วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2556

I Want You Back - Khalil Fong (Lyrics)

เพลง I Want You Back
ศิลปิน Fāng Dà Tóng (方大同) Khalil Fong
อัลบั้ม Huí Dào Wèi Lái (回到未来) Back To Wonderland
สังกัด Warner Music Hong Kong
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง


DO DO DO DO DO~ ~ ~

HEY 我们好久没有摩擦 因为好久没有说话
HEY wǒ men hǎo jiǔ méi yǒu mó cā  yīn wèi hǎo jiǔ méi yǒu shuō huà
เฮ้ หว่อ เมิน เหา จิ่ว เหมย โหย่ว หมัว ชา  ยิน เว่ย เหา จิ่ว เหมย โหย่ว ซัว ฮว่า

人家说那 爱的火花 有过吗
rén jiā shuō nà  ài de huǒ huā  yǒu guò ma
เหริน เจีย ซัว น่า  อ้าย เตอะ หั่ว ฮวา  โหย่ว กั้ว ม่ะ

我晓得 从前要聊的都聊了 现在没那种心跳了
wǒ xiǎo de  cóng qián yào liáo de dōu liáo le  xiàn zài méi nà zhǒng xīn tiào le
หวอ เสี่ยว เตอะ  ฉง เฉียน เหย้า เหลียว เตอะ โตว เหลียว เลอะ  เซี่ยน ไจ้ เหมย น่า จ่ง ซิน เที่ยว เลอะ

最好彼此 不打扰的 睡觉了 Yeah
zuì hǎo bǐ cǐ  bù dǎ rǎo de  shuì jiào le  Yeah
จุ้ย เหา ปี๋ ฉื่อ  ปู้ ต๋า เหย่า เตอะ  ซุ่ย เจี้ยว เลอะ  เย้

*在我心里的声音 是不是无病呻吟
zài wǒ xīn lǐ de shēng yīn  shì bù shì wú bìng shēn yín 
ไจ้ หว่อ ซิน หลี่ เตอะ เซิง ยิน  ซื่อ ปู๋ ซื่อ อู๋ ปิ้ง เซิน หยิน

想到热情 曾经不冷静 也不生硬
xiǎng dào rè qíng  céng jīng bù lěng jìng yě bù shēng yìng
เสี่ยง เต้า เย่อ ฉิง  เฉิง จิง ปู้ เหลิ่ง จิ้ง  เย่ ปู้ เซิง ยิ่ง

有些感觉没来对 就像杯白开水
yǒu xiē gǎn jué méi lái duì  jiù xiàng bēi bái kāi shuǐ 
โหย่ว เซีย ก่าน เจว๋ เหมย ไหล ตุ้ย  จิ้ว เซี่ยง เปย ไป๋ ไค สุ่ย

是少了虚伪 可是也少了点趣味
shì shǎo le xū wěi  kě shì yě shǎo le diǎn qù wèi
ซื่อ เส่า เลอะ ซี เหว่ย  เข่อ ซื่อ เย๋ เส่า เลอะ เตี่ยน ชวี่ เว่ย

**不断变化 要向前吗 可不可停下 或许 回到过去
bù duàn biàn huà  yào xiàng qián ma  kě bù kě tíng xià  huò xǔ  huí dào guò qù
ปู๋ ต้วน เปี้ยน ฮว่า  เหย้า เซี่ยง เฉียน ม่ะ  เข่อ ปู้ เข่อ ถิง เซี่ย  ฮั่ว สวี่  หุย เต้า กั้ว ชวี่

不要沉默 做些什么 别让 当初 喜欢 变成 习惯
bù yào chén mò  zuò xiē shén me  bié ràng  dāng chū  xǐ huān  biàn chéng  xí guàn
ปู๋ เหย้า เฉิน มั่ว  จั้ว เซีย เสิน เมอะ  เปี๋ย ร่าง  ตัง ชู  สี่ ฮวน  เปี้ยน เฉิง  สี ก้วน

I WANT YOU BACK GIRL OH I WANT YOU BACK GIRL

享受我们双手每天紧扣
xiǎng shòu wǒ men shuāng shǒu měi tiān jǐn kòu
เสี่ยง โซ่ว หว่อ เมิน ซวง โสว เหม่ย เทียน จิ่น โค่ว

I WANT YOU BACK GIRL OH~ I WANT YOU BACK GIRL

就让这爱今后没有尽头
jiù ràng zhè ài jīn hòu méi yǒu jìn tóu 
จิ้ว ร่าง เจ้อ อ้าย จิน โฮ่ว เหมย โหย่ว จิ้น โถว 

(DO DO DO DO DO~ ~ ~) (Woo)
pinyin  by loveserieslikesongs

Girl you know what you mean to me

Do you recall how it used to be

When we first started it was like if we ever ever parted

we would be broken hearted

And look at where we've come to lately

If this is a dream please wake me

Sometimes I even think that you hate me

I look up at the sky and cry heaven please take me

I guess if God brought us together girl

He thought we'd have a chance at forever girl

If that’s the case maybe I should try harder

They say love is blind maybe true love is smarter

Baby girl I don't wanna be apart

Speak your mind and your thoughts and reveal your heart

I wanna know what you think what you want

If you want what I want

Cos I think I want you back girl

ซ้ำ *, **, **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...