วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Ji Nian Ri (纪念日) The Moment - Aaron Yan (Lyrics)

เพลง Jì Niàn Rì (纪念日) The Moment
ศิลปิน Yán Yǎ Lún (亚纶) Aaron Yan
อัลบั้ม Jì Niàn Rì (纪念日) The Moment
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


有 多久了 我们没见面 但闭上双眼 还有错觉
yǒu  duō jiǔ le  wǒ men méi jiàn miàn  dàn bì shàng shuāng yǎn  hái yǒu cuò jué
โหย่ว  ตัว จิ่ว เลอะ  หว่อ เมิน เหมย เจี้ยน เมี่ยน  ตั้น ปี้ ซ่าง ซวง เหยี่ยน  ไห โหย่ว ชั่ว เจี๋ย

你吻我 那瞬间 还在唇边 阳光依旧 像回忆般温热
nǐ wěn wǒ  nà shùn jiān  hái zài chún biān  yáng guāng yī jiù  xiàng huí yì bān wēn rè
หนี เหวิน หว่อ น่า ซุ่น เจียน  ไห ไจ้ ฉุน เปียน  หยาง กวง อี จิ้ว  เซี่ยง หุย อี้ ปัน เวิน เย่อ

是这场风 让细节 复活了
shì zhè chǎng fēng  ràng xì jié  fù huó le 
ซื่อ เจ้อ ฉ่าง เฟิง  ร่าง ซี่ เจี๋ย  ฟู่ หัว เลอะ

那时候 谁都没 想过永恒 Woo OH
nà shí hòu  shuí dōu méi  xiǎng guò yǒng héng Woo OH
น่า สือ โฮ่ว  สุย โตว เหมย  เสี่ยง กั้ว หย่ง เหิง  โว้ โอ้

*我要永远记得 那一天 我勇敢了
wǒ yào yǒng yuǎn jì de  nà yī tiān  wǒ yǒng gǎn le
หว่อ เหย้า หยง หย่วน จี้ เตอะ  น่า อี้ เทียน  หว่อ หยง ก่าน เลอะ

在这同样地点 拥抱你的那一刻
zài zhè tóng yàng dì diǎn  yōng bào nǐ de nà yī kè
ไจ้ เจ้อ ถง ย่าง ตี้ เตี่ยน  ยง เป้า หนี่ เตอะ น่า อี๋ เค่อ

突然觉得很感激 我能活着
tū rán jué de hěn gǎn jī  wǒ néng huó zhe
ทู หยาน เจว๋ เตอะ เหิน ก่าน จี  หว่อ เหนิง หัว เจอะ   

我要永远记得 那一天 你微笑了
wǒ yào yǒng yuǎn jì de  nà yī tiān  nǐ wēi xiào le
หว่อ เหย้า หยง หย่วน จี้ เตอะ  น่า อี้ เทียน  หนี่ เวย เสี้ยว เลอะ

眼中闪着泪水 说你不怕孤独了
yǎn zhōng shǎn zhe lèi shuǐ  shuō nǐ bù pà gū dú le
เหยี่ยน จง ส่าน เจอะ เล้ย สุ่ย  ซัว หนี่ ปู๋ พ่า กู ตู๋ เลอะ

哭着对我说 不停对我说 Woo OH 你多么 爱我
kū zhe duì wǒ shuō  bù tíng duì wǒ shuō Woo OH  nǐ duō me  ài wǒ
คู เจอะ ตุ้ย หว่อ ซัว  ปู้ ถิง ตุ้ย หว่อ ซัว  โว้ โอ้  หนี่ ตัว เมอะ  อ้าย หว่อ

你 不见了 但你的背影 像这场风景 装在眼里
nǐ  bù jiàn le  dàn nǐ de bèi yǐng  xiàng zhè chǎng fēng jǐng  zhuāng zài yǎn lǐ
หนี่  ปู๋ เจี้ยน เลอะ  ตั้น หนี่ เตอะ เป้ย หยิ่ง  เซี่ยง เจ้อ ฉ่าง เฟิง จิ่ง  จวง ไจ้ เหยียน หลี่

一伸手 差一点 就抱住你 Woo OH 落叶依旧 秋来了就变色
yī shēn shǒu  chà yī diǎn  jiù bào zhù nǐ Woo OH  luò yè yī jiù  qiū lái le jiù biàn sè
อี้ เซิน โส่ว  ช่า อี้ เตี่ยน  จิ้ว เป้า จู้ หนี่  โว้ โอ้  ลั่ว เย้ อี จิ้ว  ชิว ไหล เลอะ จิ้ว เปี้ยน เซ้อ

不管游客 被故事拆散了 我还是 逆流着 时间的河 Woo OH
bù guǎn yóu kè  bèi gù shì chāi sàn le  wǒ hái shì  nì liú zhe  shí jiān de hé Woo OH
ปู้ ก่วน โหยว เค่อ  เป้ย กู้ ซื่อ ไช ซ่าน เลอะ  หว่อ ไห ซื่อ  นี่ หลิว เจอะ  สือ เจียน เตอะ เหอ  โว้ โอ้

ซ้ำ *

眼中闪着泪水 心却一直温暖的
yǎn zhōng shǎn zhe lèi shuǐ  xīn què yī zhí wēn nuǎn de
เหยี่ยน จง ส่าน เจอะ เล้ย สุ่ย  ซิน เชว่ อี้ จื๋อ เวิน หน่วน เตอะ

坚定对我说 不停对我说 Woo OH 要我快乐
jiān dìng duì wǒ shuō  bù tíng duì wǒ shuō Woo OH  yào wǒ kuài lè
เจียน ติ้ง ตุ้ย หว่อ ซัว  ปู้ ถิง ตุ้ย หว่อ ซัว  โว้ โอ้  เหย้า หว่อ ไคว่ เล่อ

记住了 星很亮的那一天 记住了 雨很急的那一天
jì zhù le  xīng hěn liàng de nà yī tiān  jì zhù le  yǔ hěn jí de nà yī tiān
จี้ จู้ เลอะ  ซิง เหิ่น เลี่ยง เตอะ น่า อี้ เทียน  จี้ จู้ เลอะ  อวิ๋ เหิ่น จี๋ เตอะ น่า อี้ เทียน

刻在我生命变成了纪念 如果你还留在我身边
kè zài wǒ shēng mìng biàn chéng le jì niàn  rú guǒ nǐ hái liú zài wǒ shēn biān
เค่อ ไจ้ หว่อ เซิง มิ่ง เปี้ยน เฉิง เลอะ จี้ เนี่ยน  หยู กั๋ว หนี่ ไห หลิว ไจ้ หว่อ เซิน เปียน

一定会想陪我细数一遍 Woo OH
yī dìng huì xiǎng péi wǒ xì shǔ yī biàn Woo OH
อี๋ ติ้ง ฮุ่ย เสี่ยง เผย หว่อ ซี่ สู่ อี๋ เปี้ยน  โว้ โอ้                  

我要永远记得 这一天 我勇敢了
wǒ yào yǒng yuǎn jì de  zhè yī tiān wǒ yǒng gǎn le
หว่อ เหย้า หยง หย่วน จี้ เตอะ  เจ้อ อี้ เทียน  หว่อ หยง ก่าน เลอะ

回到熟悉地点 温习你的每一刻
huí dào shóu xī dì diǎn  wēn xí nǐ de měi yī kè
หุย เต้า โสว ซี ตี้ เตี่ยน  เวิน สี หนี่ เตอะ เหม่ย อี๋ เค่อ            

突然觉得很感激 我还活着
tū rán jué de hěn gǎn jī  wǒ hái huó zhe
ทู หยาน เจว๋ เตอะ เหิน ก่าน จี  หว่อ ไห หัว เจอะ       

我要永远记得 这一天 我微笑了
wǒ yào yǒng yuǎn jì de  zhè yī tiān wǒ wēi xiào le
หว่อ เหย้า หยง หย่วน จี้ เตอะ  เจ้อ อี้ เทียน  หว่อ เวย เสี้ยว เลอะ    

为了不让你心疼 我对自己说
wèi le bù ràng nǐ xīn téng  wǒ duì zì jǐ shuō
เว่ย เลอะ ปู๋ ร่าง หนี่ ซิน เถิง  หว่อ ตุ้ย จื้อ จี่ ซัว            

不停对我说 Woo OH 我要我快乐
bù tíng duì wǒ shuō Woo OH wǒ yào wǒ kuài lè
ปู้ ถิง ตุ้ย หว่อ ซัว  โว้ โอ้  หว่อ เหย้า หว่อ ไคว่ เล่อ

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...