ว ซื่อ ไห้ ซิว

你是远远的 一个星球 Yeah
nǐ shì yuǎn yuǎn de  yī gè xīng qiú  Yeah
หนี่ ซื่อ หยวน หย่วน เตอะ  อี๋ เก้อ ซิง ฉิว  เย้

Ded Ded~ Ya  Ded Ded~ Ya  HO~

向前冲 脚步又纠结
xiàng qián chōng  jiǎo bù yòu jiū jié 
เซี่ยง เฉียน ชง  เจี่ยว ปู้ โย่ว จิว เจี๋ย

纠结在我的感觉 不能被了解
jiū jié zài wǒ de gǎn jué  bù néng bèi liǎo jiě
จิว เจี๋ย ไจ้ หว่อ เตอะ ก่าน เจว๋  ปู้ เหนิง เป้ย เหลียว เจี่ย 

让我永远 在你隔壁的世界
ràng wǒ yǒng yuǎn  zài nǐ gé bì de shì jiè 
ร่าง หวอ หยง หย่วน  ไจ้ หนี่ เก๋อ ปี้ เตอะ ซื่อ เจี้ย

被你不经意的 错过忽略
bèi nǐ bù jīng yì de  cuò guò hū lüè
เป้ย หนี่ ปู้ จิง อี้ เตอะ  ชั่ว กั้ว ฮู เลว่

ซ้ำ *

害羞的邻居  害羞的邻居
hài xiū de lín jū  hài xiū de lín jū 
ไห้ ซิว เตอะ หลิน จวี  ไห้ ซิว เตอะ หลิน จวี

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...