วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Bei Wang Lu (被忘录) Memo - Aaron Yan (Lyrics)

เพลง Bèi Wàng Lù (被忘) Memo
ศิลปิน Yán Yǎ Lún (亚纶) Aaron Yan
อัลบั้ม Jì Niàn Rì (纪念日) The Moment, Měi Rén Lóng Tāng: (美人龍湯) Beauty Dragon Soup OST
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง飞过窗外的风筝 生日送的音乐盒
fēi guò chuāng wài de fēng zhēng  shēng rì sòng de yīn yuè hé
เฟย กั้ว ชวง ไว่ เตอะ เฟิง เจิง  เซิง ยื้อ ซ่ง เตอะ ยิน เยว่ เหอ

掉在车站的夹克 到后来没有下文
diào zài chē zhàn de jiá kè  dào hòu lái méi yǒu xià wén
เตี้ยว ไจ้ เชอ จ้าน เตอะ เจี๋ย เค่อ  เต้า โฮ่ว ไหล เหมย โหย่ว เซี่ย เหวิน

交换心事的黄昏 噩梦惊醒的凌晨
jiāo huàn xīn shì de huáng hūn  è mèng jīng xǐng de líng chén
เจียว ฮ่วน ซิน ซื่อ เตอะ หวง ฮุน  เอ้อ เมิ่ง จิง สิ่ง เตอะ หลิง เฉิน

彩霞染红的天色 是不是被你忘了
cǎi xiá rǎn hóng de tiān sè  shì bù shì bèi nǐ wàng le
ไฉ่ เสีย หย่าน หง เตอะ เทียน เซ้อ  ซื่อ ปู๋ ซื่อ เป้ย หนี่ ว่าง เลอะ

*你忘记的 让我来替你记得 你留下的 铺满了我的旅程
nǐ wàng jì de  ràng wǒ lái tì nǐ jì de  nǐ liú xià de  pù mǎn le wǒ de lǚ chéng
หนี่ ว่าง จี้ เตอะ  ร่าง หว่อ ไหล ที่ หนี่ จี้ เตอะ  หนี่ หลิว เซี่ย เตอะ  พู่ หม่าน เลอะ หว่อ เตอะ ลวี่ เฉิง

有没有人像我在搜证 爱过的所有物证 Woo OH
yǒu méi yǒu rén xiàng wǒ zài sōu zhèng  ài guò de suǒ yǒu wù zhèng  Woo OH
โหย่ว เหมย โหย่ว เหริน เซี่ยง หว่อ ไจ้ โซว เจิ้ง  อ้าย กั้ว เตอะ สัว โหย่ว อู้ เจิ้ง  โว้ โอ

该忘记的 我却还苦苦记得 恨不得 记忆力变得迟钝
gāi wàng jì de  wǒ què hái kǔ kǔ jì de  hèn bù dé  jì yì lì biàn de chí dùn
ไก ว่าง จี้ เตอะ  หว่อ เชว่ ไห ขู ขู่ จี้ เตอะ  เฮิ่น ปู้ เต๋อ  จี้ อี้ ลี่ เปี้ยน เตอะ ฉือ ตุ้น

没有回忆地活着 难道才能比较快乐
méi yǒu huí yì de huó zhe  nán dào cái néng bǐ jiào kuài lè
เหมย โหย่ว หุย อี้ เตอะ หัว เจอะ  หนาน เต้า ไฉ เหนิง ปี่ เจี้ยว ไคว่ เล่อ

过 HO HO 没有你的人生 (Wuu Woo OH Woo)
guò HO HO  méi yǒu nǐ de rén shēng  (Wuu Woo OH Woo)
กั้ว โฮ้ โฮ  เหมย โหยว หนี่ เตอะ เหริน เซิง  (อู้ โว้ โอ โว)

回荡走廊的笑声 流着泪听过的歌
huí dàng zǒu láng de xiào shēng  liú zhe lèi tīng guò de gē
หุย ตั้ง โจ่ว หลาง เตอะ เสี้ยว เซิง  หลิว เจอะ เล้ย ทิง กั้ว เตอะ เกอ

刻在琴键的指纹 光阴里蒙上灰尘
kè zài qín jiàn de zhǐ wén  guāng yīn lǐ méng shàng huī chén
เค่อ ไจ้ ฉิน เจี้ยน เตอะ จื่อ เหวิน  กวง ยิน หลี่ เหมิง ซ่าง ฮุย เฉิน

忘了旋转的时针 忘了痊愈的伤痕
wàng le xuán zhuǎn de shí zhēn  wàng le quán yù de shāng hén
ว่าง เลอะ เสวียน จ่วน เตอะ สือ เจิน  ว่าง เลอะ เฉวียน อวิ้ เตอะ ซาง เหิน

忘了前进的人生 却记得爱你的片刻
wàng le qián jìn de rén shēng  què jì de ài nǐ de piàn kè
ว่าง เลอะ เฉียน จิ้น เตอะ เหริน เซิง  เชว่ จี้ เตอะ อ้าย หนี่ เตอะ เพี่ยน เค่อ

ซ้ำ *

一个一个一个一个 被忘记了 Huu Huu
yī gè yī gè yī gè yī gè  bèi wàng jì le  Huu Huu
อี๋ เก้อ อี๋ เก้อ อี๋ เก้อ อี๋ เก้อ  เป้ย ว่าง จี้ เลอะ  ฮู้ ฮู้

还有什么 不肯舍得 喔~ ~ ~
hái yǒu shén me  bù kěn shě de  ō~ ~ ~
ไห โหย่ว เสิน เมอะ  ปู้ เขิน เส่อ เตอะ  โอ้~ ~ ~ 

一个一个一个一个 被忘记了 谁被忘记了
yī gè yī gè yī gè yī gè  bèi wàng jì le  shuí bèi wàng jì le
อี๋ เก้อ อี๋ เก้อ อี๋ เก้อ อี๋ เก้อ  เป้ย ว่าง จี้ เลอะ  สุย เป้ย ว่าง จี้ เลอะ

还有什么 两个人的 我一个人记得
hái yǒu shén me  liǎng gè rén de  wǒ yī gè rén jì de
ไห โหย่ว เสิน เมอะ  เหลี่ยง เก้อ เหริน เตอะ  หว่อ อี๋ เก้อ เหริน จี้ เตอะ

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...