วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Ming Ming (明明) Obviously - Olivia Ong (English Translation)


เพลง Míng Míng (明明) Obviously
ศิลปิน Wáng Lì Tíng () Olivia Ong
อัลบั้ม Jué Duì Darling (绝对达令Absolute Boyfriend OST
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง


เนื้อเพลง

Emm~

眼睛明明比我清楚 yǎn jing míng míng bǐ wǒ hái qīng chu 
เหยี่ยน จิง หมิง หมิง ปี๋ หว่อ ไห ชิง ฉู่ 
My eyes are obviously better than I do 

为谁才能留下精彩的泪
wèi shuí cái néng liú xià jīng cǎi de lèi
เว่ย สุย ไฉ เหนิง หลิว เซี่ย จิง ไฉ่ เตอะ เล้ย
To whom I can leave those wonderful tears

明明好了
ěr duo míng míng yuē hǎo le zhǐ wèi 
เอ่อ ตัว หมิง หมิง เยว เห่า เลอะ จื่อ เว่ย 
My ears obviously made an appointment 

息一整不用睡
shuí de tàn xī yī zhěng wǎn bù yòng shuì
สุย เตอะ ท่าน ซี อี้ เจิ๋ง หว่าน ปู๋ ย่ง ซุ่ย
Just for who sighs all night without sleep

我明明理智地固地等着
wǒ míng míng lǐ zhì de gù zhí de děng zhe shuí
หว่อ หมิง หมิง หลี่ จื้อ  เตอะ กู้ จื๋อ เตอะ เติ่ง เจอะ สุย 
I obviously sensibly and stubbornly wait for  

心跳跑来搞鬼
xīn tiào bié pǎo lái gǎo guǐ
ซิน เที่ยว เปี๋ย เผ่า ไหล เก๋า กุ่ย
Don't come running up the heartbeat

* 笑也不 哭也不
xiào yě bù duì  kū yě bù duì 
เสี้ยว เย่ ปู๋ ตุ้ย  คู เย่ ปู๋ ตุ้ย
Laugh  is also wrong  Cry is also wrong

你那不完美 明明我才得想入非非
nǐ nà zhǒng bù wán měi  míng míng wǒ cái lǎn de xiǎng rù fēi fēi
หนี่ น่า จ่ง ปู้ หวาน เหม่ย  หมิง หมิง หว่อ ไฉ หล่าน เตอะ เสี่ยง ยู่ เฟย เฟย
You are not perfect like that  Obviously I was too lazy to dreams

** 想也不 忘也不 心事天花乱
xiǎng yě bù duì  wàng yě bù duì  xīn shì tiān huā luàn zhuì 
เสี่ยง เย่ ปู๋ ตุ้ย  ว่าง เย่ ปู้ ตุ้ย  ซิน ซื่อ เทียน ฮวา ล่วน จุ้ย
Think is also wrong  Forget is also wrong  My mind looked exaggerated

可我明明以我没()
kě wǒ míng míng yǐ wéi wǒ méi (méi) zuì
เขอ หว่อ หมิง หมิง  อี่ เหวย หว่อ เหมย (เหมย) จุ้ย
But I obviously I am not(not) drunk
Pinyin&English Translated by loveserieslikesongs

眼睛明明比我清楚
yǎn jing míng míng bǐ wǒ hái qīng chu 
เหยี่ยน จิง หมิง หมิง ปี๋ หว่อ ไห ชิง ฉู่ 
My eyes are obviously better than I do

你的眼神不够电力陶醉
nǐ de yǎn shén bù gòu diàn lì táo zuì
หนี่ เตอะ เหยี่ยน เสิน ปู๋ โก้ว เตี้ยน ลี่ เถา จุ้ย 
Your eyes are not charming enough

明明好了 不准
ěr duo míng míng yuē hǎo le bù zhǔn 
เอ่อ ตัว หมิง หมิง เยว เห่า เลอะ ปู้ จุ่น 
My ears obviously made an appointment

留下你那不人的是非
liú xià nǐ nà bù dòng rén de shì fēi
หลิว เซี่ย หนี่ น่า ปู๋ ต้ง เหริน เตอะ ซื่อ เฟย
Don’t allow to leave you who are not moved

我一定会遇完美的那个
wǒ yī dìng huì yù jiàn wán měi de nà gè shuí 
หว่อ อี๋ ติ้ง ฮุ่ย อวิ้ เจี้ยน หวาน เหม่ย เตอะ น่า เก้อ สุย 
I will surely find that perfect one for me 

心事突然迂回
xīn shì bié tū rán yū huí
ซิน ซื่อ เปี๋ย ทู หยาน อวี หุย
My mind is not suddenly confused

Repeat *, **, **

眼睛明明比我清楚
yǎn jing míng míng bǐ wǒ hái qīng chu 
เหยี่ยน จิง หมิง หมิง ปี๋ หว่อ ไห ชิง ฉู่
My eyes are obviously better than I do

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

4 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ8 สิงหาคม 2556 07:09

  Thank you! Love it! <3

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณนะคะ แต่น่าเสียดายจังไม่ได้แปลไทยมาเลย แหะๆ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เดี๋ยวจะแปลให้นะ แต่คุณต้องเข้าไปดูที่บล็อกนี้นะครับ http://lovelyricslikesongs.exteen.com/
   ถ้าแปลเสร็จแล้วจะเอาลิงก์มาแปะให้อีกครั้งนะคร้าบบบบ

   ลบ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...