วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Zhang Da (长大) Grow Up - Alan Dawa Dolma (Lyrics)

เพลง Zhǎng Dà (长大) Grow Up
ศิลปิน Alan Dawa Dolma (兰.达瓦卓玛Ālán Dá Wà Zhuō Mǎ
อัลบั้ม Love Song
สังกัด Warner Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


眼看着昨天走遗憾还来不及说
yǎn kàn zhe zuó tiān zǒu guò  yí hàn hái lái bù jí shuō
เหยี่ยน คั่น เจอะ จั๋ว เทียน โจ่ว กั้ว  อี๋ ฮั่น ไห ไหล ปู้ จี๋ ซัว

岁月要我们长大 慢慢习惯所有的变化 Emm~ HA HA  HA
suì yuè yào wǒ men zhǎng dà  màn màn xí guàn suǒ yǒu de biàn huà  Emm~ HA HA  HA
ซุ่ย เยว่ เหย้า หว่อ เมิน จ่าง ต้า  ม่าน ม่าน สี ก้วน สัว โหย่ว เตอะ เปี้ยน ฮว่า  อืมม~ ฮะฮาฮา

*我想我不会害怕 紧握着那份牵挂
wǒ xiǎng wǒ bù huì hài pà  jǐn wò zhe nà fèn qiān guà
หว่อ เสี่ยง หว่อ ปู๋ ฮุ่ย ไห้ พ่า  จิ่น ว่อ เจอะ น่า เฟิ่น เชียน กว้า

即使风雨再大 OH 一起走不停下 们都已长大
jí shǐ fēng yǔ zài dà  OH yī qǐ zǒu bù tíng xià  wǒ men dōu yǐ zhǎng dà
จี๋ สื่อ เฟิง อวิ่ ไจ้ ต้า  โอ้ อี้ ฉี โจ่ว ปู้ ถิง เซี่ย  หว่อ เมิน โตว อี๋ จ่าง ต้า

**命运约在这个时刻 故意让我们忐忑
mìng yùn yuē zài zhè gè shí kè  gù yì ràng wǒ men tǎn tè
มิ่ง วิ่น เยว ไจ้ เจ้อ เก้อ สือ เค่อ  กู้ อี้ ร่าง หว่อ เมิน ถ่าน เท่อ

那些所谓挫折 许很难过
nà xiē suǒ wèi cuò zhé  huò xǔ hěn nán guò
น่า เซีย สั่ว เว่ย ชั่ว เจ๋อ  ฮั่ว สวี เหิ่น หนาน กั้ว

不用去理会那么多 OH 躲也不必躲 换做 沉默(沉默)
bù yòng qù lǐ huì nà me duō  OH xiǎng duǒ yě bù bì duǒ  huàn zuò  chén mò(chén mò)
ปู๋ ย่ง ชวี่ หลี่ ฮุ่ย น่า เมอะ ตัว  โอ้ เสียง ตั่ว เย่ ปู๋ ปี้ ตั่ว  ฮ่วน จั้ว  เฉิน มั่ว(เฉิน มั่ว)

***明明知道这是上天 故意安排的抉
míng míng zhī dào zhè shì shàng tiān  gù yì ān pái de jué zé
หมิง หมิง  จือ เต้า เจ้อ ซื่อ ซ่าง เทียน  กู้ อี้ อัน ผาย เตอะ เจว๋ เจ๋อ

那些所谓结果 只是个假
nà xiē suǒ wèi jié guǒ  zhǐ shì gè jiǎ shè
น่า เซีย สั่ว เว่ย เจี๋ย กั่ว  จื่อ ซื่อ เก้อ เจี่ย เซ้อ

属于个人的角色  OH 不需要太苛刻 错又 如何(Hey~)
shǔ yú měi gè rén de jué sè  OH bù xū yào tài kē kè  cuò yòu  rú hé(Hey~)
สู่ อวิ๋ เหม่ย เก้อ เหริน เตอะ เจว๋ เซ้อ  โอ้ ปู้ ซวี เหย้า ไท่ เคอ เค่อ  ชั่ว โย่ว  หยู เหอ(เฮ้~)

ซ้ำ *, **, ***

我要这世界 来打开心扉 迎接每一位 OH 他无论是谁
wǒ yào zhè shì jiè  lái dǎ kāi xīn fēi  yíng jiē měi yī wèi  OH tā wú lùn shì shuí
หว่อ เหย้า เจ้อ ซื่อ เจี้ย  ไหล ต่า ไค ซิน เฟย  หยิง เจีย เหม่ย อี๋ เว่ย  โอ้ ทา อู๋ ลุ่น ซื่อ สุย

你是不是愿意和我在一起 勇敢的去追
nǐ shì bù shì yuàn yì hé wǒ zài yī qǐ  yǒng gǎn de qù zhuī
หนี่ ซื่อ ปู๋ ซื่อ ย่วน อี้ เหอ หว่อ ไจ้ อี้ ฉี่  หยง ก่าน เตอะ ชวี่ จุย

过的脚步 从来不后悔
zǒu guò de jiǎo bù  cóng lái bù hòu huǐ
โจ่ว กั้ว เตอะ เจี่ยว ปู้  ฉง ไหล ปู๋ โฮ่ว หุ่ย

拥抱那一刻 去尽情体会 笑中 带着泪
yōng bào nà yī kè  qù jìn qíng tǐ huì  xiào zhōng  dài zhe lèi
ยง เป้า น่า อี๋ เค่อ  ชวี่ จิ้น ฉิง ถี่ ฮุ่ย  เสี้ยว จง  ไต้ เจอะ เล้ย

ซ้ำ **

明明知道这是上天 故意安排的抉
míng míng zhī dào zhè shì shàng tiān  gù yì ān pái de jué zé
หมิง หมิง  จือ เต้า เจ้อ ซื่อ ซ่าง เทียน  กู้ อี้ อัน ผาย เตอะ เจว๋ เจ๋อ

那些所谓结果 只是个假
nà xiē suǒ wèi jié guǒ  zhǐ shì gè jiǎ shè
น่า เซีย สั่ว เว่ย เจี๋ย กั่ว  จื่อ ซื่อ เก้อ เจี่ย เซ้อ

属于个人的角色 更不需要太苛刻 错又 如何(Hmm~)
shǔ yú měi gè rén de jué sè  gèng bù xū yào tài kē kè  cuò yòu  rú hé(Hmm~)
สู่ อวิ๋ เหม่ย เก้อ เหริน เตอะ เจว๋ เซ้อ  เกิ้ง ปู้ ซวี เหย้า ไท่ เคอ เค่อ  ชั่ว โย่ว  หยู เหอ(ฮืมม~)

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...