วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Ying Zi De Ying Zi (影子的影子) Shadow's Shadow - Hebe Tian (Lyrics)


เพลง Yǐng Zi De Yǐng Zi (影子的影子) Shadow's Shadow
ศิลปิน Hebe Tián (田馥甄) Tián Fù Zhēn
อัลบั้ม My Love
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง


你曾经是我的影子 我习惯了你当我的影子
nǐ céng jīng shì wǒ de yǐng zi  wǒ xí guàn le nǐ dāng wǒ de yǐng zi
หนี่ เฉิง จิง ซื่อ หว่อ เตอะ หยิ่ง จึ  หว่อ สี ก้วน เลอะ หนี่ ตัง หว่อ เตอะ หยิ่ง จึ

不管什么时候 我总是习惯回头 要寻找我的你的影子
bù guǎn shén me shí hòu  wǒ zǒng shì xí guàn huí tóu  yào xún zhǎo wǒ de nǐ de yǐng zi
ปู้ ก่วน เสิน เมอะ สือ โฮ่ว  หว่อ จ่ง ซื่อ สี ก้วน หุย โถว  เหย้า สวิน เจ่า หว่อ เตอะ หนี่ เตอะ หยิ่ง จึ

*你当腻了我的影子 我就开始变成你的影子
nǐ dāng nì le wǒ de yǐng zi  wǒ jiù kāi shǐ biàn chéng nǐ de yǐng zi
หนี่ ตัง นี่ เลอะ หว่อ เตอะ หยิ่ง จึ  หว่อ จิ้ว ไค สื่อ เปี้ยน เฉิง หนี่ เตอะ หยิ่ง จึ

不管什么时候 因我不习惯回头 找不到我的你的影子
bù guǎn shén me shí hòu  yīn wǒ bù xí guàn huí tóu  zhǎo bù dào wǒ de nǐ de yǐng zi
ปู้ ก่วน เสิน เมอะ สือ โฮ่ว  ยิน หว่อ ปู้ สี ก้วน หุย โถว  เจ่า ปู๋ เต้า หว่อ เตอะ หนี่ เตอะ หยิ่ง จึ

有一天这两个影子决定分手 我们都哭了
yǒu yī tiān zhè liǎng gè yǐng zi jué dìng fēn shǒu  wǒ men dōu kū le
โหย่ว อี้ เทียน เจ้อ เหลี่ยง เก้อ หยิ่ง จึ เจว๋ ติ้ง เฟิน โส่ว  หว่อ เมิน โตว คู เลอะ

可是我们的影子没有 带着自己原来的影子回家
kě shì wǒ men de yǐng zi méi  yǒu  dài zhe zì jǐ yuán lái de yǐng zi huí jiā
เข่อ ซื่อ หว่อ เมิน เตอะ หยิ่ง จึ เหมย โหย่ว  ไต้ เจอะ จื้อ จี่ หยวน ไหล เตอะ หยิ่ง จึ หุย เจีย

才真正知道什么叫做孤独寂寞
cái zhēn zhèng zhī dào shén me jiào zuò gū dú jì mò
ไฉ เจิน เจิ้ง จือ เต้า เสิน เมอะ เจี้ยว จั้ว กู ตู๋ จี้ มั่ว

ซ้ำ *

每一晚抱着自己的影子入睡
měi yī wǎn bào zhe zì jǐ de yǐng zi rù shuì
เหม่ย อี้ หว่าน เป้า เจอะ จื้อ จี่ เตอะ หยิ่ง จึ ยู่ ซุ่ย

我们再也牵不到的手 吻不到的唇
wǒ men zài yě qiān bù dào de shǒu  wěn bù dào de chún
หว่อ เมิน ไจ้ เย่ เชียน ปู๋ เต้า เตอะ โส่ว  เหวิ่น ปู๋ เต้า เตอะ ฉุน

**我们再也到达不了的拥抱
wǒ men zài yě dào dá bù liǎo de yōng bào
หว่อ เมิน ไจ้ เย่ เต้า ต๋า ปู้ เหลี่ยว เตอะ ยง เป้า

才知道可能还是做你的影子比较好(比较好)
cái zhī dào kě néng hái shì zuò nǐ de yǐng zi bǐ jiào hǎo(bǐ jiào hǎo)
ไฉ จือ เต้า เข่อ เหนิ่ง ไห ซื่อ จั้ว หนี่ เตอะ หยิ่ง จึ ปี่ เจี้ยว เห่า (ปี่ เจี้ยว เห่า)

ซ้ำ **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...