วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Xiu Lian Ai Qing (修炼爱情) Practice Love - JJ Lin (Lyrics)

เพลง Xiū Liàn Ài Qíng (炼爱情) Practice Love
ศิลปิน Lín Jùn Jié (林俊杰) JJ Lin
อัลบั้ม Yīn Nǐ Ér Zài (因你而在) Stories Untold
สังกัด Warner Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


Yeah~

凭什么要失望 藏眼泪到心
píng shén me yào shī wàng  cáng yǎn lèi dào xīn zàng 
ผิง เสิน เมอะ เหย้า ซือ ว่าง  ฉาง เหยี่ยน เล้ย เต้า ซิน จ้าง

往事不会说谎别跟它为难
wǎng shì bù huì shuō huǎng bié gēn tā wéi nán
หว่าง ซื่อ ปู๋ ฮุ่ย ซัว ห่วง เปี๋ย เกิน ทา เหวย หนาน

们两人之间不需要这样 我想
wǒ men liǎng rén zhī jiān bù xū yào zhè yàng  wǒ xiǎng
หว่อ เมิน เหลี่ยง เหริน จือ เจียน ปู้ ซวี เหย้า เจ้อ ย่าง  หวอ เสี่ยง

*炼爱情的心酸 学会放好以前的渴望
xiū liàn ài qíng de xīn suān  xué huì fàng hǎo yǐ qián de kě wàng
ซิว เลี่ยน อ้าย ฉิง เตอะ ซิน ซวน  เสว๋ ฮุ่ย ฟ่าง เหา อี่ เฉียน เตอะ เข่อ ว่าง

们那些信仰 要忘记多难 远距离的欣赏 近距离的迷惘
wǒ men nà xiē xìn yǎng  yào wàng jì duō nán  yuǎn jù lí de xīn shǎng  jìn jù lí de mí wǎng
หว่อ เมิน น่า เซีย ซิ่น หย่าง  เหย้า ว่าง จี้ ตัว หนาน  หย่วน จวี้ หลี เตอะ ซิน ส่าง  จิ้น จวี้ หลี เตอะ หมี หว่าง

谁说太阳会找到月亮 别人有的爱 们不可能模仿
shuí shuō tài yáng huì zhǎo dào yuè liàng  bié rén yǒu de ài  wǒ men bù kě néng mó fǎng
สุย ซัว ไท่ หยาง ฮุ่ย เจ่า เต้า เยว่ เลี่ยง  เปี๋ย เหริน โหย่ว เตอะ อ้าย  หว่อ เมิน ปู้ เข่อ เหนิง หมัว ฝั่ง

**炼爱情的悲欢 们这些努力不简单
xiū liàn ài qíng de bēi huān  wǒ men zhè xiē nǔ lì bù jiǎn dān
ซิว เลี่ยน อ้าย ฉิง เตอะ เปย ฮวน  หว่อ เมิน เจ้อ เซีย หนู่ ลี่ ปู้ เจี่ยน ตัน

乐炼成泪水 是一种勇敢 (Woo~)
kuài lè liàn chéng lèi shuǐ  shì yī zhǒng yǒng gǎn  (Woo~)
ไคว่ เล่อ เลี่ยน เฉิง เล้ย สุ่ย  ซื่อ อี้ จ่ง หยง ก่าน  (โว้~)

***几年前的幻想 几年后的原
jǐ nián qián de huàn xiǎng  jǐ nián hòu de yuán liàng
จี่ เหนียน เฉียน เตอะ ฮ่วน เสี่ยง  จี่ เหนียน โฮ่ว เตอะ หยวน เลี่ยง

为一张脸去养一身伤
wèi yī zhāng liǎn qù yǎng yī shēn shāng 
เว่ย อี้ จาง เหลี่ยน ชวี่ หย่าง อี้ เซิน ซาง

别讲想念我 我会受不了这样 (Woo OH OH~)
bié jiǎng xiǎng niàn wǒ  wǒ huì shòu bù liǎo zhè yàng  (Woo OH OH~)
เปี๋ย เจี่ยง เสี่ยง เนี่ยน หว่อ  หว่อ ฮุ่ย โซ่ว ปู้ เหลี่ยว เจ้อ ย่าง  (โว้ โอ้ โอ้~)

记忆它真嚣张 路灯把痛点亮
jì yì tā zhēn xiāo zhāng  lù dēng bǎ tòng diǎn liàng 
จี้ อี้ ทา เจิน เซียว จาง  ลู่ เติง ป่า ท่ง เตี่ยน เลี่ยง

情人一起看过多少次月亮
qíng rén yī qǐ kàn guò duō shǎo cì yuè liàng
ฉิง เหริน อี้ ฉี่ คั่น กั้ว ตัว เส่า ชื่อ เยว่ เลี่ยง

他在天空看过多少次遗忘 多少心慌
tā zài tiān kōng kàn guò duō shǎo cì yí wàng  duō shǎo xīn huāng
ทา ไจ้ เทียน คง คั่น กั้ว ตัว เส่า ชื่อ อี๋ ว่าง  ตัว เส่า ซิน ฮวง

ซ้ำ *, **, ***

笑着说爱让人疯狂 哭着说爱让人紧张
xiào zhe shuō ài ràng rén fēng kuáng  kū zhe shuō ài ràng rén jǐn zhāng
เสี้ยว เจอะ ซัว อ้าย ร่าง เหริน เฟิง ขวง  คู เจอะ ซัว อ้าย ร่าง เหริน จิ่น จาง

忘不了那个人就投降 Woo~
wàng bù liǎo nà gè rén jiù tóu xiáng  Woo~
ว่าง ปู้ เหลี่ยว น่า เก้อ เหริน จิ้ว โถว เสียง  โว้~

ซ้ำ **, ***, ***

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...