วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556

Shao Nian Wei Chi De Fan Nao (少年维持的烦恼) My Dear - Rainie Yang (Lyrics)

เพลง Shào Nián Wéi Chí De Fán Nǎo (少年维持的烦恼) My Dear
ศิลปิน Yáng Chéng Lín (杨丞琳) Rainie Yang
อัลบั้ม Xiǎng Xìng Fú De Rén (想幸福的人) Wishing For Happiness
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง

给亲爱的你 我迷恋的笔 再美丽的信 也无法说明
gěi qīn ài de nǐ  wǒ mí liàn de bǐ  zài měi lì de xìn  yě wú fǎ shuō míng
เก่ย ชิน อ้าย เตอะ หนี่  หว่อ หมี เลี่ยน เตอะ ปี่  ไจ้ เหม่ย ลี่ เตอะ ซิ่น  เย่ อู๋ ฝ่า ซัว หมิง

那无止境的夜里 寂寞的星 闪烁 因为燃烧殆尽
nà wú zhǐ jìng de yè lǐ  jì mò de xīng  shǎn shuò  yīn wèi rán shāo dài jìn
น่า อู๋ จื่อ จิ้ง เตอะ เย้ หลี่  จี้ มั่ว เตอะ ซิง  ส่าน ซั่ว  ยิน เว่ย หยาน เซา ไต้ จิ้น

给亲爱的你 我们的爱情 再浪漫的心 也无法证明
gěi qīn ài de nǐ  wǒ men de ài qíng  zài làng màn de xīn  yě wú fǎ zhèng míng
เก่ย ชิน อ้าย เตอะ หนี่  หว่อ เมิน เตอะ อ้าย ฉิง  ไจ้ ล่าง ม่าน เตอะ ซิน  เย่ อู๋ ฝ่า เจิ้ง หมิง

那无赖般的生命 深不见底 已经 转身远远流去
nà wú lài bān de shēng mìng  shēn bù jiàn dǐ  yǐ jīng  zhuǎn shēn yuǎn yuǎn liú qù
น่า อู๋ ไล่ ปัน เตอะ เซิง มิ่ง  เซิน ปู๋ เจี้ยน ตี่  อี่ จิง  จ่วน เซิน หยวน หย่วน หลิว ชวี่

*我爱你 爱让我成为我自己 守护我心灵
wǒ ài nǐ  ài ràng wǒ chéng wéi wǒ zì jǐ  shǒu hù wǒ xīn líng
หว่อ อ้าย หนี่  อ้าย ร่าง หว่อ เฉิง เหวย หว่อ จื้อ จี่  โส่ว ฮู่ หว่อ ซิน หลิง

爱着你 像出悲剧 让我沉溺
ài zhe nǐ  xiàng chū bēi jù  ràng wǒ chén nì
อ้าย เจอะ หนี่  เซี่ยง ชู เปย จวี้  ร่าง หว่อ เฉิน นี่

就算是沉默不语 无法靠近 遥远的距离
jiù suàn shì chén mò bù yǔ  wú fǎ kào jìn  yáo yuǎn de jù lí
จิ้ว ซ่วน ซื่อ เฉิน มั่ว ปู้ อวิ่  อู๋ ฝ่า เค่า จิ้น  เหยา หย่วน เตอะ จวิ้ หลี

大雨中 淋湿的想念更透明
dà yǔ zhōng  lín shī de xiǎng niàn gèng tòu míng
ต้า อวิ่ จง  หลิน ซือ เตอะ เสี่ยง เนี่ยน เกิ้ง โท่ว หมิง

**我爱你 爱让我背叛我自己 遮住我眼睛
wǒ ài nǐ  ài ràng wǒ bèi pàn wǒ zì jǐ  zhē zhù wǒ yǎn jing
หว่อ อ้าย หนี่  อ้าย ร่าง หว่อ เป้ย พ่าน หว่อ จื้อ จี่  เจอ จู้ หว่อ เหยี่ยน จิง

爱着你 像等电影 奇迹结局
ài zhe nǐ  xiàng děng diàn yǐng  qí jī jié jú
อ้าย เจอะ หนี่  เซี่ยง เติ่ง เตี้ยน หยิ่ง  ฉี จี เจี๋ย จวี๋

就算是 滔滔不绝 无法平息 嘲笑的声音
jiù suàn shì  tāo tāo bù jué  wú fǎ píng xī  cháo xiào de shēng yīn
จิ้ว ซ่วน ซื่อ  เทา เทา ปู้ เจว๋  อู๋ ฝ่า ผิง ซี  เฉา เสี้ยว เตอะ เซิง ยิน

爱如诗 写不出个金句(Hmm~)
ài rú shī  xiě bù chū gè jīn jù  (Hmm~)
อ้าย หยู ซือ  เสี่ย ปู้ ชู เก้อ จิน จวี้  (ฮืมม~)

给亲爱的你 这只字片语 再多的情绪 也无法表明
gěi qīn ài de nǐ  zhè zhī zì piàn yǔ  zài duō de qíng xù  yě wú fǎ biǎo míng
เก่ย ชิน อ้าย เตอะ หนี่  เจ้อ จือ จื้อ เพี่ยน อวิ่  ไจ้ ตัว เตอะ ฉิง ซวี่  เย่ อู๋ ฝา เปี่ยว หมิง

那不该要的回应 所有诡计 终于 像流星般死去
nà bù gāi yào de huí yìng  suǒ yǒu guǐ jì  zhōng yú  xiàng liú xīng bān sǐ qù
น่า ปู้ ไก เหย้า เตอะ หุย ยิ่ง  สัว โหยว กุ่ย จี้  จง อวิ๋  เซี่ยง หลิว ซิง ปัน สื่อ ชวี่

ซ้ำ *, **, **

爱如歌 而你是我的终曲 我的唯一
ài rú gē  ér nǐ shì wǒ de zhōng qǔ  wǒ de wéi yī
อ้าย หยู เกอ  เอ๋อ หนี่ ซื่อ หว่อ เตอะ จง ฉวี่  หว่อ เตอะ เหวย อี

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...