วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Shi Huang (拾荒) Vulture - Yoga Lin (Lyrics)

เพลง Shí Huāng (拾荒) Vulture
ศิลปิน Yoga JAMES (林宥嘉Lín Yòu Jiā
อัลบั้ม fiction. yogaLin (大小说家Dà Xiǎo Shuō Jiā
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง拾别人心碎的荒 织一串美丽的谎
shí bié rén xīn suì de huāng  zhī yī chuàn měi lì de huǎng
สือ เปี๋ย เหริน ซิน ซุ่ย เตอะ ฮวง  จือ อี๋ ช่วน เหม่ย ลี่ เตอะ ห่วง

赚人热泪 占据畅销排行
zhuàn rén rè lèi  zhàn jù chàng xiāo pái háng
จ้วน เหริน เย่อ เล้ย  จ้าน จวี้ ช่าง เซียว ผาย หาง

那些伤越是心酸 情节越曲折刁钻
nà xiē shāng yuè shì xīn suān  qíng jié yuè qū zhé diāo zuān
น่า เซีย ซาง เยว่ ซื่อ ซิน ซวน  ฉิง เจี๋ย เยว่ ชวี เจ๋อ เตียว จวน

疗效越强 人们就爱这样
liáo xiào yuè qiáng  rén men jiù ài zhè yàng
เหลียว เสี้ยว เยว่ เฉียง  เหริน เมิน จิ้ว อ้าย เจ้อ ย่าง

都对我崇拜 都为我疯狂
dōu duì wǒ chóng bài  dōu wèi wǒ fēng kuáng
โตว ตุ้ย หว่อ ฉง ป้าย  โตว เว่ย หว่อ เฟิง ขวง

单凭想像 捏造雷同的遗憾
dān píng xiǎng xiàng  niē zào léi tóng de yí hàn
ตัน ผิง เสี่ยง เซี่ยง  เนีย เจ้า เหลย ถง เตอะ อี๋ ฮั่น

哭完就算 谁管作者的孤单
kū wán jiù suàn  shuí guǎn zuò zhě de gū dān
คู หวาน จิ้ว ซ่วน  สุย ก่วน จั้ว เจ่อ เตอะ กู ตัน

将沉默暗淡的疤 渲染出鲜艳的画
jiāng chén mò àn dàn de bā  xuàn rǎn chū xiān yàn de huà
เจียง เฉิน มั่ว อั้น ตั้น เตอะ ปา  เซวี่ยน หย่าน ชู เซียน เหยี้ยน เตอะ ฮว่า

好让渴望 得以靠近希望
hǎo ràng kě wàng  dé yǐ kào jìn xī wàng
เห่า ร่าง เข่อ ว่าง  เต๋อ อี่ เค่า จิ้น ซี ว่าง

有些痛越是隐瞒 梦醒发作越野蛮
yǒu xiē tòng yuè shì yǐn mán  mèng xǐng fā zuò yuè yě mán
โหย่ว เซีย ท่ง เยว่ ซื่อ หยิ่น หมาน  เมิ่ง สิ่ง ฟา จั้ว เยว่ เย่ หมาน

天就快亮 埋头驱赶空荡
tiān jiù kuài liàng  mái tóu qū gǎn kōng dàng
เทียน จิ้ว ไคว่ เลี่ยง  ไหม โถว ชวี ก่าน คง ตั้ง

都对我崇拜 都为我疯狂
dōu duì wǒ chóng bài  dōu wèi wǒ fēng kuáng
โตว ตุ้ย หว่อ ฉง ป้าย  โตว เว่ย หว่อ เฟิง ขวง

任凭寂寞 躲进故事里纠缠
rèn píng jì mò  duǒ jìn gù shì lǐ jiū chán
เริ่น ผิง จี้ มั่ว  ตั่ว จิ้น กู้ ซื่อ หลี่ จิว ฉาน

如有泛滥 请成全我的妄想
rú yǒu fàn làn  qǐng chéng quán wǒ de wàng xiǎng
หยู โหย่ว ฟ่าน ล่าน  ฉิ่ง เฉิง เฉวียน หว่อ เตอะ ว่าง เสี่ยง

谁让我受伤 谁为我拾荒
shuí ràng wǒ shòu shāng  shuí wèi wǒ shí huāng
สุย ร่าง หว่อ โซ่ว ซาง  สุย เว่ย หว่อ สือ ฮวง

我的完整 全赖别人的荒唐
wǒ de wán zhěng  quán lài bié rén de huāng táng
หว่อ เตอะ หวาน เจิ่ง  เฉวียน ไล่ เปี๋ย เหริน เตอะ ฮวง ถาง

我的灿烂 竟然跟自己无关
wǒ de càn làn  jìng rán gēn zì jǐ wú guān
หว่อ เตอะ ช่าน ล่าน  จิ้ง หยาน เกิน จื้อ จี่ อู๋ กวน

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...