วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556

Gai Wang Le (该忘了) Forget Me Not - Amber Kuo (Lyrics)

เพลง  Gāi Wàng Le (忘了) Forget Me Not
ศิลปิน Guō Cǎi Jié (郭采) Amber Kuo
อัลบั้ม Gěi Tā () Hear, There And Everywhere
สังกัด Warner Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง

เนื้อเพลง静静翻阅着照片 重来不了的画面
jìng jìng fān yuè zhe zhào piàn  chóng lái bù liǎo de huà miàn 
จิ้ง จิ้ง ฟัน เยว่ เจอะ เจ้า เพี่ยน  ฉง ไหล ปู้ เหลี่ยว เตอะ ฮว่า เมี่ยน

关上了灯的房间 无所谓你不在身边
guān shàng le dēng de fáng jiān  wú suǒ wèi nǐ bù zài shēn biān
กวน ซ่าง เลอะ เติง เตอะ ฝัง เจียน  อู๋ สั่ว เว่ย หนี่ ปู๋ ไจ้ เซิน เปียน

当爱情打烊之前 总要把伤心盘点
dāng ài qíng dǎ yàng zhī qián  zǒng yào bǎ shāng xīn pán diǎn 
ตัง อ้าย ฉิง ต่า ย่าง จือ เฉียน  จ่ง เหย้า ป่า ซาง ซิน ผาน เตี่ยน

囤积太多的诺言 放太久过期不新鲜
tún jī tài duō de nuò yán  fàng tài jiǔ guò qī bù xīn xiān
ถุน จี ไท่ ตัว เตอะ นั้ว เหยียน  ฟ่าง ไท่ จิ่ว กั้ว ชี ปู้ ซิน เซียน

原谅不必跟随着抱歉 眼泪也不必为了 纪念
yuán liàng bù bì gēn suí zhe bào qiàn  yǎn lèi yě bù bì wèi le  jì niàn
หยวน เลี่ยง ปู๋ ปี้ เกิน สุย เจอะ เป้า เชี่ยน  เหยี่ยน เล้ย เย่ ปู๋ ปี้ เว่ย เลอะ  จี้ เนี่ยน

*是不是我们该忘了 最爱的一刻
shì bù shì wǒ men gāi wàng le  zuì ài de yī kè 
ซื่อ ปู๋ ซื่อ หว่อ เมิน ไก ว่าง เลอะ  จุ้ย อ้าย เตอะ อี๋ เค่อ

找不回每次拥抱缺少的 温热
zhǎo bù huí měi cì yōng bào quē shǎo de  wēn rè
เจ่า ปู้ หุย เหม่ย ชื่อ ยง เป้า เชว เส่า เตอะ  เวิน เย่อ

也许是我们该忘了 越在乎越忐忑
yě xǔ shì wǒ men gāi wàng le  yuè zài hu yuè tǎn tè
เย๋ สวี่ ซื่อ หว่อ เมิน ไก ว่าง เลอะ  เยว่ ไจ้ ฮุ เยว่ ถ่าน เท่อ

理智拉扯 情绪曲折 到底怎么愈合
lǐ zhì lā chě  qíng xù qū zhé  dào dǐ zěn me yù hé
หลี่ จื้อ ลา เฉ่อ  ฉิง ซวี่ ชวี เจ๋อ  เต้า ตี๋ เจิ่น เมอะ อวิ้ เหอ

现在起我们该忘了 最爱的一刻 清空了心值不值得 依依不舍
xiàn zài qǐ wǒ men gāi wàng le  zuì ài de yī kè  qīng kōng le xīn zhí bù zhí dé  yī yī bù shě
เซี่ยน ไจ้ ฉี่ หว่อ เมิน ไก ว่าง เลอะ  จุ้ย อ้าย เตอะ อี๋ เค่อ  ชิง คง เลอะ ซิน จื๋อ ปู้ จื๋อ เต๋อ  อี อี ปู้ เส่อ

最好是我们都忘了 期待是错的 幸福很远了
zuì hǎo shì wǒ men dōu wàng le  qī dài shì cuò de  xìng fú hěn yuǎn le
จุ้ย เห่า ซื่อ หว่อ เมิน โตว ว่าง เลอะ  ชี ไต้ ซื่อ ชั่ว เตอะ  ซิ่ง ฝู เหิน หย่วน เลอะ

轻轻按下空白键 洗掉心中的思念
qīng qīng àn xià kòng bái jiàn  xǐ diào xīn zhōng de sī niàn 
ชิง ชิง อั้น เซี่ย ค่ง ไป๋ เจี้ยน  สี่ เตี้ยว ซิน จง เตอะ ซือ เนี่ยน

关上手机的电源 不再半夜为谁失眠
guān shàng shǒu jī de diàn yuán  bù zài bàn yè wèi shuí shī mián
กวน ซ่าง โส่ว จี เตอะ เตี้ยน หยวน  ปู๋ ไจ้ ปั้น เย้ เว่ย สุย ซือ เหมียน

当爱情枯萎之前 再多灌溉都不对
dāng ài qíng kū wěi zhī qián  zài duō guàn gài dōu bù duì 
ตัง อ้าย ฉิง คู เหว่ย จือ เฉียน  ไจ้ ตัว ก้วน ไก้ โตว ปู๋ ตุ้ย 

养分太少而凋谢 不能责怪任何季节
yǎng fèn tài shǎo ér diāo xiè  bù néng zé guài rèn hé jì jié
หย่าง เฟิ่น ไท่ เส่า เอ๋อ เตียว เซี้ย  ปู้ เหนิง เจ๋อ ไกว้ เริ่น เหอ จี้ เจี๋ย

原谅不必跟随着抱歉 眼泪也不必为了 纪念
yuán liàng bù bì gēn suí zhe bào qiàn  yǎn lèi yě bù bì wèi le  jì niàn
หยวน เลี่ยง ปู๋ ปี้ เกิน สุย เจอะ เป้า เชี่ยน  เหยี่ยน เล้ย เย่ ปู๋ ปี้ เว่ย เลอะ  จี้ เนี่ยน

ซ้ำ *

理智拉扯 情绪曲折 早就无法愈合
lǐ zhì lā chě  qíng xù qū zhé  zǎo jiù wú fǎ yù hé 
หลี่ จื้อ ลา เฉ่อ  ฉิง ซวี่ ชวี เจ๋อ  เจ่า จิ้ว อู๋ ฝ่า อวิ้ เหอ

是不是我们该忘了 最当初的快乐
shì bù shì wǒ men gāi wàng le  zuì dāng chū de kuài lè
ซื่อ ปู๋ ซื่อ หว่อ เมิน ไก ว่าง เลอะ  จุ้ย ตัง ชู เตอะ ไคว่ เล่อ

当一切宽容与配合 换来挫折 所以我们应该忘了
dāng yī qiè kuān róng yǔ pèi hé  huàn lái cuò zhé  suǒ yǐ wǒ men yīng gāi wàng le
ตัง อี๋ เชี้ย ควน หยง อวิ่ เพ่ย เหอ  ฮ่วน ไหล ชั่ว เจ๋อ  สัว อี๋ หว่อ เมิน ยิง ไก ว่าง เลอะ 

放手是好的 幸福很远了 所以再见了
fàng shǒu shì hǎo de  xìng fú hěn yuǎn le  suǒ yǐ zài jiàn le
ฟ่าง โส่ว ซื่อ เห่า เตอะ  ซิ่ง ฝู เหิน หย่วน เลอะ  สัว อี่ ไจ้ เจี้ยน เลอะ


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...