วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556

Shou Yu (手语) Sign Language - Jay Chou (Lyrics)

เพลง Shǒu Yǔ () Sign Language
ศิลปิน Zhōu Jié Lún (周杰伦) Jay Chou
อัลบั้ม Shí Èr Xīn Zuò (十二新作) Opus 12
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


*看着你我开不了口 就算用手语也找不到字句来形容
kàn zhe nǐ wǒ kāi bù liǎo kǒu  jiù suàn yòng shǒu yǔ yě zhǎo bù dào zì jù lái xíng róng
คั่น เจอะ หนี หว่อ ไค ปู้ เหลียว โข่ว  จิ้ว ซ่วน ย่ง โสว อวิ่ เย๋ เจ่า ปู๋ เต้า จื้อ จวี้ ไหล สิง หยง

你的美 太过梦幻 太过迷人 太多太多 太多我说不完
nǐ de měi  tài guò mèng huàn  tài guò mí rén  tài duō tài duō  tài duō wǒ shuō bù wán
หนี่ เตอะ เหม่ย  ไท่ กั้ว เมิ่ง ฮ่วน  ไท่ กั้ว หมี เหริน  ไท่ ตัว ไท่ ตัว  ไท่ ตัว หว่อ ซัว ปู้ หวาน

看着我你眼里闪烁 那甜甜的傻笑准备接受我给你的酒窝
kàn zhe wǒ nǐ yǎn lǐ shǎn shuò  nà tián tián de shǎ xiào zhǔn bèi jiē shòu wǒ gěi nǐ de jiǔ wō
คั่น เจอะ หว่อ หนี เหยียน หลี่ ส่าน ซั่ว  น่า เถียน เถียน เตอะ ส่า เสี้ยว จุ่น เป้ย เจีย โซ่ว หว่อ เก๋ย หนี่ เตอะ จิ่ว วอ

放胸口 请你相信 不要怀疑 这片星空 就只有你拥有
fàng xiōng kǒu  qǐng nǐ xiāng xìn  bù yào huái yí  zhè piàn xīng kōng  jiù zhǐ yǒu nǐ yōng yǒu
ฟ่าง โซวง โข่ว  ฉิง หนี่ เซียง ซิ่น  ปู๋ เหย้า ไหว อี๋  เจ้อ เพี่ยน ซิง คง  จิ้ว จื๋อ โหยว หนี่ ยง โหย่ว

嘿 Girl 牵你的右手 这不是在握手
Hey Girl qiān nǐ de yòu shǒu  zhè bù shì zài wò shǒu
เฮ้ เกิร์ล  เชียน หนี่ เตอะ โย่ว โส่ว  เจ้อ ปู๋ ซื่อ ไจ้ ว่อ โส่ว

嘿 Girl 牵你的左手 你可以想太多
Hey Girl qiān nǐ de zuǒ shǒu  nǐ kě yǐ xiǎng tài duō
เฮ้ เกิร์ล  เชียน หนี่ เตอะ จั๋ว โส่ว  หนี่ เขอ อี่ เสี่ยง ไท่ ตัว

哎呦 哎呦 哎呦 哎呦不错 爱我先别开口
āi yō  āi yō  āi yō  āi yō bù cuò  ài wǒ xiān bié kāi kǒu
อายโยะ อาย โยะ อายโยะ อาย โยะ ปู๋ ชั่ว  อ้าย หว่อ เซียน เปี๋ย ไค โข่ว

One More Time

嘿 Girl 牵你的右手 亲你我会先漱口
Hey Girl qiān nǐ de yòu shǒu  qīn nǐ wǒ huì xiān shù kǒu
เฮ้ เกิร์ล  เชียน หนี่ เตอะ โย่ว โส่ว  ชิน หนี หว่อ ฮุ่ย เซียน ซู่ โข่ว

嘿 Girl 牵你的左手 钻戒要套哪只手 OH~ OH
Hey Girl qiān nǐ de zuǒ shǒu  zuàn jiè yào tào nǎ zhī shǒu  OH~ OH
เฮ้ เกิร์ล  เชียน หนี่ เตอะ จั๋ว โส่ว  จ้วน เจี้ย  เหย้า เท่า หน่า จือ โส่ว  โอ้~ โอ้

哎呦 哎呦 哎呦 哎呦不错 幸福只要点头
āi yō  āi yō  āi yō  āi yō bù cuò  xìng fú zhǐ yào diǎn tóu
อายโยะ อาย โยะ อายโยะ อาย โยะ ปู๋ ชั่ว  ซิ่ง ฝู จื่อ เหย้า เตี่ยน โถว

**喔 我的手语你始终假装不懂 我爱你要比好多遍
OH wǒ de shǒu yǔ nǐ shǐ zhōng jiǎ zhuāng bù dǒng  wǒ ài nǐ yào bǐ hǎo duō biàn
โอ้  หว่อ เตอะ โสว อวิ่ หนี สื่อ จง เจี่ย จวง ปู้ ต่ง  หว่อ อ้าย หนี่ เหย้า ปี๋ เห่า ตัว เปี้ยน

FA SO LA SI DO FA FA SO LA SI DO FA

没办法 逃离你的魔法
méi bàn fǎ  táo lí nǐ de mó fǎ
เหมย ปั้น ฝ่า  เถา หลี หนี่ เตอะ หมัว ฝ่า

喔 为何我的唇语那么蠢 你竟然会读不出来
OH wèi hé wǒ de chún yǔ nà me chǔn  nǐ jìng rán huì dú bù chū lái
โอ้  เว่ย เหอ หว่อ เตอะ ฉุน อวิ่ น่า เมอะ ฉุ่น  หนี่ จิ้ง หยาน ฮุ่ย ตู๋ ปู้ ชู  ไหล

FA SO LA SI DO FA FA SO LA SI DO FA

我只好再亲吻你一遍
wǒ zhǐ hǎo zài qīn wěn nǐ yī biàn
หว่อ จื๋อ เห่า ไจ้ ชิน เหวิน หนี่ อี๋ เปี้ยน

ซ้ำ *, **

RAP :
你的手指比划着爱心 你说就让它放在我的掌心
nǐ de shǒu zhǐ bǐ huà zhe ài xīn  nǐ shuō jiù ràng tā fàng zài wǒ de zhǎng xīn
หนี่ เตอะ โสว จื๋อ ปี่ ฮว่า เจอะ อ้าย ซิน  หนี่ ซัว จิ้ว ร่าง ทา ฟ่าง ไจ้ หว่อ เตอะ จ่าง ซิน

我会握紧请你要放心 有我在一定一定不会出现伤心
wǒ huì wò jǐn qǐng nǐ yào fàng xīn  yǒu wǒ zài yī dìng yī dìng bù huì chū xiàn shāng xīn
หว่อ ฮุ่ย ว่อ จิ่น ฉิง หนี่ เหย้า ฟ่าง ซิน  โหยว หว่อ ไจ้ อี๋ ติ้ง อี๋ ติ้ง ปู๋ ฮุ่ย ชู เซี่ยน ซาง ซิน

你抬起头看到那颗流星 就像我遇见你的那时机
nǐ tái qǐ tóu kàn dào nà kē liú xīng  jiù xiàng wǒ yù jiàn nǐ de nà shí jī
หนี่ ไถ ฉี่ โถว คั่น เต้า น่า เคอ หลิว ซิง  จิ้ว เซี่ยง หว่อ อวิ้ เจี้ยน หนี่ เตอะ น่า สือ จี

嘿 Girl 嘿 Girl Girl 嘿 Girl
Hey Girl Hey Girl Girl Hey Girl

Woo~ Baby 你左手和我右手 比出无限形状
Woo~ Baby nǐ zuǒ shǒu hé wǒ yòu shǒu  bǐ chū wú xiàn xíng zhuàng
โว้~ เบบี้  หนี จั๋ว โส่ว เหอ หว่อ โย่ว โส่ว  ปี่ ชู อู๋ เซี่ยน สิง จ้วง

在黑键白键上 创造幸福的音符 Wuu
zài hēi jiàn bái jiàn shàng  chuàng zào xìng fú de yīn fú  Wuu
ไจ้ เฮย เจี้ยน ไป๋ เจี้ยน ซ่าง  ช่วง เจ้า ซิ่ง ฝู เตอะ ยิน ฝู  วู้

ซ้ำ **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...