วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Xiang Nu Hai De Nu Ren (像女孩的女人) The Innocent Women - S.H.E (Lyrics)

เพลง Xiàng Nǚ Hái De Nǚ Rén (像女孩的女人) The Innocent Women
ศิลปิน S.H.E (Ella Chen, Selina Ren, Hebe Tian)
อัลบั้ม Huā Yòu Kāi Hǎo Le (花又开好了) Blossomy
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลงHebe : 在云端 飞机就要着陆 带我回到(回到) 最初飞翔 之处
zài yún duān  fēi jī jiù yào zhuó lù  dài wǒ huí dào(huí dào)  zuì chū fēi xiáng  zhī chù
ฮีบี : ไจ้ หวิน ตวน  เฟย จี จิ้ว เหย้า จั๋ว ลู่  ไต้ หว่อ หุย เต้า(หุย เต้า)  จุ้ย ชู เฟย เสียง  จือ ชู่

Selina : 看着窗 映着我的脸庞 那个女孩 是否还在 我脸上
kàn zhe chuāng  yìng zhe wǒ de liǎn páng  nà gè nǚ hái  shì fǒu hái zài  wǒ liǎn shàng
เซลิน่า : คั่น เจอะ ชวง  ยิ่ง เจอะ หว่อ เตอะ เหลี่ยน ผัง  น่า เก้อ นวี่ ไห  ซื่อ โฝ่ว ไห ไจ้  หว่อ เหลี่ยน ซ่าง

Ella : 也曾在晴空 遭遇过乱流起伏
yě céng zài qíng kōng  zāo yù guò luàn liú qǐ fú
เอลล่า : เย่ เฉิง ไจ้ ฉิง คง  เจา อวิ้ กั้ว ล่วน หลิว ฉี่ ฝู

穿过人心幽谷 懂得天真是包袱 却不想改变面目
chuān guò rén xīn yōu gǔ  dǒng de tiān zhēn shì bāo fu  què bù xiǎng gǎi biàn miàn mù
ชวน กั้ว เหริน ซิน โยว กู่  ต่ง เตอะ เทียน เจิน ซื่อ เปา ฟุ  เชว่ ปู้ เสียง ไก่ เปี้ยน เมี่ยน มู่

Hebe : 像女孩的女人 不愿世故 情愿拿 我真心 当作是礼物
xiàng nǚ hái de nǚ rén  bù yuàn shì gù  qíng yuàn ná  wǒ zhēn xīn  dàng zuò shì lǐ wù
ฮีบี : เซี่ยง นวี่ ไห เตอะ นวี่ เหริน  ปู๋ ย่วน ซื่อ กู้  ฉิง ย่วน หนา  หว่อ เจิน ซิน  ตั้ง จั้ว ซื่อ หลี่ อู้

合 : 复杂的世界里 单纯的去付出 哪怕说认真会输
All : fù zá de shì jiè lǐ  dān chún de qù fù chū  nǎ pà shuō rèn zhēn huì shū
ร้องรวม : ฟู่ จ๋า เตอะ ซื่อ เจี้ย หลี่  ตัน ฉุน เตอะ ชวี่ ฟู่ ชู  หน่า พ่า ซัว เริ่น เจิน ฮุ่ย ซู

像女孩的女人 有时会哭 受过伤 却不怕 再踏上旅途
xiàng nǚ hái de nǚ rén  yǒu shí huì kū  shòu guò shāng  què bù pà  zài tà shàng lǚ tú
เซี่ยง นวี่ ไห เตอะ นวี่ เหริน  โหย่ว สือ ฮุ่ย คู  โซ่ว กั้ว ซาง  เชว่ ปู๋ พ่า  ไจ้ ท่า ซ่าง ลวี่ ถู

Ella : 算计的世界里 走自己的脚步 也不愿入境随俗
suàn jì de shì jiè lǐ  zǒu zì jǐ de jiǎo bù  yě bù yuàn rù jìng suí sú
เอลล่า : ซ่วน จี้ เตอะ ซื่อ เจี้ย หลี่  โจ่ว จื้อ จี่ เตอะ เจี่ยว ปู้  เย่ ปู๋ ย่วน ยู่ จิ้ง สุย สู

合 : 看着窗 映着我的脸庞
All : kàn zhe chuāng  yìng zhe wǒ de liǎn páng 
ร้องรวม : คั่น เจอะ ชวง  ยิ่ง เจอะ หว่อ เตอะ เหลี่ยน ผัง

那个女孩(那个女孩) 是否还在 我脸上
nà gè nǚ hái(nà gè nǚ hái)  shì fǒu hái zài  wǒ liǎn shàng
น่า เก้อ นวี่ ไห (น่า เก้อ นวี่ ไห)  ซื่อ โฝ่ว ไห ไจ้  หว่อ เหลี่ยน ซ่าง

也曾在晴空 遭遇过乱流起伏
yě céng zài qíng kōng  zāo yù guò luàn liú qǐ fú
เย่ เฉิง ไจ้ ฉิง คง  เจา อวิ้ กั้ว ล่วน หลิว ฉี่ ฝู

穿过人心幽谷(人心幽谷)
chuān guò rén xīn yōu gǔ(rén xīn yōu gǔ) 
ชวน กั้ว เหริน ซิน โยว กู่ (เหริน ซิน โยว กู่)

懂得天真是包袱 却不想改变面目
dǒng de tiān zhēn shì bāo fu  què bù xiǎng gǎi biàn miàn mù
ต่ง เตอะ เทียน เจิน ซื่อ เปา ฟุ  เชว่ ปู้ เสียง ไก่ เปี้ยน เมี่ยน มู่

像女孩的女人 不愿世故 情愿拿 我真心 当作是礼物
xiàng nǚ hái de nǚ rén  bù yuàn shì gù  qíng yuàn ná  wǒ zhēn xīn  dàng zuò shì lǐ wù
เซี่ยง นวี่ ไห เตอะ นวี่ เหริน  ปู๋ ย่วน ซื่อ กู้  ฉิง ย่วน หนา  หว่อ เจิน ซิน  ตั้ง จั้ว ซื่อ หลี่ อู้

复杂的世界里 单纯的去付出 哪怕说认真会输 Woo OH~
fù zá de shì jiè lǐ  dān chún de qù fù chū  nǎ pà shuō rèn zhēn huì shū  Woo OH~
ฟู่ จ๋า เตอะ ซื่อ เจี้ย หลี่  ตัน ฉุน เตอะ ชวี่ ฟู่ ชู  หน่า พ่า ซัว เริ่น เจิน ฮุ่ย ซู  โว้ว โอ~

像女孩的女人 有时会哭 受过伤 却不怕 再踏上旅途
xiàng nǚ hái de nǚ rén  yǒu shí huì kū  shòu guò shāng  què bù pà  zài tà shàng lǚ tú
เซี่ยง นวี่ ไห เตอะ นวี่ เหริน  โหย่ว สือ ฮุ่ย คู  โซ่ว กั้ว ซาง  เชว่ ปู๋ พ่า  ไจ้ ท่า ซ่าง ลวี่ ถู

算计的世界里 走自己的脚步 坚持飞我的天真 航路
suàn jì de shì jiè lǐ  zǒu zì jǐ de jiǎo bù  jiān chí fēi wǒ de tiān zhēn  háng lù
ซ่วน จี้ เตอะ ซื่อ เจี้ย หลี่  โจ่ว จื้อ จี่ เตอะ เจี่ยว ปู้  เจียน ฉือ เฟย หว่อ เตอะ เทียน เจิน  หาง ลู่ 

我的航路 我的航路(我的航路) Woo OH Woo OH HO
wǒ de háng lù  wǒ de háng lù (wǒ de háng lù) Woo OH Woo OH HO
หว่อ เตอะ หาง ลู่  หว่อ เตอะ หาง ลู่ (หว่อ เตอะ หาง ลู่)  โว้ โอ โว้ โอ โฮ้

Hebe : 像女孩的女人 不愿世故 情愿拿 我真心 当作是礼物
xiàng nǚ hái de nǚ rén  bù yuàn shì gù  qíng yuàn ná  wǒ zhēn xīn  dàng zuò shì lǐ wù
ฮีบี : เซี่ยง นวี่ ไห เตอะ นวี่ เหริน  ปู๋ ย่วน ซื่อ กู้  ฉิง ย่วน หนา  หว่อ เจิน ซิน  ตั้ง จั้ว ซื่อ หลี่ อู้

Selina : 复杂的世界里 单纯的去付出
fù zá de shì jiè lǐ  dān chún de qù fù chū 
เซลิน่า : ฟู่ จ๋า เตอะ ซื่อ เจี้ย หลี่  ตัน ฉุน เตอะ ชวี่ ฟู่ ชู 

合 : 哪怕说认真会输(认真会输)Wuu~
All : nǎ pà shuō rèn zhēn huì shū(rèn zhēn huì shū)  Wuu~
ร้องรวม : หน่า พ่า ซัว เริ่น เจิน ฮุ่ย ซู(ซัว เริ่น เจิน ฮุ่ย ซู)  วู้~

像女孩的女人 有时会哭(有时会哭)
xiàng nǚ hái de nǚ rén  yǒu shí huì kū(yǒu shí huì kū) 
เซี่ยง นวี่ ไห เตอะ นวี่ เหริน  โหย่ว สือ ฮุ่ย คู(โหย่ว สือ ฮุ่ย คู)

受过伤 却不怕 再踏上旅途(再踏上旅途)
shòu guò shāng  què bù pà  zài tà shàng lǚ tú(zài tà shàng lǚ tú)
โซ่ว กั้ว ซาง  เชว่ ปู๋ พ่า  ไจ้ ท่า ซ่าง ลวี่ ถู(ไจ้ ท่า ซ่าง ลวี่ ถู)

算计的世界里 走自己的脚步 坚持飞我的天真 航路
suàn jì de shì jiè lǐ  zǒu zì jǐ de jiǎo bù  jiān chí fēi wǒ de tiān zhēn  háng lù
ซ่วน จี้ เตอะ ซื่อ เจี้ย หลี่  โจ่ว จื้อ จี่ เตอะ เจี่ยว ปู้  เจียน ฉือ เฟย หว่อ เตอะ เทียน เจิน  หาง ลู่Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...