วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Bu Gan Shuo De Huai Nian (不敢说的怀念) Missing You - Rainie Yang (Lyrics)

เพลง Bù Gǎn Shuō De Huái Niàn (不敢说的怀念) Missing You
ศิลปิน Yáng Chéng Lín (杨丞琳) Rainie Yang
อัลบั้ม Xiǎng Xìng Fú De Rén (想幸福的人) Wishing For Happiness
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง


这几年感情像旋转木马 似乎在往前哪都没有抵达
zhè jǐ nián gǎn qíng xiàng xuán zhuǎn mù mǎ  sì hū zài wǎng qián nǎ dōu méi yǒu dǐ dá
เจ้อ จี่ เหนียน ก่าน ฉิง เซี่ยง เสวียน จ่วน มู่ หม่า  ซื่อ ฮู ไจ้ หว่าง เฉียน หน่า โตว เหมย โหยว ตี่ ต๋า

来过几个人 讲了些情话 假的幸福更让心疲乏
lái guò jǐ gè rén  jiǎng le xiē qíng huà  jiǎ de xìng fú gèng ràng xīn pí fá
ไหล กั้ว จี่ เก้อ เหริน  เจี่ยง เลอะ เซีย ฉิง ฮว่า  เจี่ย เตอะ ซิ่ง ฝู เกิ้ง ร่าง ซิน ผี ฝา

好姊妹又受伤 爱得多傻 谁对于感情有聪明的回答
hǎo zǐ mèi yòu shòu shāng  ài de duō shǎ  shuí duì yú gǎn qíng yǒu cōng míng de huí dá
เหา จื่อ เม่ย โย่ว โซ่ว ซาง  อ้าย เตอะ ตัว ส่า  สุย ตุ้ย อวิ๋ ก่าน ฉิง โหย่ว ชง หมิง เตอะ หุย ต๋า

我说爱烦心 就自由不好吗 她说寂寞比失恋可怕
wǒ shuō ài fán xīn  jiù zì yóu bù hǎo ma  tā shuō jì mò bǐ shī liàn kě pà
หว่อ ซัว อ้าย ฝาน ซิน  จิ้ว จื้อ โหยว ปู้ เห่า ม่ะ  ทา ซัว จี้ มั่ว ปี่ ซือ เลี่ยน เข่อ พ่า

*是我有太高的期望 才变得很难坠入情网
shì wǒ yǒu tài gāo de qī wàng  cái biàn de hěn nán zhuì rù qíng wǎng
ซื่อ หว่อ โหย่ว ไท่ เกา เตอะ ชี ว่าง  ไฉ เปี้ยน เตอะ เหิ่น หนาน จุ้ย ยู่ ฉิง หว่าง

或是见过太多的假象 怀念起单纯时光
huò shì jiàn guò tài duō de jiǎ xiàng  huái niàn qǐ dān chún shí guāng
ฮั่ว ซื่อ เจี้ยน กั้ว ไท่ ตัว เตอะ เจี่ย เซี่ยง  ไหว เนี่ยน ฉี่ ตัน ฉุน สือ กวง

很幸运很愚蠢的当年 又拥抱 又争吵 的天天
hěn xìng yùn hěn yú chǔn de dāng nián  yòu yōng bào  yòu zhēng chǎo  de tiān tiān
เหิ่น ซิ่ง วิ่น เหิ่น อวิ๋ ฉุ่น เตอะ ตัง เหนียน  โย่ว ยง เป้า  โย่ว เจิง เฉ่า  เตอะ เทียน เทียน

在你的宠爱之中 我看不见 不平衡的付出 爱会瓦解
zài nǐ de chǒng ài zhī zhōng  wǒ kàn bù jiàn  bù píng héng de fù chū  ài huì wǎ jiě
ไจ้ หนี่ เตอะ ฉ่ง อ้าย จือ จง  หว่อ คั่น ปู๋ เจี้ยน  ปู้ ผิง เหิง เตอะ ฟู่ ชู  อ้าย ฮุ่ย หวา เจี่ย

很倔强很敏感的当年 又依赖 又误解 冲动决裂
hěn jué jiàng hěn mǐn gǎn de dāng nián  yòu yī lài  yòu wù jiě  chōng dòng jué liè
เหิ่น เจว๋ เจี้ยง เหิน หมิน ก่าน เตอะ ตัง เหนียน  โย่ว อี ไล่  โย่ว อู้ เจี่ย  ชง ต้ง เจว๋ เลี้ย

为想来可笑原因 沉默走远
wéi xiǎng lái kě xiào yuán yīn  chén mò zǒu yuǎn 
เหวย เสี่ยง ไหล เข่อ เสี้ยว หยวน ยิน  เฉิน มั่ว โจ๋ว หย่วน

我对你好怀念 不敢说的怀念
wǒ duì nǐ hǎo huái niàn  bù gǎn shuō de huái niàn
หว่อ ตุ้ย หนี เห่า ไหว เนี่ยน  ปู้ ก่าน ซัว เตอะ ไหว เนี่ยน

也听说你曾经提起过往 回忆的眼眶 有呵护的泪光
yě tīng shuō nǐ céng jīng tí qǐ guò wǎng  huí yì de yǎn kuàng  yǒu hē hù de lèi guāng
เย่ ทิง ซัว หนี่ เฉิง จิง ถี ฉี่ กั้ว หว่าง  หุย อี้ เตอะ เหยี่ยน ค่วง  โหย่ว เฮอ ฮู่ เตอะ เล้ย กวง

像从前一样 你总是懂体谅 那种善良我没再遇上
xiàng cóng qián yī yàng  nǐ zǒng shì dǒng tǐ liàng  nà zhǒng shàn liáng wǒ méi zài yù shàng
เซี่ยง ฉง เฉียน อี๋ ย่าง  หนี จ่ง ซื่อ ต๋ง ถี่ เลี่ยง  น่า จ่ง ซ่าน เหลียง หว่อ เหมย ไจ้ อวิ้ ซ่าง

ซ้ำ *

我对你好怀念 不敢说的 怀念
wǒ duì nǐ hǎo huái niàn  bù gǎn shuō de  huái niàn
หว่อ ตุ้ย หนี เห่า ไหว เนี่ยน  ปู้ ก่าน ซัว เตอะ  ไหว เนี่ยน

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...