วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

Hua Hua Shi Jie (花花世界) Flowery World - Hebe Tian (Lyrics)

เพลง Huā Huā Shì Jiè (花花世界) Flowery World
ศิลปิน Hebe Tián (田馥甄) Tián Fù Zhēn
อัลบั้ม My Love
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง


เนื้อเพลง


昙小白等等等 等一个夜晚
tán xiǎo bái děng děng děng  děng yī gè yè wǎn
ถาน เสี่ยว ไป๋ เติ่ง เติ่ง เติ่ง  เติ่ง อี๋ เก้อ เย้ หว่าน

向小黄追追追 追每寸阳光
xiàng xiǎo huáng zhuī zhuī zhuī  zhuī měi cùn yáng guāng
เซี่ยง เสี่ยว หวง จุย จุย จุย  จุย เหม่ย ชุ่น หยาง กวง

玫小红爱爱爱爱 爱上了 爱它的它 她和他
méi xiǎo hóng ài ài ài àài shàng le  ài tā de tā  tā hé tā
เหมย เสี่ยว หง อ้าย อ้าย อ้าย อ้าย  อ้าย ซ่าง เลอะ  อ้าย ทา เตอะ ทา  ทา เหอ ทา

多简单 盛就盛开 败就败 不用计算
duō jiǎn dān  shèng jiù shèng kāi  bài jiù bài  bù yòng jì suàn
ตัว เจี่ยน ตัน  เซิ่ง จิ้ว เซิ่ง ไค  ป้าย จิ้ว ป้าย  ปู๋ ย่ง จี้ ซ่วน

只为自己而精彩 自然而然
zhǐ wèi zì jǐ ér jīng cǎi  zì rán ér rán
จื่อ เว่ย จื้อ จี่ เอ๋อ จิง ไฉ่  จิ้อ หยาน เอ๋อ หยาน

*花啊啊~~ 学学花腔 花啦啦~~ 借借花香
huā ā ā ~~xué xué huā qiāng  huā lā lā ~~jiè jiè huā xiāng
ฮวา อา อา ~~ เสว๋ เสว๋ ฮวา เชียง  ฮวา ลา ลา ~~ เจี้ย เจี้ย ฮวา เซียง

花啊啊~ ~花有多漂亮 心要不要也这样
huā ā ā~~ huā yǒu duō piào liang  xīn yào bù yào yě zhè yàng
ฮวา อา อา~~ ฮวา โหย่ว ตัว เพี่ยว เลี่ยง  ซิน เหย้า ปู๋ เหย้า เย่ เจ้อ ย่าง

烟小花 越消失 越用力灿烂
yān xiǎo huā  yuè xiāo shī  yuè yòng lì càn làn
เยียน เสี่ยว ฮวา  เยว่ เซียว ซือ  เยว่ ย่ง ลี่ ช่าน ล่าน

雪小花 越融解 越决心纯白
xuě xiǎo huā  yuè róng jiě  yuè jué xīn chún bái
เสว่ เสี่ยว ฮวา  เยว่ หรง เจี่ย  เยว่ เจว๋ ซิน ฉุน ไป๋

浪小花 越是触摸不到岸 越是勇敢 去追赶
làng xiǎo huā  yuè shì chù mō bù dào àn  yuè shì yǒng gǎn  qù zhuī gǎn
ล่าง เสี่ยว ฮวา  เยว่ ซื่อ ชู่ มัว ปู๋ เต้า อั้น  เยว่ ซื่อ หยง ก่าน  ชวี่ จุย ก่าน

这世界 就像花开 那么快 谁都明白
zhè shì jiè  jiù xiàng huā kāi  nà me kuài  shuí dōu míng bái
เจ้อ ซื่อ เจี้ย  จิ้ว เซี่ยง ฮวา ไค  น่า เมอะ ไคว่  สุย โตว หมิง ไป๋

可惜为什么有人 还看不开
kě xī wèi shén me yǒu rén hái kàn bù kāi
เข่อ ซี เว่ย เสิน เมอะ โหย่ว เหริน  ไห คั่น ปู้ ไค

ซ้ำ *

换个花腔 花何止香 心花怒放 每一个天堂
huàn gè huā qiāng  huā hé zhǐ xiāng  xīn huā nù fàng  měi yī gè tiān táng
ฮ่วน เก้อ ฮวา เชียง  ฮวา เหอ จื่อ เซียง  ซิน ฮวา นู่ ฟ่าง  เหม่ย อี๋ เก้อ เทียน ถาง

花啊啊~ ~换个花腔 花啦啦~~ 花何止香
huā ā ā~~ huàn gè huā qiāng  huā lā lā huā hé zhǐ xiāng
ฮวา อา อา ~~ ฮ่วน เก้อ ฮวา เชียง  ฮวา ลา ลา ~~ ฮวา เหอ จื่อ เซียง

花啊啊~ ~心花若怒放 每一朵一个天堂
huā ā ā ~~ xīn huā ruò nù fàng  měi yī duǒ yī gè tiān táng
ฮวา อา อา ~~ ซิน ฮวา ยั่ว นู่ ฟ่าง  เหม่ย อี้ ตั่ว อี๋ เก้อ เทียน ถาง

心花若怒放 开到荼靡又何妨
xīn huā ruò nù fàng  kāi dào tú mí yòu hé fāng
ซิน ฮวา ยั่ว นู่ ฟ่าง  ไค เต้า ถู หมี โย่ว เหอ ฟัง 

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...