วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556

Ai Ni Mei Cha (爱你没差) Love You, No Matter What - Jay Chou (Lyrics)

เพลง Ài Nǐ Méi Chà (爱你没差) Love You, No Matter What
ศิลปิน Zhōu Jié Lún (周杰伦) Jay Chou 
อัลบั้ม Shí Èr Xīn Zuò (十二新作) Opus 12
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง


*没有圆周的钟 失去旋转意义 下雨这天 好安静
méi yǒu yuán zhōu de zhōng  shī qù xuán zhuǎn yì yì  xià yǔ zhè tiān  hǎo ān jìng
เหมย โหย่ว หยวน โจว เตอะ จง  ซือ ชวี่ เสวียน จ่วน อี้ อี้  เซี่ย อวิ่ เจ้อ เทียน  เห่า อัน จิ้ง

远行没有目的 距离不是问题 不爱了 是你的谜底
yuǎn xíng méi yǒu mù dì  jù lí bù shì wèn tí  bù ài le  shì nǐ de mí dǐ
หย่วน สิง เหมย โหย่ว มู่ ตี้  จวี้ หลี ปู๋ ซื่อ เวิ่น ถี  ปู๋ อ้าย เลอะ  ซื่อ หนี่ เตอะ หมี ตี่

我占据 格林威治守候着你 在时间标准起点回忆过去
wǒ zhàn jù  GéLínWēiZhì shǒu hòu zhe nǐ  zài shí jiān biāo zhǔn qǐ diǎn huí yì guò qù
หว่อ จ้าน จวี้  เก๋อหลินเวยจื้อ โส่ว โฮ่ว เจอะ หนี่  ไจ้ สือ เจียน เปียว จุ่น ฉี เตี่ยน หุย อี้ กั้ว ชวี่

你却在永夜了的极地旅行 等爱在失温后渐渐死去
nǐ què zài yǒng yè le de jí dì lǚ xíng  děng ài zài shī wēn hòu jiàn jiàn sǐ qù
หนี่ เชว่ ไจ้ หย่ง เย้ เลอะ เตอะ จี๋ ตี้ ลวี่ สิง  เติ่ง อ้าย ไจ้ ซือ เวิน โฮ่ว เจี้ยน เจี้ยน สื่อ ชวี่

OH “对不起” 这句话打乱了时区
OH “duì bù qǐ”  zhè jù huà dǎ luàn le shí qū
โอ้ ตุ้ย ปู้ ฉี่”  เจ้อ จวี้ ฮว่า ต่า ล่วน เลอะ สือ ชวี

OH 你要我 在最爱的时候睡去 我越想越清醒
OH nǐ yào wǒ  zài zuì ài de shí hòu shuì qù  wǒ yuè xiǎng yuè qīng xǐng
โอ้ หนี่ เหย้า หว่อ  ไจ้ จุ้ย อ้าย เตอะ สือ โฮ่ว ซุ่ย ชวี่  หว่อ เยว่ เสี่ยง เยว่ ชิง สิ่ง

OH 爱你没差 那一点时差 Woo~  你离开这一拳给的 太重
OH ài nǐ méi chà  nà yī diǎn shí chā Woo~  nǐ lí kāi zhè yī quán gěi de  tài zhòng
โอ้ อ้าย หนี่ เหมย ช่า  น่า อี้ เตี่ยน สือ ชา  โว้~   หนี่ หลี ไค เจ้อ อี้ เฉวียน เก่ย เตอะ  ไท่ จ้ง

我的心找不到 换日线它在哪
wǒ de xīn zhǎo bù dào  huàn rì xiàn tā zài nǎ
หว่อ เตอะ ซิน เจ่า ปู๋ เต้า  ฮ่วน ยื้อ เซี่ยน ทา ไจ้ หน่า

我只能不停的飞 直到我将你挽回(Yeah)
wǒ zhǐ néng bù tíng de fēi  zhí dào wǒ jiāng nǐ wǎn huí (Yeah)
หว่อ จื่อ เหนิง ปู้ ถิง เตอะ เฟย  จื๋อ เต้า หว่อ เจียง หนี หว่าน หุย (เย้)

爱你不怕
ài nǐ bù pà
อ้าย หนี่ ปู๋ พ่า

**那一点时差 Woo~  就让我静静一个人出发
nà yī diǎn shí chā Woo~  jiù ràng wǒ jìng jìng yī gè rén chū fā
น่า อี้ เตี่ยน สือ ชา  โว้จิ้ว ร่าง หว่อ จิ้ง จิ้ง อี๋ เก้อ เหริน ชู ฟา

你的心总有个经纬度会留下
nǐ de xīn zǒng yǒu gè jīng wěi dù huì liú xià
หนี่ เตอะ ซิน จ๋ง โหย่ว เก้อ จิง เหว่ย ตู้ ฮุ่ย หลิว เซี่ย

我会回到你世界 跨越爱的时差
wǒ huì huí dào nǐ shì jiè  kuà yuè ài de shí chā
หว่อ ฮุ่ย หุย เต้า หนี่ ซื่อ เจี้ย  คว่า เยว่ อ้าย เตอะ สือ ชา

ซ้ำ *, **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...