วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556

Wang Ji Yong Bao (忘记拥抱) Forget Embrace - Wilber Pan (Lyrics)

เพลง Wàng Jì Yōng Bào (记拥抱) Forget Embrace
ศิลปิน Pān Wěi Bó (玮柏) Wilber Pan
อัลบั้ม 24Gè Bǐ Lì (24个比利) The story of BILLY
สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


你给的回忆太好 像刺青很难抹掉
nǐ gěi de huí yì tài hǎo  xiàng cì qīng hěn nán mǒ diào
หนี เก่ย เตอะ หุย อี้ ไท่ เห่า  เซี่ยง ชื่อ ชิง เหิ่น หนาน หมั่ว เตี้ยว

我一直保持微笑 真的我 别被你看到
wǒ yī zhí bǎo chí wēi xiào  zhēn de wǒ  bié bèi nǐ kàn dào
หว่อ อี้ จื๋อ เป่า ฉือ เวย เสี้ยว  เจิน เตอะ หว่อ  เปี๋ย เป้ย หนี่ คั่น เต้า

*我逃进汹涌人潮 寻找藏身的一角
wǒ táo jìn xiōng yǒng rén cháo  xún zhǎo cáng shēn de yī jiǎo
หว่อ เถา จิ้น โซวง หย่ง เหริน เฉา  สวิน เจ่า ฉาง เซิน เตอะ อี้ เจี่ยว

我眼泪不敢掉 我快要受不了了
wǒ yǎn lèi bù gǎn diào  wǒ kuài yào shòu bù liǎo le
หว่อ เหยี่ยน เล้ย ปู้ ก่าน เตี้ยว  หว่อ ไคว่ เหย้า โซ่ว ปู้ เหลี่ยว เลอะ

**忘记了拥抱 忘记了微笑
wàng jì le yōng bào  wàng jì le wēi xiào 
ว่าง จี้ เลอะ ยง เป้า  ว่าง จี้ เลอะ เวย เสี้ยว

忘记我们曾经是那么那么样的好
wàng jì wǒ men céng jīng shì nà me nà me yàng de hǎo
ว่าง จี้ หว่อ เมิน เฉิง จิง ซื่อ น่า เมอะ น่า เมอะ ย่าง เตอะ เห่า

我们都太骄傲(骄傲) 话说的太早 (Hoo Woo Woo)
wǒ men dōu tài jiāo ào (jiāo ào)  huà shuō de tài zǎo (Hoo Woo Woo)
หว่อ เมิน โตว ไท่ เจียว เอ้า (เจียว เอ้า)  ฮว่า ซัว เตอะ ไท่ เจ่า (โฮ้ว โว้ว โวว)

是谁的怀抱 是谁在苦笑 回过头是谁偷偷把眼泪擦掉
shì shuí de huái bào  shì shuí zài kǔ xiào  huí guò tóu shì shuí tōu tōu bǎ yǎn lèi cā diào
ซื่อ สุย เตอะ ไหว เป้า  ซื่อ สุย ไจ้ ขู่ เสี้ยว  หุย กั้ว โถว ซื่อ สุย โทว โทว ป๋า เหยี่ยน เล้ย ชา เตี้ยว

抱歉是我 傻得可以 是我 不好 (Hoo)
bào qiàn shì wǒ  shǎ de kě yǐ  shì wǒ  bù hǎo (Hoo)
เป้า เชี่ยน ซื่อ หว่อ  ส่า เตอะ เขอ อี่  ซื่อ หว่อ  ปู้ เห่า  (โฮ้ว)

ซ้ำ *, **

记忆的拼图 没有真心拼凑不了 Wuu Woo Woo
jì yì de pīn tú  méi yǒu zhēn xīn pīn còu bù liǎo  Wuu Woo Woo
จี้ อี้ เตอะ พิน ถู  เหมย โหย่ว เจิน ซิน พิน โช่ว ปู้ เหลี่ยว  อู่ โว้ว โวว

幸福的城堡 跌跌撞撞才能看得到 Huu Huu
xìng fú de chéng bǎo  diē diē zhuàng zhuàng cái néng kàn de dào  Huu Huu
ซิ่ง ฝู เตอะ เฉิง เป่า  เตีย เตีย จ้วง จ้วง ไฉ เหนิง คั่น เตอะ เต้า  ฮู ฮู้

ซ้ำ **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...