วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2556

Ti Wo (替我) We Substitute - Jiro Wang (Lyrics)

เพลง Tì Wǒ (替我) We Substitute
ศิลปิน Wāng Dōng Chéng (东城) Jiro Wang
อัลบั้ม Nǐ Zài Děng Shén Me (你在等什) What Are You Waiting For
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


别怕 风不一定会卷起沙 也许 它只想悄悄抚摸你的长发
bié pà  fēng bù yī dìng huì juǎn qǐ shā  yě xǔ  tā zhǐ xiǎng qiāo qiāo fǔ mō nǐ de cháng fà
เปี๋ย พ่า  เฟิง ปู้ อี๋ ติ้ง ฮุ่ย เจวียน ฉี่ ซา  เย๋ สวี่  ทา จื๋อ เสี่ยง เชียว เชียว ฝู่ มัว หนี่ เตอะ ฉาง ฝ้า 

你看 雨并不是总会倾盆落下
nǐ kàn  yǔ bìng bù shì zǒng huì qīng pén luò xià
หนี่ คั่น  อวิ่ ปิ้ง ปู๋ ซื่อ จ่ง ฮุ่ย ชิง เผิน ลั่ว เซี่ย

它好像只想 在你的侧脸 轻轻擦过像吻了一下
tā hǎo xiàng zhǐ xiǎng  zài nǐ de cè liǎn  qīng qīng cā guò xiàng wěn le yī xià
ทา เห่า เซี่ยง จื๋อ เสี่ยง  ไจ้ หนี่ เตอะ เช้อ เหลี่ยน  ชิง ชิง ชา กั้ว เซี่ยง เหวิ่น เลอะ อี๋ เซี่ย

*天上的星地上的花脚边石头肩上蝴蝶
tiān shàng de xīng dì shàng de huā jiǎo biān shí tou jiān shàng hú dié
เทียน ซ่าง เตอะ ซิง ตี้ ซ่าง เตอะ ฮวา เจี่ยว เปียน สือ โถว เจียน ซ่าง หู เตี๋ย

你还喜欢吗 (Woo OH)
nǐ hái xǐ huān ma (Woo OH)
หนี่ ไห สี่ ฮวน ม่ะ (โว้ว โอ้)

我的眼神动作步伐神态都输给他们了吧
wǒ de yǎn shén dòng zuò bù fá shén tài dōu shū gěi tā men le ba
หว่อ เตอะ เหยี่ยน เสิน ต้ง จั้ว ปู้ ฝา เสิน ไท่ โตว ซู เก่ย ทา เมิน เลอะ ป่ะ

上个门牌下盏路灯会让你暂时忘了我去哪了吗
shàng gè mén pái xià zhǎn lù dēng huì ràng nǐ zàn shí wàng le wǒ qù nǎ le ma
ซ่าง เก้อ เหมิน ผาย เซี่ย จ่าน ลู่ เติง ฮุ่ย ร่าง หนี่ จ้าน สือ ว่าง เลอะ หว่อ ชวี่ หน่า เลอะ ม่ะ

就不枉我千变万化留下 Woo OH
jiù bù wǎng wǒ qiān biàn wàn huà liú xià  Woo OH
จิ้ว ปู้ หวาง หว่อ เชียน เปี้ยน ว่าน ฮว่า หลิว เซี่ย  โว้ว โอ้

爱是我最后的力量 拼命散落在这世界上
ài shì wǒ zuì hòu de lì liàng  pīn mìng sǎn luò zài zhè shì jiè shàng
อ้าย ซื่อ หว่อ จุ้ย โฮ่ว เตอะ ลี่ เลี่ยง  พิน มิ่ง ส่าน ลั่ว ไจ้ เจ้อ ซื่อ เจี้ย ซ่าง

让天地万物代替我 陪你放心看 未来有多漂亮
ràng tiān dì wàn wù dài tì wǒ  péi nǐ fàng xīn kàn  wèi lái yǒu duō piào liang
ร่าง เทียน ตี้ ว่าน อู้ ไต้ ที่ หว่อ  เผย หนี่ ฟ่าง ซิน คั่น  เว่ย ไหล โหย่ว ตัว เพี่ยว เลี่ยง

爱是我全部的力量 代替我留在你心上
ài shì wǒ quán bù de lì liàng  dài tì wǒ liú zài nǐ xīn shàng
อ้าย ซื่อ หว่อ เฉวียน ปู้ เตอะ ลี่ เลี่ยง  ไต้ ที่ หว่อ หลิว ไจ้ หนี่ ซิน ซ่าง

当你想念我(想念我) 心跳会替我回答 (Woo OH Woo Yeah~)
dāng nǐ xiǎng niàn wǒ (xiǎng niàn wǒ)  xīn tiào huì tì wǒ huí dá (Woo OH Woo Yeah ~)
ตัง หนี เสี่ยง เนี่ยน หว่อ (เสี่ยง เนี่ยน หว่อ)  ซิน เที่ยว ฮุ่ย ที่ หว่อ หุย ต๋า  (โว้ว โอ้ โว้ เย้~)

别怕 陌生人不总是那么陌生
bié pà  mò shēng rén bù zǒng shì nà me mò shēng
เปี๋ย พ่า  มั่ว เซิง เหริน ปู้ จ่ง ซื่อ น่า เมอะ มั่ว เซิง

我的冷笑话 好多人会讲 你听谁语气和我最像
wǒ de lěng xiào huà  hǎo duō rén huì jiǎng  nǐ tīng shuí yǔ qì hé wǒ zuì xiàng
หว่อ เตอะ เหลิ่ง เสี้ยว ฮว่า  เห่า ตัว เหริน ฮุ่ย เจี่ยง  หนี่ ทิง สุย อวิ่ ชี่ เหอ หว่อ จุ้ย เซี่ยง

ซ้ำ *

爱是你给我的力量 就全部留在这世界上
ài shì nǐ gěi wǒ de lì liàng  jiù quán bù liú zài zhè shì jiè shàng
อ้าย ซื่อ หนี เก๋ย หว่อ เตอะ ลี่ เลี่ยง  จิ้ว เฉวียน ปู้ หลิว ไจ้ เจ้อ ซื่อ เจี้ย ซ่าง

让天地万物代替我 还给你微笑 勇气自信希望
ràng tiān dì wàn wù dài tì wǒ  huán gěi nǐ wēi xiào  yǒng qì zì xìn xī wàng
ร่าง เทียน ตี้ ว่าน อู้ ไต้ ที่ หว่อ  หวน เก๋ย หนี่ เวย เสี้ยว  หย่ง ชี่ จื้อ ซิ่น ซี ว่าง

爱是我给你的力量 代替我留在你心上
ài shì wǒ gěi nǐ de lì liàng  dài tì wǒ liú zài nǐ xīn shàng
อ้าย ซื่อ หว่อ เก๋ย หนี่ เตอะ ลี่ เลี่ยง  ไต้ ที่ หว่อ หลิว ไจ้ หนี่ ซิน ซ่าง

对你的思念 像心跳不用回答
duì nǐ de sī niàn  xiàng xīn tiào bù yòng huí dá
ตุ้ย หนี่ เตอะ ซือ เนี่ยน  เซี่ยง ซิน เที่ยว ปู๋ ย่ง หุย ต๋า

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...