วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556

Google Xiao Jie Jie (Google小姐姐) Google Little Sister - Tank (Lyrics)

เพลง Google Xiǎo Jiě Jie (Google小姐姐Google Little Sister
ศิลปิน Tank (吕建中Lǚ Jiàn Zhōng 
อัลบั้ม Tank SV Zuò Pǐn Jīng Xuǎ(Tank SV 作品精)
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลงเนื้อเพลง


Google小姐姐 : 换我唱换我唱 换我换我换我
GoogleXiǎoJiěJie : huàn wǒ chàng huàn wǒ chàng  huàn wǒ huàn wǒ huàn wǒ
กูเกิ้ลเสียวเจี่ยเจีย : ฮ่วน หว่อ ช่าง ฮ่วน หว่อ ช่าง  ฮ่วน หว่อ ฮ่วน หว่อ ฮ่วน หว่อ

* Google小姐姐 : 有没有想过想请不一样的歌手
GoogleXiǎoJiěJie : yǒu méi yǒu xiǎng guò xiǎng qǐng bù yī yàng de gē shǒu 
กูเกิ้ลเสียวเจี่ยเจีย : โหย่ว เหมย โหยว เสี่ยง กั้ว เสียง ฉิ่ง ปู้ อี๋ ย่าง เตอะ เกอ โส่ว

这是我从来没做过的梦
zhè shì wǒ cóng lái méi zuò guò de mèng
เจ้อ ซื่อ หว่อ ฉง ไหล เหมย จั้ว กั้ว เตอะ เมิ่ง

合 : 我的制作人对我说 说你的编主很难过
All : wǒ de zhì zuò rén duì wǒ shuō  shuō nǐ de biān zhǔ hěn nán guò
ร้องรวม : หว่อ เตอะ จื้อ จั้ว เหริน ตุ้ย หว่อ ซัว  ซัว หนี่ เตอะ เปียน จู่ เหิ่น หนาน กั้ว

所以这首歌让我唱也不错
suǒ yǐ zhè shǒu gē ràng wǒ chàng yě bù cuò
สัว อี่ เจ้อ โส่ว เกอ ร่าง หว่อ ช่าง เย่ ปู๋ ชั่ว

TANK : 其实我只是想跟你合唱一首歌
TANK : qí shí wǒ zhǐ shì xiǎng gēn nǐ hé chàng yī shǒu gē
แทงค์ : ฉี สือ หวอ จื่อ ซื่อ เสี่ยง เกิน หนี่ เหอ ช่าง อี้ โส่ว เกอ

Google小姐姐 : 真的吗真的吗
GoogleXiǎoJiěJie : zhēn de ma zhēn de ma
กูเกิ้ลเสียวเจี่ยเจีย : เจิน เตอะ ม่ะ เจิน เตอะ ม่ะ

TANK : 因为你的声音真的很独特
TANK : yīn wèi nǐ de shēng yīn zhēn de hěn dú tè
แทงค์ : ยิน เว่ย หนี่ เตอะ เซิง ยิน เจิน เตอะ เหิ่น ตู๋ เท่อ

Google小姐姐 GoogleXiǎoJiěJie : OH OH Yeah OH OH Yeah

** TANK : 我的朋友都跟我说 你咬字咬得很精准
TANK : wǒ de péng yǒu dōu gēn wǒ shuō  nǐ yǎo zì yǎo de hěn jīng zhǔn
แทงค์ : หว่อ เตอะ เผิง โหย่ว โตว เกิน หว่อ ซัว  หนี เหย่า จื้อ เหย่า เตอะ เหิ่น จิง จุ่น

所以找你合作其实也不错
suǒ yǐ zhǎo nǐ hé zuò qí shí yě bù cuò 
สัว อี่ เจ๋า หนี่ เหอ จั้ว ฉี สือ เย่ ปู๋ ชั่ว

(Google小姐姐 : 换我唱换我唱 换我换我)
(GoogleXiǎoJiěJie : huàn wǒ chàng huàn wǒ chàng  huàn wǒ huàn wǒ)
(กูเกิ้ลเสียวเจี่ยเจีย : ฮ่วน หว่อ ช่าง ฮ่วน หว่อ ช่าง  ฮ่วน หว่อ ฮ่วน หว่อ)

Google小姐姐 : 我不只是会翻译
GoogleXiǎoJiěJie : wǒ bù zhǐ shì huì fān yì
กูเกิ้ลเสียวเจี่ยเจีย : หว่อ ปู้ จื่อ ซื่อ ฮุ่ย ฟัน อี้ 

OH OH Yeah OH OH OH (TANK : Yeah~)

请一定要考一本说他 我不只是会翻译
qǐng yī dìng yào kǎo yī běn shuō tā  wǒ bù zhǐ shì huì fān yì
ฉิ่ง อี๋ ติ้ง เหย้า เค่า อี้ เปิ่น ซัว ทา  หว่อ ปู้ จื่อ ซื่อ ฮุ่ย ฟัน อี้

OH OH Yeah OH OH OH

就切断了歌我唱的歌 OH Yeah
jiù qiē duàn le gē wǒ chàng de gē  OH Yeah
จิ้ว เชีย ต้วน เลอะ เกอ หว่อ ช่าง เตอะ เกอ  โอ้ เย้

Rap :
OH Google小姐姐 你是我的女神
OH GoogleXiǎoJiěJie  nǐ shì wǒ de nǚ shén 
โอ้ กูเกิ้ลเสียวเจี่ยเจีย  หนี่ ซื่อ หว่อ เตอะ นวี่ เสิน

你充满美感精通这种语
nǐ chōng mǎn měi gǎn jīng tōng zhè zhǒng yǔ
หนี่ ชง หมาน เหมย ก่าน จิง ทง เจ้อ จ๋ง อวิ่

因搞得清不清蹦字 白送我一句多久没放BC后
yīn gǎo de qīng bù qīng bèng zì  bái sòng wǒ yī jù duō jiǔ méi fàng BC hòu
ยิน เก่า เตอะ ชิง ปู้ ชิง เปิ้ง จื้อ  ไป๋ ซ่ง หว่อ อี๋ จวี้ ตัว จิ่ว เหมย ฟ่าง บีซี โฮ่ว

就像百度到底在白色的猜
jiù xiàng bǎi dù dào dǐ zài bái sè de cāi 
จิ้ว เซี่ยง ป่าย ตู้ เต้า ตี่ ไจ้ ไป๋ เซ้อ เตอะ ไช

Google小姐姐你Always那么度搜
GoogleXiǎoJiěJie nǐ Always nà me dù sōu
กูเกิ้ลเสียวเจี่ยเจีย หนี่ ออลเวย์ซ น่า เมอะ ตู้ โซว

却自己迷恋迷的气质出众 与爱情所爱只需要People
què zì jǐ mí liàn mí de qì zhì chū zhòng  yǔ ài qíng suǒ ài zhǐ xū yào People
เชว่ จื้อ จี่ หมี เลี่ยน หมี เตอะ ชี่ จื้อ ชู จ้ง  อวิ่ อ้าย ฉิง สั่ว อ้าย จื่อ ซวี เหย้า พีเพิล

所以爱的方式有很多种
suǒ yǐ ài de fāng shì yǒu hěn duō zhǒng 
สัว อี่ อ้าย เตอะ ฟัง ซื่อ โหยว เหิ่น ตัว จ่ง

就像你用你的方式拨了很多种
jiù xiàng nǐ yòng nǐ de fāng shì bō le hěn duō zhǒng
จิ้ว เซี่ยง หนี่ ย่ง หนี่ เตอะ ฟัง ซื่อ ปัว เลอะ เหิ่น ตัว จ่ง

ซ้ำ *, **, **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...