วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Wo Mei Gai Bian (我没改变) I did not change - Angela Chang (Lyrics)

เพลง Wǒ Méi Gǎi Biàn (我没改) I did not change
ศิลปิน Zhāng Sháo Hán (张韶涵) Angela Chang
อัลบั้ม Yǒu Xíng De Chì Bǎng (有形的翅膀) Visible Wings
สังกัด Wonderful Music
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง
你说付出是一种牺牲 我就懂了再没有永恒
nǐ shuō fù chū shì yī zhǒng xī shēng  wǒ jiù dǒng le zài méi yǒu yǒng héng
หนี่ ซัว ฟู่ ชู ซื่อ อี้ จ่ง ซี เซิง  หว่อ จิ้ว ต่ง เลอะ ไจ้ เหมย โหยว หย่ง เหิง

追究当时感动我的诚恳 一道一道的伤痕
zhuī jiū dāng shí gǎn dòng wǒ de chéng kěn  yī dào yī dào de shāng hén
จุย จิว ตัง สือ ก่าน ต้ง หว่อ เตอะ เฉิง เขิ่น  อี๋ เต้า อี๋ เต้า เตอะ ซาง เหิน

*我要我们对彼此坦诚 比你先说结束这旅程
wǒ yào wǒ men duì bǐ cǐ tǎn chéng  bǐ nǐ xiān shuō jié shù zhè lǚ chéng
หว่อ เหย้า หว่อ เมิน ตุ้ย ปี๋ ฉือ ถ่าน เฉิง  ปี๋ หนี่ เซียน ซัว เจี๋ย ซู่ เจ้อ ลวี่ เฉิง

心软救不了崩溃的信任 成全你狂奔
xīn ruǎn jiù bù liǎo bēng kuì de xìn rèn  chéng quán nǐ kuáng bēn
ซิน หร่วน จิ้ว ปู้ เหลี่ยว เปิง คุ้ย เตอะ ซิ่น เริ่น  เฉิง เฉวียน หนี่ ขวง เปิน

笑着接受 还给我们自由 我没改变我认真
xiào zhe jiē shòu  huán gěi wǒ men zì yóu  wǒ méi gǎi biàn wǒ rèn zhēn
เสี้ยว เจอะ เจีย โซ่ว  หวน เก๋ย หว่อ เมิน จื้อ โหยว  หว่อ เหมย ไก่ เปี้ยน หว่อ เริ่น เจิน

我没改变我执着眼神 我没改变我的心
wǒ méi gǎi biàn wǒ zhí zhuó yǎn shén  wǒ méi gǎi biàn wǒ de xīn
หว่อ เหมย ไก่ เปี้ยน หว่อ จื๋อ จั๋ว เหยี่ยน เสิน  หว่อ เหมย ไก่ เปี้ยน หว่อ เตอะ ซิน

当你不顾我转身 不怕被嘲笑愚笨
dāng nǐ bù gù wǒ zhuǎn shēn  bù pà bèi cháo xiào yú bèn
ตัง หนี่ ปู๋ กู้ หว่อ จ่วน เซิน  ปู๋ พ่า เป้ย เฉา เสี้ยว อวิ๋ เปิ้น

不放弃相信爱的可能 温柔一吻感谢伤我的人
bù fàng qì xiāng xìn ài de kě néng  wēn róu yī wěn gǎn xiè shāng wǒ de rén
ปู๋ ฟ่าง ชี่ เซียง ซิ่น อ้าย เตอะ เข่อ เหนิง  เวิน โหรว อี้ เหวิน ก่าน เซี้ย ซาง หว่อ เตอะ เหริน

ซ้ำ *

悲伤不能吞噬灿烂星空 背叛不能丑化我的脸孔
bēi shāng bù néng tūn shì càn làn xīng kōng  bèi pàn bù néng chǒu huà wǒ de liǎn kǒng
เปย ซาง ปู้ เหนิง ทุน ซื่อ ช่าน ล่าน ซิง คง  เป้ย พ่าน ปู้ เหนิง โฉ่ว ฮว่า หว่อ เตอะ เหลียน ข่ง

给自己的承诺 我没改变我微笑
gěi zì jǐ de chéng nuò  wǒ méi gǎi biàn wǒ wēi xiào
เก่ย จื้อ จี่ เตอะ เฉิง นั้ว  หว่อ เหมย ไก่ เปี้ยน หว่อ เวย เสี้ยว

让眼泪只为幸福而掉 我没改变我天真
ràng yǎn lèi zhǐ wèi xìng fú ér diào  wǒ méi gǎi biàn wǒ tiān zhēn
ร่าง เหยี่ยน เล้ย จื่อ เว่ย ซิ่ง ฝู เอ๋อ เตี้ยว  หว่อ เหมย ไก่ เปี้ยน หว่อ เทียน เจิน

不求回报去拥抱 不怕被心痛燃烧
bù qiú huí bào qù yōng bào  bù pà bèi xīn tòng rán shāo
ปู้ ฉิว หุย เป้า ชวี่ ยง เป้า  ปู๋ พ่า เป้ย ซิน ท่ง หยาน เซา

不放弃寻找爱的美好 我没改变直到最后一秒
bù fàng qì xún zhǎo ài de měi hǎo  wǒ méi gǎi biàn zhí dào zuì hòu yī miǎo
ปู๋ ฟ่าง ชี่ สวิน เจ่า อ้าย เตอะ เหมย เห่า  หว่อ เหมย ไก่ เปี้ยน จื๋อ เต้า จุ้ย โฮ่ว อี้ เหมี่ยว

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...