วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556

Wo Hui Lai Le (我回来了) I'm Back - Alan Dawa Dolma (Lyrics)

เพลง Wǒ Huí Lái Le (我回来了) I'm Back
ศิลปิน Alan Dawa Dolma (兰.达瓦卓玛Ālán Dá Wà Zhuō Mǎ
อัลบั้ม Love Song
สังกัด Warner Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


经过了多少个街灯 才找到回家的大门
jīng guò le duō shǎo gè jiē dēng  cái zhǎo dào huí jiā de dà mén
จิง กั้ว เลอะ ตัว เส่า เก้อ เจีย เติง  ไฉ เจ่า เต้า หุย เจีย เตอะ ต้า เหมิน

今晚我舍不得关灯 只要不被打扰的
jīn wǎn wǒ shě bù dé guān dēng  zhǐ yào bù bèi dǎ rǎo de
จิน หว่าน หว่อ เส่อ ปู้ เต๋อ กวน เติง  จื่อ เหย้า ปู๋ เป้ย ต๋า เหร่า เตอะ

*回忆像开过的列车 幸福是每一次启程
huí yì xiàng kāi guò de liè chē  xìng fú shì měi yī cì qǐ chéng
หุย อี้ เซี่ยง ไค กั้ว เตอะ เลี้ย เชอ  ซิ่ง ฝู ซื่อ เหม่ย อี๋ ชื่อ ฉี่ เฉิง

直到你的手松开后 我才彻底的醒了
zhí dào nǐ de shǒu sōng kāi hòu  wǒ cái chè dǐ de xǐng le
จื๋อ เต้า หนี่ เตอะ โส่ว ซง ไค โฮ่ว  หว่อ ไฉ เช้อ ตี่ เตอะ สิ่ง เลอะ

**每个吻都有几次 伤透心的可能
měi gè wěn dōu yǒu jǐ cì  shāng tòu xīn de kě néng
เหม่ย เก้อ เหวิ่น โตว โหยว จี่ ชื่อ  ซาง โท่ว ซิน เตอะ เข่อ เหนิง

才熬成不让眼泪 每一次都会疼
cái áo chéng bù ràng yǎn lèi  měi yī cì dōu huì téng
ไฉ เอ๋า เฉิง ปู๋ ร่าง เหยี่ยน เล้ย  เหม่ย อี๋ ชื่อ โตว ฮุ่ย เถิง

我 不曾完整走的旅程 却走得曲折
wǒ  bù céng wán zhěng zǒu de lǚ chéng  què zǒu de qū zhé
หว่อ  ปู้ เฉิง หวาน เจิ๋ง โจ่ว เตอะ ลวี่ เฉิง  เชว่ โจ่ว เตอะ ชวี เจ๋อ

***每个人都在渴望 需要爱的眼神
měi gè rén dōu zài kě wàng  xū yào ài de yǎn shén
เหม่ย เก้อ เหริน โตว ไจ้ เข่อ ว่าง  ซวี เหย้า อ้าย เตอะ เหยี่ยน เสิน

却忘了时间仍然留不住他的体温
què wàng le shí jiān réng rán liú bù zhù tā de tǐ wēn
เชว่ ว่าง เลอะ สือ เจียน เหยิง หยาน หลิว ปู๋ จู้ ทา เตอะ ถี่ เวิน

我 乱了永恒 才甘心的等待下一次的旅程
wǒ  luàn le yǒng héng  cái gān xīn de děng dài xià yī cì de lǚ chéng
หว่อ  ล่วน เลอะ หย่ง เหิง  ไฉ กัน ซิน เตอะ เติ่ง ไต้ เซี่ย อี๋ ชื่อ เตอะ ลวี่ เฉิง

ซ้ำ *, **, ***

离开了 昨天的 天亮了 复活了
lí kāi le  zuó tiān de  tiān liàng le  fù huó le
หลี ไค เลอะ  จั๋ว เทียน เตอะ  เทียน เลี่ยง เลอะ  ฟู่ หัว เลอะ

这一刻 我回来了
zhè yī kè  wǒ huí lái le
เจ้อ อี๋ เค่อ  หว่อ หุย ไหล เลอะ

ซ้ำ **

每个人都在灼热 需要爱的眼神
měi gè rén dōu zài zhuó rè  xū yào ài de yǎn shén
เหม่ย เก้อ เหริน โตว ไจ้ จั๋ว เย่อ  ซวี เหย้า อ้าย เตอะ เหยี่ยน เสิน

却忘了时间仍然留不住他的体温
què wàng le shí jiān réng rán liú bù zhù tā de tǐ wēn
เชว่ ว่าง เลอะ สือ เจียน เหยิง หยาน หลิว ปู๋ จู้ ทา เตอะ ถี่ เวิน

我 乱了永恒 才甘心的等待下一次的旅程
wǒ  luàn le yǒng héng  cái gān xīn de děng dài xià yī cì de lǚ chéng
หว่อ  ล่วน เลอะ หย่ง เหิง  ไฉ กัน ซิน เตอะ เติ่ง ไต้ เซี่ย อี๋ ชื่อ เตอะ ลวี่ เฉิง

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...