วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Ni (你) You - Hebe Tian (Lyrics)


เพลง Nǐ () You
ศิลปิน Hebe Tián (田馥甄) Tián Fù Zhēn
อัลบั้ม My Love
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง


黑夜 你独自面对多少的梦魇 我不了解
hēi yè  nǐ dú zì miàn duì duō shǎo de mèng yǎn  wǒ bù liǎo jiě
เฮย เย้  หนี่ ตู๋ จื้อ เมี่ยน ตุ้ย ตัว เส่า เตอะ เมิ่ง เหยี่ยน  หว่อ ปู้ เหลียว เจี่ย

但我知道 蓝天终究会出现 暴雨的终点是一片草原
dàn wǒ zhī dào  lán tiān zhōng jiū huì chū xiàn  bào yǔ de zhōng diǎn shì yī piàn cǎo yuán
ตั้น หว่อ จือ เต้า  หลาน เทียน จง จิว ฮุ่ย ชู เซี่ยน  เป้า อวิ่ เตอะ จง เตี่ยน ซื่อ อี๋ เพี่ยน เฉ่า หยวน

看着你 偶尔清醒偶尔睡 偶尔沮丧掉下泪
kàn zhe nǐ  ǒu ěr qīng xǐng ǒu ěr shuì  ǒu ěr jǔ sàng diào xià lèi
คั่น เจอะ หนี่  โอ๋ว เอ่อ ชิง สิ่ง โอ๋ว เอ่อ ซุ่ย  โอ๋ว เอ่อ จวิ่ ซ่าง เตี้ยว เซี่ย เล้ย

你的痛我永远无法体会 但我明白我的心和你同一边
nǐ de tòng wǒ yǒng yuǎn wú fǎ tǐ huì  dàn wǒ míng bái wǒ de xīn hé nǐ tóng yī biān
หนี่ เตอะ ท่ง หว่อ หยง หย่วน อู๋ ฝ่า ถี่ ฮุ่ย  ตั้น หว่อ หมิง ไป๋ หว่อ เตอะ ซิน เหอ หนี่ ถง อี้ เปียน

那些巨大的狂烈 摇晃你世界 一夕之间
nà xiē jù dà de kuáng liè  yáo huàng nǐ shì jiè  yī xī zhī jiān
น่า เซีย จวิ้ ต้า เตอะ ขวง เลี้ย  เหยา ห้วง หนี่ ซื่อ เจี้ย  อี้ ซี จือ เจียน

但我看见一切都不曾改变 你笑开的脸像一朵玫瑰
dàn wǒ kàn jiàn yī qiè dōu bù céng gǎi biàn  nǐ xiào kāi de liǎn xiàng yī duǒ méi gui
ตั้น หว่อ คั่น เจี้ยน อี๋ เชี้ย โตว ปู้ เฉิง ไก่ เปี้ยน  หนี่ เสี้ยว ไค เตอะ เหลี่ยน เซี่ยง อี้ ตั่ว เหมย กุย

等着你 偶尔放晴偶尔灰 偶尔想逃回从前
děng zhe nǐ  ǒu ěr fàng qíng ǒu ěr huī  ǒu ěr xiǎng táo huí cóng qián
เติ่ง เจอะ หนี่  โอ๋ว เอ่อ ฟ่าง ฉิง โอ๋ว เอ่อ ฮุย  โอ๋ว เอ่อ เสี่ยง เถา หุย ฉง เฉียน

你的痛我不能代替一点 但我多想时间能走得快一些 Huu~
nǐ de tòng wǒ bù néng dài tì yī diǎn  dàn wǒ duō xiǎng shí jiān néng zǒu de kuài yī xiē Huu~~
หนี่ เตอะ ท่ง หว่อ ปู้ เหนิ่ง ไต้ ที่ อี้ เตี่ยน  ตั้น หว่อ ตัว เสี่ยง สือ เจียน เหนิ่ง โจ่ว เตอะ ไคว่ อี้ เซีย ฮู้~~

心越漆黑 梦越灿烂纷飞
xīn yuè qī hēi  mèng yuè càn làn fēn fēi
ซิน เยว่ ชี เฮย  เมิ่ง เยว่ ช่าน ล่าน เฟิน เฟย

陪着你 偶尔信心偶尔累 偶尔坚强到心碎
péi zhe nǐ  ǒu ěr xìn xīn ǒu ěr lèǒu ěr jiān qiáng dào xīn suì
เผย เจอะ หนี่  โอ๋ว เอ่อ ซิ่น ซิน โอ๋ว เอ่อ เล้ย  โอ๋ว เอ่อ เจียน เฉียง เต้า ซิน ซุ่ย

最寂寞是痛找不到语言 但我希望我的歌到你心里面
zuì jì mò shì tòng zhǎo bù dào yǔ yán  dàn wǒ xī wàng wǒ de gē dào nǐ xīn lǐ miàn
จุ้ย จี้ มั่ว ซื่อ ท่ง เจ่า ปู๋ เต้าอวิ่ เหยียน  ตั้น หว่อ ซี ว่าง หว่อ เตอะ เกอ เต้า หนี่ ซิน หลี่ เมี่ยน

太阳出现 晒你那所有的美
tài yáng chū xiàn  shài nǐ nà suǒ yǒu de měi
ไท่ หยาง ชู เซี่ยน  ไซ่ หนี่ น่า สัว โหย่ว เตอะ เหม่ย

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...