วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Wu Shi Sheng Fei (无事生非) Trouble out of Nothing - Hebe Tian (Lyrics)

เพลง Wú Shì Shēng Fēi (无事生非) Trouble out of Nothing
ศิลปิน Hebe Tián (田馥甄) Tián Fù Zhēn
อัลบั้ม My Love
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง


客厅里 那相片 何时挂回了左边
kè tīng lǐ  nà xiàng piàn  hé shí guà huí le zuǒ biān
เค่อ ทิง หลี่  น่า เซี่ยง เพี่ยน  เหอ สือ กว้า หุย เลอะ จั่ว เปียน

你没带走的衬衫 被烫过几遍
nǐ méi dài zǒu de chèn shān   bèi tàng guò jǐ biàn
หนี่ เหมย ไต้ โจ่ว เตอะ เชิ่น ซาน  เป้ย ท่าง กั้ว จี่ เปี้ยน

你一定 回来过 潜进这公寓里面
nǐ yī dìng  huí lái guò  qián jìn zhè gōng yù lǐ miàn
หนี่ อี๋ ติ้ง  หุย ไหล กั้ว  เฉียน จิ้น เจ้อ กง อวิ้ หลี่ เมี่ยน

要不然 你的指纹 怎会布满杯沿
yào bù rán  nǐ de zhǐ wén  zěn huì bù mǎn bēi yán
เหย้า ปู้ หยาน  หนี่ เตอะ จื่อ เหวิน  เจิ่น ฮุ่ย ปู้ หม่าน เปย เหยียน

谁为那鱼缸换了水 为那台灯擦了灰
shuí wèi nà yú gāng huàn le shuǐ  wèi nà tái dēng cā le huī
สุย เว่ย น่า อวิ๋ กัง ฮ่วน เลอะ สุ่ย  เว่ย น่า ไถ เติง ชา เลอะ ฮุย

到底谁 这样鬼祟 照料这一切
dào dǐ shuí  zhè yàng guǐ suì  zhào liào zhè yī qiè
เต้า ตี่ สุย  เจ้อ ย่าง กุ่ย ซุ่ย  เจ้า เลี่ยว เจ้อ อี๋ เชี้ย

你明明就坐在对面 你近得像迫在眉睫
nǐ míng míng jiù zuò zài duì miàn  nǐ jìn de xiàng pò zài méi jié
หนี่ หมิง หมิง จิ้ว จั้ว ไจ้ ตุ้ย เมี่ยน  หนี่ จิ้น เตอะ เซี่ยง พั้ว ไจ้ เหมย เจี๋ย

原来是我在 无事生非
yuán lái shì wǒ zài  wú shì shēng fēi
หยวน ไหล ซื่อ หว่อ ไจ้  อู๋ ซื่อ เซิง เฟย

分不清真实的时间 拆不掉那些画面
fēn bù qīng zhēn shí de shí jiān  chāi bù diào nà xiē huà miàn
เฟิน ปู้ ชิง เจิน สือ เตอะ สือ เจียน  ไช ปู๋ เตี้ยว น่า เซีย ฮว่า เมี่ยน

你一走 我出现幻觉
nǐ yī zǒu  wǒ chū xiàn huàn jué
หนี่ อี้ โจ่ว  หว่อ ชู เซี่ยน ฮ่วน เจว๋

我戴上钢盔 在防备 感情留下的炮灰
wǒ dài shàng gāng kuī  zài fáng bèi  gǎn qíng liú xià de pào huī
หว่อ ไต้ ซ่าง กัง คุย  ไจ้ ฝัง เป้ย  ก่าน ฉิง หลิว เซี่ย เตอะ เผ่า ฮุย

无孔不入的回忆 却四处繁衍
wú kǒng bù rù de huí yì   què sì chù fán yǎn
อู๋ ข่ง ปู๋ ยู่ เตอะ หุย อี้  เชว่ ซื่อ ชู่ ฝาน เหยี่ยน

你明明说下次再会 我明明听见你汗水
nǐ míng míng shuō xià cì zài huì  wǒ míng míng tīng jiàn nǐ hàn shuǐ
หนี่ หมิง หมิง ซัว เซี่ย ชื่อ ไจ้ ฮุ่ย  หว่อ หมิง หมิง ทิง เจี้ยน หนี่ ฮั่น สุ่ย

谁说是我在 捏造是非
shuí shuō shì wǒ zài  niē zào shì fēi
สุย ซัว ซื่อ หว่อ ไจ้  เนีย เจ้า ซื่อ เฟย

只记得幸福曾拜会 忘了忘记那滋味
zhǐ jì de xìng fú céng bài huì  wàng le wàng jì nà zī wèi
จื่อ จี้ เตอะ ซิ่ง ฝู เฉิง ป้าย ฮุ่ย  ว่าง เลอะ ว่าง จี้ น่า จือ เว่ย

那是我 仅有的抚慰
nà shì wǒ  jǐn yǒu de fǔ wèi
น่า ซื่อ หว่อ  จิ๋น โหย่ว เตอะ ฝู่ เว่ย

墙壁上 那钟摆 依然滞留在那天
qiáng bì shàng  nà zhōng bǎi  yī rán zhì liú zài nà tiān
เฉียง ปี้ ซ่าง  น่า จง ไป่  อี หยาน จื้อ หลิว ไจ้ น่า เทียน

旧回忆 一刀未剪 轮回着上演
jiù huí yì  yī dāo wèi jiǎn  lún huí zhe shàng yǎn
จิ้ว หุย อี้  อี้ เตา เว่ย เจี่ยน  หลุน หุย เจอะ ซ่าง เหยี่ยน

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...