วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556

Sha Zi (傻子) Fool - Yoga Lin (Lyrics)

เพลง Shǎ Zi (傻子) Fool
ศิลปิน Yoga JAMES (林宥嘉Lín Yòu Jiā
อัลบั้ม fiction. yogaLin (大小说家Dà Xiǎo Shuō Jiā
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง


等爱的人很多 不预设你会在乎我
děng ài de rén hěn duō  bù yù shè nǐ huì zài hu wǒ
เติ่ง อ้าย เตอะ เหริน เหิ่น ตัว  ปู๋ อวิ้ เซ้อ หนี่ ฮุ่ย ไจ้ ฮุ หว่อ

难道一生的时间 都用来换 和你一个误会
nán dào yī shēng de shí jiān  dōu yòng lái huàn  hé nǐ yī gè wù huì
หนาน เต้า อี้ เซิง เตอะ สือ เจียน  โตว ย่ง ไหล ฮ่วน  เหอ หนี่ อี๋ เก้อ อู้ ฮุ่ย

谁能真的让谁 幸福到故事的结尾
shuí néng zhēn de ràng shuí  xìng fú dào gù shì de jié wěi
สุย เหนิง เจิน เตอะ ร่าง สุย  ซิ่ง ฝู เต้า กู้ ซื่อ เตอะ เจี๋ย เหว่ย

何必那么的慌张 有时清醒 才是 错误的开始
hé bì nà me de huāng zhāng  yǒu shí qīng xǐng  cái shì  cuò wù de kāi shǐ
เหอ ปี้ น่า เมอะ เตอะ ฮวง จาง  โหย่ว สือ ชิง สิ่ง  ไฉ ซื่อ  ชั่ว อู้ เตอะ ไค สื่อ

我不需要 也不重要 做一个傻子多么好
wǒ bù xū yào  yě bù zhòng yào  zuò yī gè shǎ zi duō me hǎo
หว่อ ปู้ ซวี เหย้า  เย่ ปู๋ จ้ง เหย้า  จั้ว อี๋ เก้อ ส่า จึ ตัว เมอะ เห่า

我不明白 也不需要明白 就让我这样到老(Huu~)
wǒ bù míng bái  yě bù xū yào míng bái  jiù ràng wǒ zhè yàng dào lǎo (Huu~)
หว่อ ปู้ หมิง ไป๋  เย่ ปู้ ซวี เหย้า หมิง ไป๋  จิ้ว ร่าง หว่อ เจ้อ ย่าง เต้า เหล่า  (ฮู้~)

谁能真的让谁 幸福到故事的结尾
shuí néng zhēn de ràng shuí  xìng fú dào gù shì de jié wěi
สุย เหนิง เจิน เตอะ ร่าง สุย  ซิ่ง ฝู เต้า กู้ ซื่อ เตอะ เจี๋ย เหว่ย

何必那么的慌张 有时清醒 才是 错误的开始
hé bì nà me de huāng zhāng  yǒu shí qīng xǐng  cái shì  cuò wù de kāi shǐ
เหอ ปี้ น่า เมอะ เตอะ ฮวง จาง  โหย่ว สือ ชิง สิ่ง  ไฉ ซื่อ  ชั่ว อู้ เตอะ ไค สื่อ

我不需要 也不重要 做一个傻子多么好
wǒ bù xū yào  yě bù zhòng yào  zuò yī gè shǎ zi duō me hǎo
หว่อ ปู้ ซวี เหย้า  เย่ ปู๋ จ้ง เหย้า  จั้ว อี๋ เก้อ ส่า จึ ตัว เมอะ เห่า

我不明白 也不需要明白(Ai) 就让我这样就很好
wǒ bù míng bái  yě bù xū yào míng bái  jiù ràng wǒ zhè yàng jiù hěn hǎo
หว่อ ปู้ หมิง ไป๋  เย่ ปู้ ซวี เหย้า หมิง ไป๋(อาย)  จิ้ว ร่าง หว่อ เจ้อ ย่าง จิ้ว เหิน เห่า

没什么紧要 只需要你轻轻一个拥抱
méi shén me jǐn yào  zhǐ xū yào nǐ qīng qīng yī gè yōng bào
เหมย เสิน เมอะ จิ่น เหย้า  จื่อ ซวี เหย้า หนี่ ชิง ชิง อี๋ เก้อ ยง เป้า

就算不留下什么也无所谓
jiù suàn bù liú xià shén me yě wú suǒ wèi
จิ้ว ซ่วน ปู้ หลิว เซี่ย เสิน เมอะ เย่ อู๋ สั่ว เว่ย

就算留下了什么也都珍贵 珍贵 珍贵(Yeah~)
jiù suàn liú xià le shén me yě dōu zhēn guì  zhēn guì  zhēn guì  (Yeah~)
จิ้ว ซ่วน หลิว เซี่ย เลอะ เสิน เมอะ เย่ โตว เจิน กุ้ย  เจิน กุ้ย  เจิน กุ้ย  (เย้~)

做傻子多么好 我不明白 也不需要明白(Ai)
zuò shǎ zi duō me hǎo  wǒ bù míng bái  yě bù xū yào míng bái (Ai)
จั้ว ส่า จึ ตัว เมอะ เห่า  หว่อ ปู้ หมิง ไป๋  เย่ ปู้ ซวี เหย้า หมิง ไป๋(อาย)

就让我这样到老 这样到老
jiù ràng wǒ zhè yàng dào lǎo  zhè yàng dào lǎo
จิ้ว ร่าง หว่อ เจ้อ ย่าง เต้า เหล่า  เจ้อ ย่าง เต้า เหล่า


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...