วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556

Chu Dong Xin Chu Dong Ai (觸動心觸動愛) Touched The Heart Touched The Love - By2 (Lyrics)

เพลง Chù Dòng Xīn Chù Dòng Ài (觸動心觸動愛) Touched The Heart Touched The Love
ศิลปิน Bái Wěi Fēn Miko (纬芬) & Bái Wěi Líng Yumi (纬玲) By2
อัลบั้ม Èr Líng Èr Líng Ài Nǐ Ài Nǐ (2020爱你爱你) 2020 Love You Love You
สังกัด OceanButterfliesUS
ภาษาจีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง
左看 右盼 完全失去了方向感
zuǒ kàn  yòu pàn  wán quán shī qù le fāng xiàng gǎn
จั่ว คั่น  โย่ว พ่าน  หวาน เฉวียน ซือ ชวี่ เลอะ ฟัง เซี่ยง ก่าน

忐忑 不安 有种莫名孤单
tǎn tè  bù ān  yǒu zhǒng mò míng gū dān
ถ่าน เท่อ  ปู้ อัน  โหยว จ่ง มั่ว หมิง กู ตัน

当你的 呼吸 越来越靠近 我心都变混乱
dāng nǐ de  hū xī  yuè lái yuè kào jìn  wǒ xīn dōu biàn hùn luàn
ตัง หนี่ เตอะ  ฮู ซี  เยว่ ไหล เยว่ เค่า จิ้น  หว่อ ซิน โตว เปี้ยน หุ้น ล่วน

是天使贪玩 为我的爱在加班
shì tiān shǐ tān wán  wèi wǒ de ài zài jiā bān
ซื่อ เทียน สื่อ ทาน หวาน  เว่ย หว่อ เตอะ อ้าย ไจ้ เจีย ปัน

*爱像 秋千 回转在你和我之间
ài xiàng  qiū qiān  huí zhuǎn zài nǐ hé wǒ zhī jiān
อ้าย เซี่ยง  ชิว เชียน  หุย จ่วน ไจ้ หนี่ เหอ หว่อ จือ เจียน

偶尔 聊聊天 空气都变得很甜
ǒu ěr  liáo liáo tiān  kōng qì dōu biàn de hěn tián
โอ๋ว เอ่อ  เหลียว เหลียว เทียน  คง ชี่ โตว เปี้ยน เตอะ เหิ่น เถียน

我相信 只要 和你在一起 世界都变梦幻
wǒ xiāng xìn  zhǐ yào  hé nǐ zài yī qǐ  shì jiè dōu biàn mèng huàn
หว่อ เซียง ซิ่น  จื่อ เหย้า  เหอ หนี่ ไจ้ อี้ ฉี่  ซื่อ เจี้ย โตว เปี้ยน เมิ่ง ฮ่วน

现在 把自信全都加满
xiàn zài  bǎ zì xìn quán dōu jiā mǎn
เซี่ยน ไจ้  ป่า จื้อ ซิ่น เฉวียน โตว เจีย หม่าน

**触动心 触动爱 开始 蹦蹦跳跳
chù dòng xīn  chù dòng ài  kāi shǐ  bèng bèng tiào tiào 
ชู่ ต้ง ซิน  ชู่ ต้ง อ้าย  ไค สื่อ  เปิ้ง เปิ้ง เที่ยว เที่ยว 

吵吵闹闹 别再发呆
chǎo chǎo nào nào  biè zài fā dāi
เฉา เฉ่า เน่า เน่า  เปี๋ย ไจ้ ฟา ไต

跟着你我节拍 所有烦恼 统统抛开
gēn zhe nǐ wǒ jié pāi  suǒ yǒu fán nǎo  tǒng tǒng pāo kāi
เกิน เจอะ หนี หว่อ เจี๋ย ไพ  สัว โหย่ว ฝาน เหน่า  ถง ถ่ง เพา ไค

触动心 触动爱 不要 结结巴巴 拖拖拉拉 别再等待
chù dòng xīn  chù dòng ài  bù yào  jiē jiē bā bā  tuō tuō lā lā  bié zài děng dài
ชู่ ต้ง ซิน  ชู่ ต้ง อ้าย  ปู๋ เหย้า  เจีย เจีย ปา ปา  ทัว ทัว ลา ลา  เปี๋ย ไจ้ เติ่ง ไต้

真爱 用心触动才精彩
zhēn ài  yòng xīn chù dòng cái jīng cǎi
เจิน อ้าย  ย่ง ซิน ชู่ ต้ง ไฉ จิง ไฉ่

ซ้ำ *, **

别停下来 让爱出发 遇到喜欢的他 要勇敢表达
bié tíng xià lái  ràng ài chū fā  yù dào xǐ huān de tā  yào yǒng gǎn biǎo dá
เปี๋ย ถิง เซี่ย ไหล  ร่าง อ้าย ชู ฟา  อวิ้ เต้า สี่ ฮวน เตอะ ทา  เหย้า หยง ก่าน เปี่ยว ต๋า

赶快行动 不要害怕 用心触动爱会瞬间到达(Woo)
gǎn kuài xíng dòng  bù yào hài pà  yòng xīn chù dòng ài huì shùn jiān dào dá (Woo)
ก่าน ไคว่ สิง ต้ง  ปู๋ เหย้า ไห้ พ่า  ย่ง ซิน ชู่ ต้ง อ้าย ฮุ่ย ซุ่น เจียน เต้า ต๋า  (โว้)

ซ้ำ **, **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...