วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Qing Ren Ji Jie (情人季节) Valentine's Season - Adason Lo (Lyrics)

เพลง Qíng Rén Jì Jié (情人季) Valentine's Season
ศิลปิน Adason Lo (罗力Luó Lì Wēi
อัลบั้ม Quán Zhí Zhái Nán (职宅) Fulltime otaku
สังกัด EEG Emperor Entertainment Group (HK)
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง巧克力 送给你 代表我的心意 换一件 彩衬衣 悄悄去见你
qiǎo kè lì  sòng gěi nǐ  dài biǎo wǒ de xīn yì  huàn yī jiàn cǎi chèn yī  qiāo qiāo qù jiàn nǐ
เฉี่ยว เค่อ ลี่  ซ่ง เก๋ย หนี่  ไต้ เปี่ยว หว่อ เตอะ ซิน อี้  ฮ่วน อี๋ เจี้ยน  ไฉ่ เชิ่น อี  เชียว เชียว ชวี่ เจี้ยน หนี่

包装好 我的爱 贴上邮票寄你心里 请替我好好的珍惜
bāo zhuāng hǎo  wǒ de ài  tiē shàng yóu piào jì nǐ xīn lǐ  qǐng tì wǒ hǎo hǎo de zhēn xī
เปา จวง เห่า  หว่อ เตอะ อ้าย  เทีย ซ่าง โหยว เพี่ยว จี้ หนี่ ซิน หลี่  ฉิ่ง ที่ หว่อ เหา เห่า เตอะ เจิน ซี

下半生 献给你 下定决心爱你
xià bàn shēng  xiàn gěi nǐ  xià dìng jué xīn ài nǐ 
เซี่ย ปั้น เซิง  เซี่ยน เก๋ย หนี่  เซี่ย ติ้ง เจว๋ ซิน อ้าย หนี่

管何时 管何地 只要你签名(签名)
guǎn hé shí  guǎn hé dì  zhǐ yào nǐ qiān míng(qiān míng)
ก่วน เหอ สือ  ก่วน เหอ ตี้  จื่อ เหย้า หนี่ เชียน หมิง(เชียน หมิง)

情人季 此时此刻 注定我和你在一起 只是等待你 说愿意
qíng rén jì  cǐ shí cǐ kè  zhù dìng wǒ hé nǐ zài yī qǐ  zhǐ shì děng dài nǐ  shuō yuàn yì
ฉิง เหริน จี้  ฉื่อ สือ ฉื่อ เค่อ  จู้ ติ้ง หว่อ เหอ หนี่ ไจ้ อี้ ฉี่  จื่อ ซื่อ เติ่ง ไต้ หนี่  ซัว ย่วน อี้

情人季节 黑白昼夜 让颜色填满音乐
qíng rén jì jié  hēi bái zhòu yè  ràng yán sè tián mǎn yīn yuè
ฉิง เหริน จี้ เจี๋ย  เฮย ไป๋ โจ้ว เย้  ร่าง เหยียน เซ้อ เถียน หม่าน ยิน เยว่

跟随着你 陪伴着你 让甜蜜永远不会腻
gēn suí zhe nǐ  péi bàn zhe nǐ  ràng tián mì yǒng yuǎn bù huì nì
เกิน สุย เจอะ หนี่  เผย ปั้น เจอะ หนี่  ร่าง เถียน มี่ หยง หย่วน ปู๋ ฮุ่ย นี่

就算夜空没有星星 就算白天永不放晴
jiù suàn yè kōng méi yǒu xīng xīng  jiù suàn bái tiān yǒng bù fàng qíng
จิ้ว ซ่วน เย้ คง เหมย โหย่ว ซิง ซิง  จิ้ว ซ่วน ไป๋ เทียน หย่ง ปู๋ ฟ่าง ฉิง

我也会拿起画笔 重现这世纪
wǒ yě huì ná qǐ huà bǐ  chóng xiàn zhè shì jì
หว่อ เย่ ฮุ่ย หนา ฉี่ ฮว่า ปี่  ฉง เซี่ยน เจ้อ ซื่อ จี้

等待明天 兑现诺言 不知不觉睡我枕边
děng dài míng tiān  duì xiàn nuò yán  bù zhī bù jué shuì wǒ zhěn biān
เติ่ง ไต้ หมิง เทียน  ตุ้ย เซี่ยน นั้ว เหยียน  ปู้ จือ ปู้ เจว๋ ซุ่ย หว่อ เจิ่น เปียน

天荒地老 一定做到 简简单单生活到老
tiān huāng dì lǎo  yī dìng zuò dào  jiǎn jiǎn dān dān shēng huó dào lǎo
เทียน ฮวง ตี้ เหล่า  อี๋ ติ้ง จั้ว เต้า  เจี๋ยน เจี่ยน ตัน ตัน เซิง หัว เต้า เหล่า

下辈子有缘再遇你 重复我爱你我爱你 我爱你
xià bèi zi yǒu yuán zài yù nǐ  chóng fù wǒ ài nǐ wǒ ài nǐ  wǒ ài nǐ
เซี่ย เป้ย จึ โหย่ว หยวน ไจ้ อวิ้ หนี่  ฉง ฟู่ หว่อ อ้าย หนี่ หว่อ อ้าย หนี่  หว่อ อ้าย หนี่

我爱你 你爱我 就是这么简单 一辈子 我和你 诞下小Baby
wǒ ài nǐ  nǐ ài wǒ  jiù shì zhè me jiǎn dān  yī bèi zi  wǒ hé nǐ  dàn xià xiǎo Baby
หว่อ อ้าย หนี่  หนี่ อ้าย หว่อ  จิ้ว ซื่อ เจ้อ เมอะ เจี่ยน ตัน  อี๋ เป้ย จึ  หว่อ เหอ หนี่  ตั้น เซี่ย เสี่ยว เบบี้

以上所有情节 不止出现在故事里 也会因为你 说愿意
yǐ shàng suǒ yǒu qíng jié  bù zhǐ chū xiàn zài gù shì lǐ  yě huì yīn wèi nǐ  shuō yuàn yì
อี่ ซ่าง สัว โหย่ว ฉิง เจี๋ย  ปู้ จื่อ ชู เซี่ยน ไจ้ กู้ ซื่อ หลี่  เย่ ฮุ่ย ยิน เว่ย หนี่  ซัว ย่วน  อี้

情人季节 黑白昼夜 让颜色填满音乐
qíng rén jì jié  hēi bái zhòu yè  ràng yán sè tián mǎn yīn yuè
ฉิง เหริน จี้ เจี๋ย  เฮย ไป๋ โจ้ว เย้  ร่าง เหยียน เซ้อ เถียน หม่าน ยิน เยว่

跟随着你 陪伴着你 让甜蜜永远不会腻
gēn suí zhe nǐ  péi bàn zhe nǐ  ràng tián mì yǒng yuǎn bù huì nì
เกิน สุย เจอะ หนี่  เผย ปั้น เจอะ หนี่  ร่าง เถียน มี่ หยง หย่วน ปู๋ ฮุ่ย นี่

下辈子有缘再遇你 重复我爱你我爱你 不会腻
xià bèi zi yǒu yuán zài yù nǐ  chóng fù wǒ ài nǐ wǒ ài nǐ  bù huì nì
เซี่ย เป้ย จึ โหย่ว หยวน ไจ้ อวิ้ หนี่  ฉง ฟู่ หว่อ อ้าย หนี่ หว่อ อ้าย หนี่  ปู๋ ฮุ่ย นี่


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...