วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Xiao Nu Hai (小女孩) LITTLE GIRL - Zhang Yun Jing (Lyrics)

เพลง XiǎNǚ Hái (小女孩) LITTLE GIRL
ศิลปิน Zhāng Yún Jīng (张芸京)
อัลบั้ม XiǎNǚ Hái (小女孩) LITTLE GIRL
สังกัด Gold Typhoon Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


山林里有个小女孩 她天真又可爱
shān lín lǐ yǒu gè xiǎo nǚ hái  tā tiān zhēn yòu kě ài 
ซาน หลิน หลี โหย่ว เก้อ เสียว นวี่ ไห  ทา เทียน เจิน โย่ว เข่อ อ้าย

有着一双好奇的眼睛 和大大的笑容
yǒu zhe yī shuāng hào qí de yǎn jing  hé dà dà de xiào róng
โหย่ว เจอะ อี้ ซวง เฮ่า ฉี เตอะ เหยี่ยน จิง  เหอ ต้า ต้า เตอะ เสี้ยว หยง

她眼中散发的凝视 有无限的向往
tā yǎn zhōng sàn fā de níng shì  yǒu wú xiàn de xiàng wǎng 
ทา เหยี่ยน จง ซ่าน ฟา เตอะ หนิง ซื่อ  โหย่ว อู๋ เซี่ยน เตอะ เซี่ยง หว่าง

对所有的事物都抱着 期待的幻想
duì suǒ yǒu de shì wù dōu bào zhe  qī dài de huàn xiǎng
ตุ้ย สัว โหย่ว เตอะ ซื่อ อู้ โตว เป้า เจอะ  ชี ไต้ เตอะ ฮ่วน เสี่ยง

带着珍贵的小梦想 充满希望的小梦想
dài zhe zhēn guì de xiǎo mèng xiǎng  chōng mǎn xī wàng de xiǎo mèng xiǎng
ไต้ เจอะ เจิน กุ้ย เตอะ เสี่ยว เมิ่ง เสี่ยง  ชง หม่าน ซี ว่าง เตอะ เสี่ยว เมิ่ง เสี่ยง

*女孩每一个小心思 没有人能想像
nǚ hái měi yī gè xiǎo xīn sī  méi yǒu rén néng xiǎng xiàng 
นวี่ ไห เหม่ย อี๋ เก้อ เสี่ยว ซิน ซือ  เหมย โหย่ว เหริน เหนิง เสี่ยง เซี่ยง

只知道她爱上玩Guitar 总是弹弹唱唱
zhǐ zhī dào tā ài shàng wán Guitar  zǒng shì tán tán chàng chàng
จื่อ จือ เต้า ทา อ้าย ซ่าง หวาน กีทาร์  จ่ง ซื่อ ถาน ถาน ช่าง ช่าง

她来去总像一阵风 带着温暖阳光
tā lái qù zǒng xiàng yī zhèn fēng  dài zhe wēn nuǎn yáng guāng 
ทา ไหล ชวี่ จ่ง เซี่ยง อี๋ เจิ้น เฟิง  ไต้ เจอะ เวิน หน่วน หยาง กวง

用她特有开心的微笑 让人不停追寻
yòng tā tè yǒu kāi xīn de wēi xiào  ràng rén bù tíng zhuī xún
ย่ง ทา เท่อ โหย่ว ไค ซิน เตอะ เวย เสี้ยว  ร่าง เหริน ปู้ ถิง จุย สวิน

带着珍贵的小梦想 充满希望的小梦想
dài zhe zhēn guì de xiǎo mèng xiǎng  chōng mǎn xī wàng de xiǎo mèng xiǎng 
ไต้ เจอะ เจิน กุ้ย เตอะ เสี่ยว เมิ่ง เสี่ยง  ชง หม่าน ซี ว่าง เตอะ เสี่ยว เมิ่ง เสี่ยง

给人快乐的小梦想 Woo Woo OH
gěi rén kuài lè de xiǎo mèng xiǎng Woo Woo OH 
เก่ย เหริน ไคว่ เล่อ เตอะ เสี่ยว เมิ่ง เสี่ยง  โวว โว้ โอ้

无尽未来的小梦想 Woo OH Woo OH Yeah
wú jìn wèi lái de xiǎo mèng xiǎng  Woo OH Woo OH Yeah
อู๋ จิ้น เว่ย ไหล เตอะ เสี่ยว เมิ่ง เสี่ยง  โว โอ โวะ โอ เย้

**小女孩 这世界很大
xiǎo nǚ hái  zhè shì jiè hěn dà
เสียว นวี่ ไห  เจ้อ ซื่อ เจี้ย เหิ่น ต้า

等待你用心去寻找 探索 知道 你的天堂
děng dài nǐ yòng xīn qù xún zhǎo  tàn suǒ  zhī dào  nǐ de tiān táng
เติ่ง ไต้ หนี่ ย่ง ซิน ชวี่ สวิน เจ่า  ท่าน สั่ว  จือ เต้า  หนี่ เตอะ เทียน ถาง

小女孩 这世界虽大
xiǎo nǚ hái  zhè shì jiè suī dà
เสียว นวี่ ไห  เจ้อ ซื่อ เจี้ย ซุย ต้า

但最后你会发现那 真实其实全都在心上 Huu Huu Huu~ ~
dàn zuì hòu nǐ huì fā xiàn nà  zhēn shí qí shí quán dōu zài xīn shàng  Huu Huu Huu~ ~
ตั้น จุ้ย โฮ่ว หนี่ ฮุ่ย ฟา เซี่ยน น่า  เจิน สือ ฉี สือ เฉวียน โตว ไจ้ ซิน ซ่าง  ฮู้ ฮู้ ฮู~ ~

ซ้ำ *, **

OH Where OH Where Has My Baby Gone?

Said Where OH Where Can My Baby Be?

OH Where OH Where Has My Baby Gone?

Said Where OH Where Can She Be~?

ซ้ำ **

单纯的女孩 充满希望的小梦想
dān chún de nǚ hái  chōng mǎn xī wàng de xiǎo mèng xiǎng 
ตัน ฉุน เตอะ นวี่ ไห  ชง หม่าน ซี ว่าง เตอะ เสี่ยว เมิ่ง เสี่ยง

阳光的女孩 HA HA~ ~
yáng guāng de nǚ hái  HA HA~ ~
หยาง กวง เตอะ นวี่ ไห  ฮา ฮา~ ~

单纯的女孩 给人快乐的小梦想 我是小女孩
dān chún de nǚ hái  gěi rén kuài lè de xiǎo mèng xiǎng  wǒ shì xiǎo nǚ hái
ตัน ฉุน เตอะ นวี่ ไห  เก่ย เหริน ไคว่ เล่อ เตอะ เสี่ยว เมิ่ง เสี่ยง  หว่อ ซื่อ เสียว นวี่ ไห

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...