วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Wo De Lu (我的路) My Way - Tank (Lyrics)

เพลง Wǒ De Lù (我的路) My Way
ศิลปิน Tank (吕建中Lǚ Jiàn Zhōng 
อัลบั้ม Tank SV Zuò Pǐn Jīng Xuǎ(Tank SV 作品精)
ภาษา จีนกลางฟังเพลงเนื้อเพลง


我的路有迷雾 但我不管风雨无阻
wǒ de lù yǒu mí wù  dàn wǒ bù guǎn fēng yǔ wú zǔ
หว่อ เตอะ ลู่ โหย่ว หมี อู้  ตั้น หว่อ ปู้ ก่วน เฟิง อวิ่ อู๋ จู่

我不想就这样认输 就算没有谁能够帮助
wǒ bù xiǎng jiù zhè yàng rèn shū  jiù suàn méi yǒu shuí néng gòu bāng zhù
หว่อ ปู้ เสี่ยง จิ้ว เจ้อ ย่าง เริ่น ซู  จิ้ว ซ่วน เหมย โหย่ว สุย เหนิง โก้ว ปัง จู้

*那往梦想的路 不管会有多么辛苦
nà wǎng mèng xiǎng de lù  bù guǎn huì yǒu duō me xīn kǔ
น่า หว่าง เมิ่ง เสี่ยง เตอะ ลู่  ปู้ ก่วน ฮุ่ย โหย่ว ตัว เมอะ ซิน ขู่

RUN AWAY OH 我的付出 只有自己才清楚
RUN AWAY OH  wǒ de fù chū  zhǐ yǒu zì jǐ cái qīng chu
รัน อะเว โอ้  หว่อ เตอะ ฟู่ ชู  จื๋อ โหย่ว จื้อ จี่ ไฉ ชิง ฉุ

习惯了被嘲笑 我无所谓 反正就当提醒
xí guàn le bèi cháo xiào  wǒ wú suǒ wèi  fǎn zhèng jiù dāng tí xǐng
สี ก้วน เลอะ เป้ย เฉา เสี้ยว  หว่อ อู๋ สั่ว เว่ย  ฝ่าน เจิ้ง จิ้ว ตัง ถี สิ่ง

看不起我的人 感谢你们 我又再次挣扎
kàn bù qǐ wǒ de rén  gǎn xiè nǐ men  wǒ yòu zài cì zhēng zhá
คั่น ปู้ ฉี หว่อ เตอะ เหริน  ก่าน เซี้ย หนี่ เมิน  หว่อ โย่ว ไจ้ ชื่อ เจิง จ๋า

**有时候走着走着谁知道会迷路 真的要看得清楚
yǒu shí hòu zǒu zhe zǒu zhe shuí zhī dào huì mí lù  zhēn de yāo kàn de qīng chu
โหย่ว สือ โฮ่ว โจ่ว เจอะ โจ่ว เจอะ สุย จือ เต้า ฮุ่ย หมี ลู่  เจิน เตอะ เหย้า คั่น เตอะ ชิง ฉุ

我了解生命的脆弱 要拒绝坏的诱惑
wǒ liǎo jiě shēng mìng de cuì ruò  yào jù jué huài de yòu huò
หว่อ เหลียว เจี่ย เซิง มิ่ง เตอะ ชุ่ย รั่ว  เหย้า จวิ้ เจว๋ ไฮว่ เตอะ โย่ว ฮั่ว 

有时候走着走着谁知道有迷雾 前方却看不清楚
yǒu shí hòu zǒu zhe zǒu zhe shuí zhī dào yǒu mí wù  qián fāng què kàn bù qīng chu
โหย่ว สือ โฮ่ว โจ่ว เจอะ โจ่ว เจอะ สุย จือ เต้า โหย่ว หมี อู้  เฉียน ฟัง เชว่ คั่น ปู้ ชิง ฉุ

我了解自己的软弱 去摸索该怎么做
wǒ liǎo jiě zì jǐ de ruǎn ruò  qù mō suǒ gāi zěn me zuò
หว่อ เหลียว เจี่ย จื้อ จี่ เตอะ หร่วน รั่ว  ชวี่ มัว สั่ว ไก เจิ่น เมอะ จั้ว

我为我的梦 (OH Woo~)
wǒ wèi wǒ de mèng (OH Woo~)
หว่อ เว่ย หว่อ เตอะ เมิ่ง  (โอ้ โว้~)

ซ้ำ *, **, **

我为我的梦  OH Woo HA HA ~
wǒ wèi wǒ de mèng  OH Woo HA HA ~
หว่อ เว่ย หว่อ เตอะ เมิ่ง  โอ้ โว้ ฮา ฮา ~


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...