วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556

Yi Chang Yi Wai (一场意外) An Unexpected Mishap - Sukie Zhong (Lyrics)

เพลง Yī Chǎng Yì Wài (场意外) An Unexpected Mishap
ศิลปิน Zhōng Shū Qí (钟舒祺) Sukie Zhong
อัลบั้ม Xīn Huán Zhū Gé Gé (还珠格格) New My Fair Princess OST (องค์หญิงกำมะลอป่วนกำลัง3)
สังกัด Hunan TV
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง那天 我化成一只翩翩的燕 飞到了你的身边
nà tiān  wǒ huà chéng yī zhī piān piān de yàn  fēi dào le nǐ de shēn biān
น่า เทียน  หว่อ ฮว่า เฉิง อี้ จือ เพียน เพียน เตอะ เหยี้ยน  เฟย เต้า เลอะ หนี่ เตอะ เซิน เปียน

转个弯 绕个圈 飞来飞去好几遍
zhuǎn gè wān  rào gè quān  fēi lái fēi qù hǎo jǐ biàn 
จ่วน เก้อ วัน  เร่า เก้อ เชวียน  เฟย ไหล เฟย ชวี่ เหา จี่ เปี้ยน

你注视着我 眼光跟着我回旋
nǐ zhù shì zhe wǒ  yǎn guāng gēn zhe wǒ huí xuán
หนี่ จู้ ซื่อ เจอะ หว่อ  เหยี่ยน กวง เกิน เจอะ หว่อ หุย เสวียน

从此我 迷失了我的方向 跌落在那平凡的人间
cóng cǐ wǒ  mí shī le wǒ de fāng xiàng  diē luò zài nà píng fán de rén jiān
ฉง ฉือ หว่อ  หมี ซือ เลอะ หว่อ เตอะ ฟัง เซี่ยง  เตีย ลั่ว ไจ้ น่า ผิง ฝาน เตอะ เหริน เจียน

*这只是一场意外 我的心渴望着蓝天大海
zhè zhǐ shì yī chǎng yì wài  wǒ de xīn kě wàng zhe lán tiān dà hǎi
เจ้อ จื่อ ซื่อ อี้ ฉ่าง อี้ ไว่  หว่อ เตอะ ซิน เข่อ ว่าง เจอะ หลาน เทียน ต้า ไห่

不想流泪 不想悲哀 不想拘束 不想等待
bù xiǎng liú lèi  bù xiǎng bēi āi  bù xiǎng jū shù  bù xiǎng děng dài
ปู้ เสี่ยง หลิว เล้ย  ปู้ เสี่ยง เปย อาย  ปู้ เสี่ยง จวี ซู่  ปู้ เสียง เติ่ง ไต้

燕儿只想飞(Yeah) 燕儿只想飞(Yeah)
yàn ér zhǐ xiǎng fēi(Yeah)  yàn ér zhǐ xiǎng fēi(Yeah) 
เหยี้ยน เอ๋อ จื๋อ เสี่ยง เฟย(เย้)  เหยี้ยน เอ๋อ จื๋อ เสี่ยง เฟย(เย้)

飞向那高高的天边以外
fēi xiàng nà gāo gāo de tiān biān yǐ wài
เฟย เซี่ยง น่า เกา เกา เตอะ เทียน เปียน อี่ ไว่

那天 我化成一只翩翩的燕 闯进了你的花园
nà tiān  wǒ huà chéng yī zhī piān piān de yàn  chuǎng jìn le nǐ de huā yuán
น่า เทียน  หว่อ ฮว่า เฉิง อี้ จือ เพียน เพียน เตอะ เหยี้ยน  ฉ่วง จิ้น เลอะ หนี่ เตอะ ฮวา หยวน

东看看 西看看 悄悄停在你眼前
dōng kàn kàn  xī kàn kàn  qiāo qiāo tíng zài nǐ yǎn qián 
ตง คั่น คั่น  ซี คั่น คั่น  เชียว เชียว ถิง ไจ้ หนี เหยี่ยน เฉียน

你注视着我 眼底充满了爱怜
nǐ zhù shì zhe wǒ  yǎn dǐ chōng mǎn le ài lián
หนี่ จู้ ซื่อ เจอะ หว่อ  เหยียน ตี่ ชง หม่าน เลอะ อ้าย เหลียน

从此我 我的世界一片凌乱 你也跟着我不停地转
cóng cǐ wǒ  wǒ de shì jiè yī piàn líng luàn  nǐ yě gēn zhe wǒ bù tíng de zhuàn
ฉง ฉือ หว่อ  หว่อ เตอะ ซื่อ เจี้ย อี๋ เพี่ยน หลิง ล่วน  หนี เย่ เกิน เจอะ หว่อ ปู้ ถิง เตอะ จ้วน

ซ้ำ *, *

飞向那高高的天边以外
fēi xiàng nà gāo gāo de tiān biān yǐ wài
เฟย เซี่ยง น่า เกา เกา เตอะ เทียน เปียน อี่ ไว่

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...