วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Quan Mian Shi Kong (全面失控) Lose Control - NICK THE REAL - (Lyrics)

เพลง Quán Miàn Shī Kòng (全面失控) Lose Control
ศิลปิน Nick Chou (汤豪Zhōu Tāng Háo NICK THE REAL
อัลบั้ม S.N.G
สังกัด Gold Typhoon Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง*控制不了 暧昧像虫咬 氛围(在)燃烧 我们知道
kòng zhì bù liǎo  ài mèi xiàng chóng yǎo  fēn wéi (zài) rán shāo  wǒ men zhī dào
ค่ง จื้อ ปู้ เหลี่ยว  อ้าย เม่ย เซี่ยง ฉง เหย่า  เฟิน เหวย (ไจ้) หยาน เซา  หว่อ เมิน จือ เต้า

游戏展开 谁赢不知道 就算会受伤 一起
yóu xì zhǎn kāi  shuí yíng bù zhī dào  jiù suàn huì shòu shāng  yī qǐ
โหยว ซี่ จ่าน ไค  สุย หยิง ปู้ จือ เต้า  จิ้ว ซ่วน ฮุ่ย โซ่ว ซาง  อี้ ฉี่

Down Down Down Down Down

城市森林都缺爱 男人女人狩猎爱
chéng shì sēn lín dōu quē ài  nán rén nǚ rén shòu liè ài 
เฉิง ซื่อ เซิน หลิน โตว เชว อ้าย  หนาน เหริน นวี่ เหริน โซ่ว เลี้ย อ้าย

关不住寂寞作怪 都想爱 都要爱
guān bù zhù jì mò zuò guài  dōu xiǎng ài  dōu yào ài
กวน ปู๋ จู้ จี้ มั่ว จั้ว ไกว้  โตว เสี่ยง อ้าย  โตว เหย้า อ้าย

这年代爱就要快 虚拟真实猎捕爱
zhè nián dài ài jiù yào kuài  xū nǐ zhēn shí liè bǔ ài 
เจ้อ เหนียน ไต้ อ้าย จิ้ว เหย้า ไคว่  ซวี หนี่ เจิน สือ เลี้ย ปู่ อ้าย

停不住失控使坏 我敢爱 大胆爱
tíng bù zhù shī kòng shǐ huài  wǒ gǎn ài dà dǎn ài
ถิง ปู๋ จู้ ซือ ค่ง สื่อ ไฮว่  หวอ ก่าน อ้าย  ต้า ต่าน อ้าย

A Are You Ready?! A Are You Ready?!

A Are You Ready?! A Are You Ready?!

爱让人So High 全面失控爱 敢不敢来爱 赌一个未来
ài ràng rén So High  quán miàn shī kòng ài  gǎn bù gǎn lái ài  dǔ yī gè wèi lái
อ้าย ร่าง เหริน โซ ไฮ  เฉวียน เมี่ยน ซือ ค่ง อ้าย  ก่าน ปู้ ก่าน ไหล อ้าย  ตู่ อี๋ เก้อ เว่ย ไหล

爱失控 So High 心都烧起来 越危险越爱 Lose Control Tonight!
ài shī kòng So High  xīn dōu shāo qǐ lái  yuè wēi xiǎn yuè ài  Lose Control Tonight!
อ้าย ซือ ค่ง โซ ไฮ  ซิน โตว เซา ฉี่ ไหล  เยว่ เวย เสี่ยน เยว่ อ้าย  ลูซ คันโทรล ทูไนท์ !

You Like That OH~

Do You Want It!?  Do You Like It!?  Let’s Go Crazy! 

We Gotta Get!  Down Down Down Down Down(x4)

ซ้ำ *

Down Down Down Down Down

We Gotta Get!  Down Down Down Down Down(x3)

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...