วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Let's Go - 4ever (Lyrics)

เพลง Let's Go
ศิลปิน 4ever
อัลบั้ม 4ever EP (张同名EPShǒu Zhāng Tóng Míng EP
สังกัด Avex Taiwan Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลงAi Ai Ai Ai Ai  Ai Ai Ai Ai Ai

*多少黑夜 没有方向闯荡
duō shǎo hēi yè  méi yǒu fāng xiàng chuǎng dàng 
ตัว เส่า เฮย เย้  เหมย โหย่ว ฟัง เซี่ยง ฉ่วง ตั้ง

这条街上就连风雨都能将我奚落
zhè tiáo jiē shàng jiù lián fēng yǔ dōu néng jiāng wǒ xī luò
เจ้อ เถียว เจีย ซ่าง จิ้ว เหลียน เฟิง อวิ่ โตว เหนิง เจียง หว่อ ซี ลั่ว

多少嘲 遮盖住了天空
duō shǎo cháo fěng  zhē gài zhù le tiān kōng  
ตัว เส่า เฉา เฝิ่ง  เจอ ไก้ จู้ เลอะ เทียน คง

让梦想跌落进黑暗 竟然无路可走
ràng mèng xiǎng diē luò jìn hēi àn  jìng rán wú lù kě zǒu
ร่าง เมิ่ง เสี่ยง เตีย ลั่ว จิ้น เฮย อั้น  จิ้ง หยาน อู๋ ลู่ เขอ โจ่ว

那些伤痕 如今变成勋章
nà xiē shāng hén  rú jīn biàn chéng xūn zhāng 
น่า เซีย ซาง เหิน  หยู จิน เปี้ยน เฉิง ซวิน จาง

让我明白不能再对泪水寄托幻想
ràng wǒ míng bái bù néng zài duì lèi shuǐ jì tuō huàn xiǎng
ร่าง หว่อ หมิง ไป๋ ปู้ เหนิง ไจ้ ตุ้ย เล้ย สุ่ย จี้ ทัว ฮ่วน เสี่ยง

那些过往 已将瘦弱胸膛
nà xiē guò wǎng  yǐ jiāng shòu ruò xiōng táng 
น่า เซีย กั้ว หว่าง  อี่ เจียง โซ่ว รั่ว โซวง ถาง

捶打坚强 让我变得更强
chuí dǎ jiān qiáng  ràng wǒ biàn de gèng qiáng
ฉุย ต่า เจียน เฉียง  ร่าง หว่อ เปี้ยน เตอะ เกิ้ง เฉียง

**紧拳头 Say No 紧拳头 Say No 紧拳头 Say No
wò jǐn quán tóu Say No  wò jǐn quán tóu Say No  wò jǐn quán tóu Say No
ว่อ จิ่น เฉวียน โถว เซย์ โน  ว่อ จิ่น เฉวียน โถว เซย์ โน  ว่อ จิ่น เฉวียน โถว เซย์ โน

Here We Go NO NO NO NO

Everybody Let's Go

像一颗火热弹头 不曾回头不退后
xiàng yī kē huǒ rè dàn tóu  bù céng huí tóu bù tuì hòu
เซี่ยง อี้ เคอ หั่ว เย่อ ตั้น โถว  ปู้ เฉิง หุย โถว ปู๋ ทุ่ย โฮ่ว

Everybody Let's Go

像一颗火热弹头 只有怒吼不低
xiàng yī kē huǒ rè dàn tóu  zhǐ yǒu nù hǒu bù dī tóu
เซี่ยง อี้ เคอ หั่ว เย่อ ตั้น โถว  จื๋อ โหย่ว นู่ โห่ว ปู้ ตี โถว

Everybody Let's Go

热血沸腾够不够 斗志全开够不够 够不够 OH OH
rè xuè fèi téng gòu bù gòu  dòu zhì quán kāi gòu bù gòu  gòu bù gòu  OH OH
เย่อ เซว่ เฟ่ย เถิง โก้ว ปู๋ โก้ว  โต้ว จื้อ เฉวียน ไค โก้ว ปู๋ โก้ว  โก้ว ปู๋ โก้ว  โอ โอ้

Everybody Let's Go

像一颗火热弹头 只有怒吼不低(Yeah)
xiàng yī kē huǒ rè dàn tóu  zhǐ yǒu nù hǒu bù dī tóu  (Yeah)
เซี่ยง อี้ เคอ หั่ว เย่อ ตั้น โถว  จื๋อ โหย่ว นู่ โห่ว ปู้ ตี โถว  (เย้)

ซ้ำ *, **

把双手握 梦想我放在心里
bǎ shuāng shǒu wò jǐn  mèng xiǎng wǒ fàng zài xīn lǐ 
ป่า ซวง โส่ว ว่อ จิ่น  เมิ่ง เสียง หว่อ ฟ่าง ไจ้ ซิน หลี่

头很坚硬 打破失铜墙铁壁
quán tóu hěn jiān yìng  dǎ pò shī bài de tóng qiáng tiě bì
เฉวียน โถว เหิ่น เจียน ยิ่ง  ต่า พั้ว ซือ ป้าย เตอะ ถง เฉียง เถี่ย ปี้

我双手不曾
wǒ shuāng shǒu bù céng  fàng fàng fàng fàng
หว่อ ซวง โส่ว ปู้ เฉิง  ฟ่าง ฟ่าง ฟ่าง ฟ่าง

We Are The Only One One One  You Know That

ซ้ำ **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...