วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2556

Tui Bian (蜕变) Transmutation - Lara Liang (Lyrics)

เพลง Tuì Biàn (蜕变) Transmutation
ศิลปิน Liáng Xīn Yí (梁心頤) Lara Liang
อัลบั้ม Alice in Wonder City OST, Zì Yóu Líng Hún (自由灵魂) Free Spirit

สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง

无情的夜空 有多少星星用尽生命在闪烁
zài zhè wú qíng de yè kōng  yǒu duō shǎo xīng xīng yòng jìn shēng mìng zài shǎn shuò
ไจ้ เจ้อ อู๋ ฉิง เตอะ เย้ คง  โหย่ว ตัว เส่า ซิง ซิง ย่ง จิ้น เซิง มิ่ง ไจ้ ส่าน ซั่ว

但只有一能在众多平凡光芒中跳脱
dàn zhǐ yǒu yī kē néng zài zhòng duō píng fán guāng máng zhōng tiào tuō
ตั้น จื๋อ โหย่ว อี้ เคอ เหนิง ไจ้ จ้ง ตัว ผิง ฝาน กวง หมาง จง เที่ยว ทัว

*在那一刻蜕变成超乎想像的传说
zài nà yī kè tuì biàn chéng chāo hu xiǎng xiàng de chuán shuō
ไจ้ น่า อี๋ เค่อ ทุ่ย เปี้ยน เฉิง เชา ฮุ เสี่ยง เซี่ยง เตอะ ฉวน ซัว

而那一刻推翻了所有去的
ér nà yī kè tuī fān le suǒ yǒu guò qù de guī mó
เอ๋อ น่า อี๋ เค่อ ทุย ฟัน เลอะ สัว โหย่ว กั้ว ชวี่ เตอะ กุย หมัว

LALALALA 恐惧像一个蛹
LALALALA kǒng jù xiàng yī gè yǒng
ลาลาลาลา  ข่ง จวี้ เซี่ยง อี๋ เก้อ หย่ง

LALALALA 愿羽化的梦
LALALALA kǔn bǎng yuàn yǔ huà de mèng
ลาลาลาลา  ขุน ป่าง ย่วน อวิ่ ฮว่า เตอะ เมิ่ง

LALALALA 翅膀迎接自由
LALALALA zhǎn kāi chì bǎng yíng jiē zì yóu
ลาลาลาลา  จ่าน ไค ชื่อ ป่าง หยิง เจีย จื้อ โหยว

一片无尽的盲从 等着你关键时刻犯下的那一个差
yī piàn wú jìn de máng cóng  děng zhe nǐ guān jiàn shí kè fàn xià de nà yī gè chā cuò
อี๋ เพี่ยน อู๋ จิ้น เตอะ หมาง ฉง  เติ่ง เจอะ หนี่ กวน เจี้ยน สือ เค่อ ฟ่าน เซี่ย เตอะ น่า อี๋ เก้อ ชา ชั่ว

嘲笑中的歧是一反作用的煽
tā men cháo xiào zhōng de qí shì shì yī zhǒng fǎn zuò yòng de shān dòng
ทา เมิน เฉา เสี้ยว จง เตอะ ฉี ซื่อ ซื่อ อี้ จ๋ง ฝ่าน จั้ว ย่ง เตอะ ซาน ต้ง

ซ้ำ *

LALALALA 决心点燃的火
LALALALA jué xīn diǎn rán de huǒ
ลาลาลาลา  เจว๋ ซิน เตี่ยน หยาน เตอะ หั่ว

LALALALA 烧蚀最后的疑惑
LALALALA shāo shí zuì hòu de yí huò
ลาลาลาลา  เซา สือ จุ้ย โฮ่ว เตอะ อี๋ ฮั่ว

LALALALA 升出新的自我 (OH HO)
LALALALA yú jìn shēng chū xīn de zì wǒ  (OH HO)
ลาลาลาลา  อวิ๋ จิ้น เซิง ชู ซิน เตอะ จื้อ หว่อ  (โอ้ โฮ)

LALALALA 跟着我的
LALALALA gēn zhe wǒ de jié zòu
ลาลาลาลา  เกิน เจอะ หว่อ เตอะ เจี๋ย โจ้ว

LALALALA 跟着直感受
LALALALA gēn zhe zhí jué gǎn shòu
ลาลาลาลา  เกิน เจอะ จื๋อ เจว๋ ก่าน โซ่ว

LALALALA 恐惧只是个蛹
LALALALA kǒng jù zhǐ shì gè yǒng
ลาลาลาลา  ข่ง จวี้ จื่อ ซื่อ เก้อ หย่ง

而它等着你突破 等着你
ér tā děng zhe nǐ tū pò  děng zhe nǐ shuō
เอ๋อ ทา เติ่ง เจอะ หนี่ ทู พั้ว  เติ่ง เจอะ หนี่ ซัว

我要展翅膀迎接传说中的自由
wǒ yào zhǎn kāi chì bǎng yíng jiē chuán shuō zhōng de zì yóu
หว่อ เหย้า จ่าน ไค ชื่อ ป่าง หยิง เจีย ฉวน ซัว จง เตอะ จื้อ โหยว

LALALALA 决心点燃的火
LALALALA jué xīn diǎn rán de huǒ
ลาลาลาลา  เจว๋ ซิน เตี่ยน หยาน เตอะ หั่ว

LALALALA 烧蚀最后的疑惑
LALALALA shāo shí zuì hòu de yí huò
ลาลาลาลา  เซา สือ จุ้ย โฮ่ว เตอะ อี๋ ฮั่ว

LALALALA 勇气蜕变
LALALALA yǒng qì tuì biàn de fèng huáng
ลาลาลาลา  หย่ง ชี่ ทุ่ย เปี้ยน เตอะ เฟิ่ง หวง

再次迎接夜空 迎接光 身影点成天体英雄
zài cì yíng jiē yè kōng  yíng jiē guāng róng  shēn yǐng diǎn zhuì chéng tiān tǐ yīng xióng
ไจ้ ชื่อ หยิง เจีย เย้ คง  หยิง เจีย กวง หยง  เซิน หยิง เตี่ยน จุ้ย เฉิง เทียน ถี่ ยิง โสวง

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...