วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556

Na Li Dou Shi Ni (哪里都是你) You are everywhere - Jay Chou (Lyrics)

เพลง Nǎ Lǐ Dōu Shì Nǐ (哪里都是你) You are everywhere
ศิลปิน Zhōu Jié Lún (周杰伦) Jay Chou
อัลบั้ม Shí Èr Xīn Zuò (十二新作) Opus 12, Tiān Tái (天台) The Roof Top OST (A Jay Chou FILM OST)
สังกัด Sony Music Entertianment Taiwan/JVR Music International
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง

*把她忘记 重复告诉自己
bǎ tā wàng jì  chóng fù gào su zì jǐ
ป่า ทา ว่าง จี้  ฉง ฟู่ เก้า สุ จื้อ จี่         

熟悉不再熟悉 但清晰却还是一样清晰
shú xī bù zài shú xī  dàn qīng xī què hái shì yī yàng qīng xī
สู ซี ปู๋ ไจ้ สู ซี  ตั้น ชิง ซี เชว่ ไห ซื่อ อี๋ ย่าง ชิง ซี

OH 去吧 随着右手旋律
OH qù ba  suí zhe yòu shǒu xuán lǜ
โอ้ ชวี่ ป่ะ  สุย เจอะ โย่ว โส่ว เสวียน ลวี้

忘了左手的委屈 就算没伴奏也可以继续
wàng le zuǒ shǒu de wěi qū  jiù suàn méi bàn zòu yě kě yǐ jì xù
ว่าง เลอะ จั๋ว โส่ว เตอะ เหว่ย ชวี  จิ้ว ซ่วน เหมย ปั้น โจ้ว เย๋ เขอ อี่ จี้ ซวี่

前进 找寻新的记忆和空气 放晴 等雨说放弃
qián jìn  zhǎo xún xīn de jì yì hé kōng qì  fàng qíng  děng yǔ shuō fàng qì
เฉียน จิ้น  เจ่า สวิน ซิน เตอะ จี้ อี้ เหอ คง ชี่  ฟ่าง ฉิง  เติ๋ง อวิ่ ซัว ฟ่าง ชี่

在有眼泪的雨里 哪里都是你
zài yǒu yǎn lèi de yǔ lǐ  nǎ lǐ dōu shì nǐ
ไจ้ โหยว เหยี่ยน เล้ย เตอะ อวิ๋ หลี่  หนา หลี่ โตว ซื่อ หนี่

擦干是否就看不见你 脑海里 你的笑容太彻底
cā gān shì fǒu jiù kàn bù jiàn nǐ  nǎo hǎi lǐ  nǐ de xiào róng tài chè dǐ
ชา กัน ซื่อ โฝ่ว จิ้ว คั่น ปู๋ เจี้ยน หนี่  เหนา ไห หลี่  หนี่ เตอะ เสี้ยว หยง ไท่ เช้อ ตี่

彻底把我囚禁在你的呼吸 我跟着哭泣
chè dǐ bǎ wǒ qiú jìn zài nǐ de hū xī  wǒ gēn zhe kū qì
เช้อ ตี่ ป๋า หว่อ ฉิว จิ้น ไจ้ หนี่ เตอะ ฮู ซี  หว่อ เกิน เจอะ คู ชี่

在有眼泪的雨里 哪里都是你
zài yǒu yǎn lèi de yǔ lǐ  nǎ lǐ dōu shì nǐ
ไจ้ โหยว เหยี่ยน เล้ย เตอะ อวิ๋ หลี่  หนา หลี่ โตว ซื่อ หนี่

抱紧你是我逃离的距离 太拥挤 我在你的世界里
bào jǐn nǐ shì wǒ táo lí de jù lí  tài yōng jǐ  wǒ zài nǐ de shì jiè lǐ
เป้า จิ๋น หนี่ ซื่อ หว่อ เถา หลี เตอะ จวี้ หลี  ไท่ ยง จี่  หว่อ ไจ้ หนี่ เตอะ ซื่อ เจี้ย หลี่

看不清楚的是你还是自己 我们都在等雨停
kàn bù qīng chu de shì nǐ hái shì zì jǐ  wǒ men dōu zài děng yǔ tíng
คั่น ปู้ ชิง ฉุ เตอะ ซื่อ หนี่ ไห ซื่อ จื้อ จี่  หว่อ เมิน โตว ไจ้ เติ๋ง อวิ่ ถิง
                                                            
ซ้ำ *

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...