วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Ming Tian De Zi Ji (明天的自己) A Brand New Me - S.H.E (Lyrics)

เพลง Míng Tiān De Zì Jǐ (明天的自己) A Brand New Me
ศิลปิน S.H.E (Ella Chen, Selina Ren, Hebe Tian)
อัลบั้ม Huā Yòu Kāi Hǎo Le (花又开好了) Blossomy
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลงElla : 我愿意抱你 听你的挣扎委屈
wǒ yuàn yì bào nǐ  tīng nǐ de zhēng zhá wěi qū 
เอลล่า : หว่อ ย่วน อี้ เป้า หนี่  ทิง หนี่ เตอะ เจิง จ๋า เหว่ย ชวี

虽然很想 但我不能帮你决定
suī rán hěn xiǎng  dàn wǒ bù néng bāng nǐ jué dìng
ซุย หยาน เหิน เสี่ยง  ตั้น หว่อ ปู้ เหนิง ปัง หนี่ เจว๋ ติ้ง

因为只有自己下定决心 才没有埋怨反悔的余地
yīn wèi zhǐ yǒu zì jǐ xià dìng jué xīn  cái méi yǒu mán yuàn fǎn huǐ de yú dì
ยิน เว่ย จื๋อ โหย่ว จื้อ จี่ เซี่ย ติ้ง เจว๋ ซิน  ไฉ เหมย โหย่ว หมาน ย่วน ฝาน หุ่ย เตอะ อวิ๋ ตี้

Selina : 我相信你有该有的聪明勇气
wǒ xiāng xìn nǐ yǒu gāi yǒu de cōng míng yǒng qì 
เซลิน่า : หว่อ เซียง ซิ่น หนี โหย่ว ไก โหย่ว เตอะ ชง หมิง หย่ง ชี่

是心太软 一时忘了放在哪里
shì xīn tài ruǎn  yī shí wàng le fàng zài nǎ lǐ
ซื่อ ซิน ไท่ หร่วน  อี้ สือ ว่าง เลอะ ฟ่าง ไจ้ หนา หลี่

要换心情 最好换个环境 好聚好散是无言的珍惜
yào huàn xīn qíng  zuì hǎo huàn gè huán jìng  hǎo jù hǎo sàn shì wú yán de zhēn xī
เหย้า ฮ่วน ซิน ฉิง  จุ้ย เห่า ฮ่วน เก้อ หวน จิ้ง  เห่า จวี้ เห่า ซ่าน ซื่อ อู๋ เหยียน เตอะ เจิน ซี

Hebe : 你希望明天的自己 像一道彩虹 还是刚淋过雨
nǐ xī wàng míng tiān de zì jǐ  xiàng yī dào cǎi hóng  hái shì gāng lín guò yǔ
ฮีบี : หนี่ ซี ว่าง หมิง เทียน เตอะ จื้อ จี่  เซี่ยง อี๋ เต้า ไฉ่ หง  ไห ซื่อ กัง หลิน กั้ว อวิ่

你想完成的 那些憧憬 比抱着回忆流泪有趣有意义
nǐ xiǎng wán chéng de  nà xiē chōng jǐng  bǐ bào zhe huí yì liú lèi yǒu qù yǒu yì yì
หนี เสี่ยง หวาน เฉิง เตอะ  น่า เซีย ชง จิ่ง  ปี่ เป้า เจอะ หุย อี้ หลิว เล้ย โหย่ว ชวี่ โหย่ว อี้ อี้

Selina : 你希望明天的自己 有微笑眼睛 还是半梦半醒
nǐ xī wàng míng tiān de zì jǐ  yǒu wēi xiào yǎn jing  hái shì bàn mèng bàn xǐng
เซลิน่า : หนี่ ซี ว่าง หมิง เทียน เตอะ จื้อ จี่  โหย่ว เวย เสี้ยว เหยี่ยน จิง  ไห ซื่อ ปั้น เมิ่ง ปั้น สิ่ง

一直在原地 哪儿也不去 也就永远看不到 新的好风景
yī zhí zài yuán dì  nǎr yě bù qù  yě jiù yǒng yuǎn kàn bù dào  xīn de hǎo fēng jǐng
อี้ จื๋อ ไจ้ หยวน ตี้  หนา เย่ ปู๋ ชวี่  เย่ จิ้ว หยง หย่วน คั่น ปู๋ เต้า  ซิน เตอะ เห่า เฟิง จิ่ง 

Woo Woo~~ Hmm Hmm

Hebe : 我相信你有该有的聪明勇气
wǒ xiāng xìn nǐ yǒu gāi yǒu de cōng míng yǒng qì 
ฮีบี : หว่อ เซียง ซิ่น หนี โหย่ว ไก โหย่ว เตอะ ชง หมิง หย่ง ชี่

是心太软 一时忘了放在哪里(放在哪里)
shì xīn tài ruǎn  yī shí wàng le fàng zài nǎ lǐ(fàng zài nǎ lǐ)
ซื่อ ซิน ไท่ หร่วน  อี้ สือ ว่าง เลอะ ฟ่าง ไจ้ หนา หลี่(ฟ่าง ไจ้ หนา หลี่)

要换心情 最好换个环境(换个环境)
yào huàn xīn qíng  zuì hǎo huàn gè huán jìng(huàn gè huán jìng) 
เหย้า ฮ่วน ซิน ฉิง  จุ้ย เห่า ฮ่วน เก้อ หวน จิ้ง(ฮ่วน เก้อ หวน จิ้ง) 

好聚好散是无言的珍惜
hǎo jù hǎo sàn shì wú yán de zhēn xī
เห่า จวี้ เห่า ซ่าน ซื่อ อู๋ เหยียน เตอะ เจิน ซี

*合 : 你希望明天的自己 像一道彩虹 还是刚淋过雨
All : nǐ xī wàng míng tiān de zì jǐ  xiàng yī dào cǎi hóng  hái shì gāng lín guò yǔ
ร้องรวม : หนี่ ซี ว่าง หมิง เทียน เตอะ จื้อ จี่  เซี่ยง อี๋ เต้า ไฉ่ หง  ไห ซื่อ กัง หลิน กั้ว อวิ่

你想完成的(完成的) 那些憧憬
nǐ xiǎng wán chéng de(wán chéng de)  nà xiē chōng jǐng 
หนี เสี่ยง หวาน เฉิง เตอะ(หวาน เฉิง เตอะ)  น่า เซีย ชง จิ่ง 

比抱着回忆流泪有趣有意义
bǐ bào zhe huí yì liú lèi yǒu qù yǒu yì yì
ปี่ เป้า เจอะ หุย อี้ หลิว เล้ย โหย่ว ชวี่ โหย่ว อี้ อี้

你希望明天的自己 有微笑眼睛(Woo) 还是半梦半醒
nǐ xī wàng míng tiān de zì jǐ  yǒu wēi xiào yǎn jing(Woo)  hái shì bàn mèng bàn xǐng
หนี่ ซี ว่าง หมิง เทียน เตอะ จื้อ จี่  โหย่ว เวย เสี้ยว เหยี่ยน จิง(โว้)  ไห ซื่อ ปั้น เมิ่ง ปั้น สิ่ง

一直在原地 哪儿也不去(Hoo Hoo)
yī zhí zài yuán dì  nǎr yě bù qù(Hoo Hoo) 
อี้ จื๋อ ไจ้ หยวน ตี้  หนา เย่ ปู๋ ชวี่(โฮ้ว โฮ) 

也就永远看不到 新的好风景
yě jiù yǒng yuǎn kàn bù dào  xīn de hǎo fēng jǐng
เย่ จิ้ว หยง หย่วน คั่น ปู๋ เต้า  ซิน เตอะ เห่า เฟิง จิ่ง

ซ้ำ *


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...