วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Hao Xiang Bian Ping Guo (好想变苹果) Really want to change Apple - Popu Lady (Lyrics)

เพลง Hǎo Xiǎng Biàn Píng Guǒ (好想变苹果) Really want to change Apple
ศิลปิน Popu Lady (大元Dà Yuán, Hóng Shī, 宇珊Yǔ Shān, 宝儿Bǎo Er, 庭萱Tíng Xuān)
อัลบั้ม Yī Zhí Yī Zhí Ài (一直一直) Keep Keep Loving, Měi Rén Lóng Tāng: (美人龍湯) Beauty Dragon Soup OST
สังกัด HIM international Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง你的嘴巴 随口就是道理 却说不出一句甜蜜的话来听
nǐ de zuǐ ba  suí kǒu jiù shì dào lǐ  què shuō bù chū yī jù tián mì de huà lái tīng
หนี่ เตอะ จุ่ย ปา  สุย โข่ว จิ้ว ซื่อ เต้า หลี่  เชว่ ซัว ปู้ ชู อี๋ จวี้ เถียน มี่ เตอะ ฮว่า ไหล ทิง

你聪明的眼睛 看穿所有的玄机
nǐ cōng míng de yǎn jing  kàn chuān suǒ yǒu de xuán jī
หนี่ ชง หมิง เตอะ เหยี่ยน จิง  คั่น ชวน สัว โหย่ว เตอะ เสวียน จี

却看不出我心情到底美丽还是不美丽
què kàn bù chū wǒ xīn qíng dào dǐ měi lì hái shì bù měi lì
เชว่ คั่น ปู้ ชู หว่อ ซิน ฉิง เต้า ตี๋ เหม่ย ลี่ ไห ซื่อ ปู้ เหม่ย ลี่

*到底是爱情 让你爱Q归零 还是你不够用心
dào dǐ shì ài qíng  ràng nǐ ài Q guī líng  hái shì nǐ bù gòu yòng xīn
เต้า ตี่ ซื่อ อ้าย ฉิง  ร่าง หนี่ อ้าย คิว กุย หลิง  ไห ซื่อ หนี่ ปู๋ โก้ว ย่ง ซิน

我又不是 需要深度探索的人类课题 只需要关心而已
wǒ yòu bù shì  xū yào shēn dù tàn suǒ de rén lèi kè tí  zhǐ xū yào guān xīn ér yǐ
หว่อ โย่ว ปู๋ ซื่อ  ซวี เหย้า เซิน ตู้ ท่าน สั่ว เตอะ เหริน เล้ย เค่อ ถี  จื่อ ซวี เหย้า กวน ซิน เอ๋อ อี่

**好想变苹果O O O 从头顶掉落O O O
hǎo xiǎng biàn píng guǒ O O O  cóng tóu dǐng diào luò O O O
เหา เสี่ยง เปี้ยน ผิง กั่ว โอะ โอ้ โอว  ฉง โถว ติ่ง เตี้ยว ลั่ว โอะ โอ้ โอว

敲开你的壳O O O 让你突然开窍终于知道
qiāo kāi nǐ de ké OOO  ràng nǐ tū rán kāi qiào zhōng yú zhī dào
เชียว ไค หนี่ เตอะ เขอ โอะ โอ้ โอว  ร่าง หนี่ ทู หยาน ไค เชี่ยว จง อวิ๋ จือ เต้า

你要乖乖听我O O O 无条件为我O O O
nǐ yào guāi guāi tīng wǒ O O O  wú tiáo jiàn wèi wǒ O O O
หนี่ เหย้า ไกว ไกว ทิง หว่อ โอะ โอ้ โอว  อู๋ เถียว เจี้ยน เว่ย หว่อ โอะ โอ้ โอว

无底线让我O O O 无法无天宠我
wú dǐ xiàn ràng wǒ O O O  wú fǎ wú tiān chǒng wǒ
อู๋ ตี่ เซี่ยน ร่าง หว่อ โอะ โอ้ โอว  อู๋ ฝ่า อู๋ เทียน ฉง หว่อ

偶尔掉掉眼泪 是不想情绪生病
ǒu ěr diào diào yǎn lèi  shì bù xiǎng qíng xù shēng bìng
โอ๋ว เอ่อ เตี้ยว เตี้ยว เหยี่ยน เล้ย  ซื่อ ปู้ เสี่ยง ฉิง ซวี่ เซิง ปิ้ง

你不用逃跑以为末日要来临
nǐ bù yòng táo pǎo yǐ wéi mò rì yào lái lín
หนี่ ปู๋ ย่ง เถา เผ่า อี่ เหวย มั่ว ยื้อ เหย้า ไหล หลิน

我说叫你走开 不过是闹闹脾气
wǒ shuō jiào nǐ zǒu kāi  bù guò shì nào nào pí qì
หว่อ ซัว เจี้ยว หนี โจ่ว ไค  ปู๋ กั้ว ซื่อ เน่า เน่า ผี ชี่

有时候女人的话你要懂得反方向处理
yǒu shí hòu nǚ rén de huà nǐ yào dǒng de fǎn fāng xiàng chǔ lǐ
โหย่ว สือ โฮ่ว นวี่ เหริน เตอะ ฮว่า หนี่ เหย้า ต่ง เตอะ ฝ่าน ฟัง เซี่ยง ฉู หลี่

ซ้ำ *, **

好想变苹果O O O 给你咬一口O O O 让你尝一尝O O O
hǎo xiǎng biàn píng guǒ OOO  gěi nǐ yǎo yī kǒu OOO  ràng nǐ cháng yī cháng OOO
เหา เสี่ยง เปี้ยน ผิง กั่ว โอะ โอ้ โอว  เก๋ย หนี เหย่า อี้ โข่ว โอะ โอ้ โอว  ร่าง หนี่ ฉาง อี้ ฉาง โอะ โอ้ โอว

藏在心里酸的甜的味道 尝到爱不释口O O O
cáng zài xīn lǐ suān de tián de wèi dào  cháng dào ài bù shì kǒu OOO
ฉาง ไจ้ ซิน หลี่ ซวน เตอะ เถียน เตอะ เว่ย เต้า  ฉาง เต้า อ้าย ปู๋ ซื่อ โข่ว โอะ โอ้ โอว

无条件为我O O O 无底线让我O O O 无法无天宠我
wú tiáo jiàn wèi wǒ O O O  wú dǐ xiàn ràng wǒ O O O  wú fǎ wú tiān chǒng wǒ
อู๋ เถียว เจี้ยน เว่ย หว่อ โอะ โอ้ โอว  อู๋ ตี่ เซี่ยน ร่าง หว่อ โอะ โอ้ โอว  อู๋ ฝ่า อู๋ เทียน ฉง หว่อ

ซ้ำ **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

4 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ28 กรกฎาคม 2556 05:41

  I think it's funny, interesting, and cool! I love Popu Lady!! Thank you for the lyrics!!

  谢谢你们! 好爱这个。

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. I like this drama, especially MIKE HE is so handsome and Da Yuan is pretty :D

   Please visit my blog again!!!

   谢谢你! 请再看看我博客 886 :D

   ลบ
 2. เพลงเนี๊ยะน่ารักมากๆเลย ผมชอบๆแต่ไม่เข้าใจความหมายนะครับ ฮ่าๆๆ แต่ฟังแล้วรู้สึกดี น่ารักดีครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เห็นด้วยเลย น่ารักดี ^o^

   ลบ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...