วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Pu Tong Peng You De Xia Tian (普通朋友的夏天) The Ordinary Friend's Summer - Tank (Lyrics)

เพลง Pǔ Tōng Péng Yǒu De Xià Tiān (普通朋友的夏天) The Ordinary Friend's Summer
ศิลปิน Tank (吕建中Lǚ Jiàn Zhōng 
อัลบั้ม Tank SV Zuò Pǐn Jīng Xuǎ(Tank SV 作品精)
ภาษา จีนกลางฟังเพลงเนื้อเพลง


虽然这并不是我想去的黄金海岸
suī rán zhè bìng bù shì wǒ xiǎng qù de huáng jīn hǎi àn
ซุย หยาน เจ้อ ปิ้ง ปู๋ ซื่อ หว่อ เสี่ยง ชวี่ เตอะ หวง จิน ไห่ อั้น

宜兰的沙滩上的风景也很漂亮
yí lán de shā tān shàng de fēng jǐng yě hěn piào liang
อี๋ หลาน เตอะ ซา ทาน ซ่าง เตอะ เฟิง จิ่ง เย๋ เหิ่น เพี่ยว เลี่ยง

浪花一朵一朵一朵洒在我的身上
làng huā yī duǒ yī duǒ yī duǒ sǎ zài wǒ de shēn shang
ล่าง ฮวา อี้ ตั่ว อี้ ตั่ว อี้ ตั๋ว ส่า ไจ้ หว่อ เตอะ เซิน ซ่าง

平常感觉有点咸 今天味道很甜
píng cháng gǎn jué yǒu diǎn xián  jīn tiān wèi dào hěn tián
ผิง ฉาง ก่าน เจว๋ โหยว เตี่ยน เสียน  จิน เทียน เว่ย เต้า เหิ่น เถียน

为什么 因为我看见你迷人笑脸
wèi shén me  yīn wèi wǒ kàn jiàn nǐ mí rén xiào liǎn
เว่ย เสิน เมอะ  ยิน เว่ย หว่อ คั่น เจี้ยน หนี่ หมี เหริน เสี้ยว เหลี่ยน

而又是 为什么 我的心 有鹿和狼 一起乱撞
ér yòu shì  wèi shén me  wǒ de xīn  yǒu lù hé láng  yī qǐ luàn zhuàng
เอ๋อ โย่ว ซื่อ  เว่ย เสิน เมอะ  หว่อ เตอะ ซิน  โหย่ว ลู่ เหอ หลาง อี้ ฉี่ ล่วน จ้วง

但你说 爱 I Only Wanna Be Your Friend 做个朋友(Woo)
dàn nǐ shuō  ài  I Only Wanna Be Your Friend  zuò gè péng yǒu (Woo)
ตั้น หนี่ ซัว  อ้าย  ไอ โอนลี วอนนะ บี ยัว เฟรนด์  จั้ว เก้อ เผิง โหย่ว (โว้)

我在(Yai Yai~) 你心中只是 Just A Friend 不是情人
wǒ zài (Yai Yai~) nǐ xīn zhōng zhǐ shì Just A Friend bù shì qíng rén
หว่อ ไจ้ (ย้าย ยาย ~)  หนี่ ซิน จง จื่อ ซื่อ  จัสท์ อะ เฟรนด์  ปู๋ ซื่อ ฉิง เหริน

我感激你对我这样的坦白 但我给你的爱暂时收不回来
wǒ gǎn jī nǐ duì wǒ zhè yàng de tǎn bái  dàn wǒ gěi nǐ de ài zàn shí shōu bù huí lái
หว่อ ก่าน จี หนี่ ตุ้ย หว่อ เจ้อ ย่าง เตอะ ถ่าน ไป๋  ตั้น หว่อ เก๋ย หนี่ เตอะ อ้าย จ้าน สือ โซว ปู้ หุย ไหล

So I(Yai Yai~) 我不能只是做 Your Friend
So I(Yai Yai~)  wǒ bù néng zhǐ shì zuò Your Friend
โซ ไอ (ย้าย ยาย ~)  หว่อ ปู้ เหนิง จื่อ ซื่อ จั้ว ยัว เฟรนด์

*夏日阳光美眉 请你不要走太远
xià rì yáng guāng měi méi  qǐng nǐ bù yào zǒu tài yuǎn
เซี่ย ยื้อ หยาง กวง เหม่ย เหมย  ฉิง หนี่ ปู๋ เหย้า โจ่ว ไท่ หย่วน

想靠近你还差一点点 LA LA LA 夏日阳光美眉
xiǎng kào jìn nǐ hái chà yī diǎn diǎn  LA LA LA xià rì yáng guāng měi méi
เสี่ยง เค่า จิ้น หนี่ ไห ช่า อี้ เตี๋ยน เตี่ยน  ลัล ลัล ล้า เซี่ย ยื้อ หยาง กวง เหม่ย เหมย

请你陪我过夏天 你的香味我想再了解一点
qǐng nǐ péi wǒ guò xià tiān  nǐ de xiāng wèi wǒ xiǎng zài liǎo jiě yī diǎn
ฉิง หนี่ เผย หว่อ กั้ว เซี่ย เทียน  หนี่ เตอะ เซียง เว่ย หว่อ เสี่ยง ไจ้ เหลียว เจี่ย อี้ เตี่ยน

I Just Can't Be Your Friend

做个朋友 就只是个Friend
zuò gè péng yǒu  jiù zhǐ shì gè Friend
จั้ว เก้อ เผิง โหย่ว  จิ้ว จื่อ ซื่อ เก้อ เฟรนด์

I Only Wanna Be Your Friend

我愿意改变 (What Can I Do)
wǒ yuàn yì gǎi biàn (What Can I Do)
หว่อ ย่วน อี้ ไก่ เปี้ยน  (วอท แคน ไอ ดู)

重新再来一遍 (Just Give Me Change)
chóng xīn zài lái yī biàn (Just Give Me Change)
ฉง ซิน ไจ้ ไหล อี๋ เปี้ยน  (จัสท์ กิฟว มี เชนจ)

我无法只是普通朋友 感情已那么深
wǒ wú fǎ zhǐ shì pǔ tōng péng yǒu  gǎn qíng yǐ nà me shēn
หว่อ อู๋ ฝา จื่อ ซื่อ ผู่ ทง เผิง โหย่ว  ก่าน ฉิง อี่ น่า เมอะ เซิน

叫我怎么能放手
jiào wǒ zěn me néng fàng shǒu
เจี้ยว หว่อ เจิ่น เมอ เหนิง ฟ่าง โส่ว

但你说 爱 I Only Wanna Be Your Friend 做个朋友(Woo)
dàn nǐ shuō  ài  I Only Wanna Be Your Friend  zuò gè péng yǒu (Woo)
ตั้น หนี่ ซัว  อ้าย  ไอ โอนลี วอนนะ บี ยัว เฟรนด์  จั้ว เก้อ เผิง โหย่ว (โว้)

我在(Yai Yai~) 你心中只是 Just A Friend 不是情人
wǒ zài (Yai Yai~) nǐ xīn zhōng zhǐ shì Just A Friend bù shì qíng rén
หว่อ ไจ้ (ย้าย ยาย ~)  หนี่ ซิน จง จื่อ ซื่อ  จัสท์ อะ เฟรนด์  ปู๋ ซื่อ ฉิง เหริน

我感激你对我这样的坦白 但我给你的爱暂时收不回来
wǒ gǎn jī nǐ duì wǒ zhè yàng de tǎn bái  dàn wǒ gěi nǐ de ài zàn shí shōu bù huí lái
หว่อ ก่าน จี หนี่ ตุ้ย หว่อ เจ้อ ย่าง เตอะ ถ่าน ไป๋  ตั้น หว่อ เก๋ย หนี่ เตอะ อ้าย จ้าน สือ โซว ปู้ หุย ไหล

So I(Yai Yai~) 我不能只是 Be Your Friend
So I(Yai Yai~)  wǒ bù néng zhǐ shì Be Your Friend
โซ ไอ (ย้าย ยาย ~)  หว่อ ปู้ เหนิง จื่อ ซื่อ บี ยัว เฟรนด์

ซ้ำ *,  LA LA LA , *, Woo Woo Hoo Woo~~

你说普通朋友
nǐ shuō pǔ tōng péng yǒu
หนี่ ซัว ผู่ ทง เผิง โหย่วPlease credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...