วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Meng Xiang Qi Dong (梦想启动) Dream - Jay Chou (Lyrics)

เพลง Mèng Xiǎng Qǐ Dòng (梦想启) Dream
ศิลปิน Zhōu Jié Lún (周杰伦) Jay Chou
อัลบั้ม Shí Èr Xīn Zuò (十二新作) Opus 12
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง*Come On Go Go Go

让梦重新启动 不同的汗水流着那不同的梦
ràng mèng chóng xīn qǐ dòng  bù tóng de hàn shuǐ liú zhe nà bù tóng de mèng
ร่าง เมิ่ง ฉง ซิน ฉี่ ต้ง  ปู๋ ถง เตอะ ฮั่น สุ่ย หลิว เจอะ น่า ปู้ ถง เตอะ เมิ่ง

当你还在继续 我当然也不能够说放弃
dāng nǐ hái zài jì xù  wǒ dāng rán yě bù néng gòu shuō fàng qì 
ตัง หนี่ ไห ไจ้ จี้ ซวี่  หว่อ ตัง หยาน เย่ ปู้ เหนิง โก้ว ซัว ฟ่าง ชี่

因为坚持 所以我们越要相信 
yīn wèi jiān chí  suǒ yǐ wǒ men yuè yào xiāng xìn 
ยิน เว่ย เจียน ฉือ  สัว อี๋ หว่อ เมิน เยว่ เหย้า เซียง ซิ่น 

你说你的奔跑总是想要超越自己
nǐ shuō nǐ de bēn pǎo zǒng shì xiǎng yào chāo yuè zì jǐ 
หนี่ ซัว หนี่ เตอะ เปิน เผ่า จ่ง ซื่อ เสี่ยง เหย้า เชา เยว่ จื้อ จี่

我说我的音乐努力想要跨越时代
wǒ shuō wǒ de yīn yuè nǔ lì xiǎng yào kuà yuè shí dài
หว่อ ซัว หว่อ เตอะ ยิน เยว่ หนู่ ลี่ เสี่ยง เหย้า คว่า เยว่ สือ ไต้

把所有的失败挫折全部抛在脑后
bǎ suǒ yǒu de shī bài cuò zhé quán bù pāo zài nǎo hòu 
ป๋า สัว โหย่ว เตอะ ซือ ป้าย ชั่ว เจ๋อ เฉวียน ปู้ เพา ไจ้ เหน่า โฮ่ว

我即将看见世界的地图从你脚下过
wǒ jí jiāng kàn jiàn shì jiè de dì tú cóng nǐ jiǎo xià guò
หว่อ จี๋ เจียง คั่น เจี้ยน ซื่อ เจี้ย เตอะ ตี้ ถู ฉง หนี เจี่ยว เซี่ย กั้ว

**慢慢地睁开 慢慢地睁开
màn màn de zhēng kāi  màn màn de zhēng kāi 
ม่าน ม่าน เตอะ เจิง ไค  ม่าน ม่าน เตอะ เจิง ไค

仰望着天空就算努力也许孤独
yǎng wàng zhe tiān kōng jiù suàn nǔ lì yě xǔ gū dú
หย่าง ว่าง เจอะ เทียน คง จิ้ว ซ่วน หนู่ ลี่ เย๋ สวี่ กู ตู๋

把心都打开 把心都打开
bǎ xīn dōu dǎ kāi  bǎ xīn dōu dǎ kāi
ป่า ซิน โตว ต่า ไค  ป่า ซิน โตว ต่า ไค

如果那机会降临你能够追的上吗
rú guǒ nà jī huì jiàng lín nǐ néng gòu zhuī de shàng ma
หยู กั่ว น่า จี ฮุ่ย เจี้ยง หลิน หนี่ เหนิง โก้ว จุย เตอะ ซ่าง ม่ะ

***微笑吧 就算不断失败 站起来 再重来 把脆弱推开
wēi xiào ba  jiù suàn bù duàn shī bài  zhàn qǐ lái  zài chóng lái  bǎ cuì ruò tuī kāi
เวย เสี้ยว ป่ะ  จิ้ว ซ่วน ปู๋ ต้วน ซือ ป้าย  จ้าน ฉี่ ไหล  ไจ้ ฉง ไหล  ป่า ชุ่ย รั่ว ทุย ไค

信心在脑海 别让灵魂空白 在现在 在未来 我为你喝采
xìn xīn zài nǎo hǎi  bié ràng líng hún kòng bái  zài xiàn zài  zài wèi lái  wǒ wèi nǐ hè cǎi
ซิ่น ซิน ไจ้ เหนา ไห่  เปี๋ย ร่าง หลิง หุน ค่ง ไป๋  ไจ้ เซี่ยน ไจ้  ไจ้ เว่ย ไหล  หว่อ เว่ย หนี่ เฮ้อ ไฉ่

(OH OH~~ )

ซ้ำ *

你奔跑总是想要超越自己  (OH OH~~)
nǐ bēn pǎo zǒng shì xiǎng yào chāo yuè zì jǐ  (OH OH~~)
หนี่ เปิน เผ่า จ่ง ซื่อ เสี่ยง เหย้า เชา เยว่ จื้อ จี่  (โอะ โอ~~)

我音乐努力想要跨越时代 (OH OH~~)
wǒ yīn yuè nǔ lì xiǎng yào kuà yuè shí dài  (OH OH~~)
หว่อ ยิน เยว่ หนู่ ลี่ เสี่ยง เหย้า คว่า เยว่ สือ ไต้  (โอะ โอ~~)

所有失败挫折全部抛脑后 (OH OH~~)
suǒ yǒu shī bài cuò zhé quán bù pāo nǎo hòu  (OH OH~~)
สัว โหย่ว ซือ ป้าย ชั่ว เจ๋อ เฉวียน ปู้ เพา ไจ้ เหน่า โฮ่ว  (โอะ โอ~~)

即将看世界的地图从你脚下过 (OH OH~~)
jí jiāng kàn shì jiè de dì tú cóng nǐ jiǎo xià guò  (OH OH~~)
จี๋ เจียง คั่น ซื่อ เจี้ย เตอะ ตี้ ถู ฉง หนี เจี่ยว เซี่ย กั้ว  (โอะ โอ~~)

ซ้ำ **, ***, ***

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...