วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556

Wo De Hai Pa (我的害怕) My Fears - Come On! Bay Bay! (Lyrics)

เพลง Wǒ De Hài Pà (我的害怕) My Fears
ศิลปิน Come On! Bay Bay! (来吧! 焙焙!Lái Ba! Bèi Bèi!
อัลบั้ม (实的印象Zhēn S De Yìn Xiàng
สังกัด Asia Muse Entertainment Co.,Ltd.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง
我的害怕 来自对安全的渴望
wǒ de hài pà  lái zì duì ān quán de kě wàng 
หว่อ เตอะ ไห้ พ่า  ไหล จื้อ ตุ้ย อัน เฉวียน เตอะ เข่อ ว่าง

来自对明天的向往 来自对未来的彷徨
lái zì duì míng tiān de xiàng wǎng  lái zì duì wèi lái de páng huáng
ไหล จื้อ ตุ้ย หมิง เทียน เตอะ เซี่ยง หว่าง  ไหล จื้อ ตุ้ย เว่ย ไหล เตอะ ผัง หวง

我的害怕 来自于情感的受伤 来自于莫名的晴朗
wǒ de hài pà  lái zì yú qíng gǎn de shòu shāng  lái zì yú mò míng de qíng lǎng 
หว่อ เตอะ ไห้ พ่า  ไหล จื้อ อวิ๋ ฉิง ก่าน เตอะ โซ่ว ซาง  ไหล จื้อ อวิ๋ มั่ว หมิง เตอะ ฉิง หล่าง

我想知道 人为什么死亡
wǒ xiǎng zhī dào  rén wèi shén me sǐ wáng
หวอ เสี่ยง จือ เต้า  เหริน เว่ย เสิน เมอะ สื่อ หวัง

我的害怕 我的害怕 我的害怕 我的害怕
wǒ de hài pà  wǒ de hài pà  wǒ de hài pà  wǒ de hài pà
หว่อ เตอะ ไห้ พ่า  หว่อ เตอะ ไห้ พ่า  หว่อ เตอะ ไห้ พ่า  หว่อ เตอะ ไห้ พ่า

我的害怕 来自于受伤的候鸟
wǒ de hài pà  lái zì yú shòu shāng de hòu niǎo 
หว่อ เตอะ ไห้ พ่า  ไหล จื้อ อวิ๋ โซ่ว ซาง เตอะ โฮ่ว เหนี่ยว

来自于残破的花草 来自于无数的弱小
lái zì yú cán pò de huā cǎo  lái zì yú wú shù de ruò xiǎo
ไหล จื้อ อวิ๋ ฉาน พั้ว เตอะ ฮวา เฉ่า  ไหล จื้อ อวิ๋ อู๋ ซู่ เตอะ รั่ว เสี่ยว

我的害怕 来自于牵过你的手
wǒ de hài pà  lái zì yú qiān guò nǐ de shǒu 
หว่อ เตอะ ไห้ พ่า  ไหล จื้อ อวิ๋ เชียน กั้ว หนี่ เตอะ โส่ว

来自第一口的啤酒 来自于失去的朋友
lái zì dì yī kǒu de pí jiǔ  lái zì yú shī qù de péng yǒu
ไหล จื้อ ตี้ อี โข่ว เตอะ ผี จิ่ว  ไหล จื้อ อวิ๋ ซือ ชวี่ เตอะ เผิง โหย่ว

我的害怕 来自于悲伤的电影
wǒ de hài pà  lái zì yú bēi shāng de diàn yǐng 
หว่อ เตอะ ไห้ พ่า  ไหล จื้อ อวิ๋ เปย ซาง เตอะ เตี้ยน หยิ่ง

来自于催泪的歌曲 来自于我们的疏离
lái zì yú cuī lèi de gē qǔ  lái zì yú wǒ men de shū lí
ไหล จื้อ อวิ๋ ชุย เล้ย เตอะ เกอ ฉวี่  ไหล จื้อ อวิ๋ หว่อ เมิน เตอะ ซู หลี

我的害怕 来自于真实的生命
wǒ de hài pà  lái zì yú zhēn shí de shēng mìng 
หว่อ เตอะ ไห้ พ่า  ไหล จื้อ อวิ๋ เจิน สือ เตอะ เซิง มิ่ง

来自于这样的自己 来自于过去的过去
lái zì yú zhè yàng de zì jǐ  lái zì yú guò qù de guò qù
ไหล จื้อ อวิ๋ เจ้อ ย่าง เตอะ จื้อ จี่  ไหล จื้อ อวิ๋ กั้ว ชวี่ เตอะ กั้ว ชวี่

我的害怕 我的害怕 我的害怕 我的害怕
wǒ de hài pà  wǒ de hài pà  wǒ de hài pà  wǒ de hài pà
หว่อ เตอะ ไห้ พ่า  หว่อ เตอะ ไห้ พ่า  หว่อ เตอะ ไห้ พ่า  หว่อ เตอะ ไห้ พ่า

我的害怕 我的害怕 我的害怕 我的害怕
wǒ de hài pà  wǒ de hài pà  wǒ de hài pà  wǒ de hài pà
หว่อ เตอะ ไห้ พ่า  หว่อ เตอะ ไห้ พ่า  หว่อ เตอะ ไห้ พ่า  หว่อ เตอะ ไห้ พ่า

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...