วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Hong Chen Ke Zhan (红尘客栈) Hong Chen Ke Zhan - Jay Chou (Lyrics)

เพลง Hóng Chén Kè Zhàn (红尘客栈) Hong Chen Ke Zhan
ศิลปิน Zhōu Jié Lún (周杰伦) Jay Chou
อัลบั้ม Shí Èr Xīn Zuò (十二新作) Opus 12
สังกัด Sony Music Entertianment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง


天涯 的尽头是风沙 红尘 的故事叫牵挂
tiān yá  de jìn tóu shì fēng shā  hóng chén  de gù shì jiào qiān guà
เทียน หยา  เตอะ จิ้น โถว ซื่อ เฟิง ซา  หง เฉิน  เตอะ กู้ ซื่อ เจี้ยว เชียน กว้า

封刀隐没在寻常人家 东篱下 闲云 野鹤 古刹
fēng dāo yǐn mò zài xún cháng rén jiā  dōng lí xià  xián yún  yě hè  gǔ chà
เฟิง เตา หยิ่น มั่ว ไจ้ สวิน ฉาง เหริน เจีย  ตง หลี เซี่ย  เสียน หวิน  เย่ เฮ้อ  กู่ ช่า

快马 在江湖里厮杀 无非 是名跟利放不下
kuài mǎ  zài jiāng hú lǐ sī shā  wú fēi  shì míng gēn lì fàng bù xià
ไคว่ หม่า  ไจ้ เจียง หู หลี่ ซือ ซา  อู๋ เฟย  ซื่อ หมิง เกิน ลี่ ฟ่าง ปู๋ เซี่ย

心中有江山的人岂能快意潇洒 我只求与你共 华发
xīn zhōng yǒu jiāng shān de rén qǐ néng kuài yì xiāo sǎ  wǒ zhǐ qiú yǔ nǐ gòng  huá fà
ซิน จง โหย่ว เจียง ซาน เตอะ เหริน ฉี่ เหนิง ไคว่ อี้ เซียว ส่า  หว่อ จื่อ ฉิว อวิ๋ หนี่ ก้ง  หวา ฝ้า

*剑出鞘 恩怨了 谁笑 我只求今朝 拥你入 怀抱
jiàn chū qiào  ēn yuàn liǎo  shuí xiào  wǒ zhǐ qiú jīn zhāo  yōng nǐ rù  huái bào
เจี้ยน ชู เชี่ยว  เอิน ย่วน เหลี่ยว  สุย เสี้ยว  หว่อ จื่อ ฉิว จิน เจา  ยง หนี่ ยู่  ไหว เป้า

红尘客栈风似刀 骤雨落 宿命敲
hóng chén kè zhàn fēng sì dāo  zhòu yǔ luò  sù mìng qiāo
หง เฉิน เค่อ จ้าน เฟิง ซื่อ เตา  โจ้ว อวิ่ ลั่ว  ซู่ มิ่ง เชียว

任武林谁领风骚我却 只为你 折腰
rèn wǔ lín shuí lǐng fēng sāo wǒ què  zhǐ wèi nǐ  zhé yāo
เริ่น อู่ หลิน สุย หลิ่ง เฟิง เซา หว่อ เชว่  จื่อ เว่ย หนี่  เจ๋อ เยา               

过荒村野桥 寻世外 古道
guò huāng cūn yě qiáo  xún shì wài  gǔ dào
กั้ว ฮวง ชุน เย่ เฉียว  สวิน ซื่อ ไว่  กู่ เต้า

远离人间尘嚣 柳絮飘执子之手逍遥
yuǎn lí rén jiān chén xiāo  liǔ xù piāo zhí zǐ zhī shǒu xiāo yáo
หย่วน หลี เหริน เจียน เฉิน เซียว  หลิ่ว ซวี่ เพียว จื๋อ จื่อ จือ โส่ว เซียว เหยา

檐下 窗棂斜映枝桠 与你 席地对座饮茶
yán xià  chuāng líng xié yìng zhī yā  yǔ nǐ  xí dì duì zuò yǐn chá
เหยียน เซี่ย  ชวง หลิง เสีย ยิ่ง จือ ยา  อวิ๋ หนี่  สี ตี้ ตุ้ย จั้ว หยิ่น ฉา

我以工笔画将你牢牢 的记下 提笔 不为风雅
wǒ yǐ gōng bǐ huà jiāng nǐ láo láo  de jì xià  tí bǐ  bù wéi fēng yǎ
หว่อ อี่ กง ปี่ ฮว่า เจียง หนี่ เหลา เหลา  เตอะ จี้ เซี่ย  ถี ปี่  ปู้ เหวย เฟิง หย่า

灯下 叹红颜近晚霞 我说缘份 一如参禅不说话
dēng xià  tàn hóng yán jìn wǎn xiá  wǒ shuō yuán fèn  yī rú cān chán bù shuō huà
เติง เซี่ย  ท่าน หง เหยียน จิ้น หว่าน เสีย  หว่อ ซัว หยวน เฟิ่น  อี้ หยู ชาน ฉาน ปู้ ซัว ฮว่า

你泪如梨花洒满了纸上的天下 爱恨如写意山水画
nǐ lèi rú lí huā sǎ mǎn le zhǐ shàng de tiān xià  ài hèn rú xiě yì shān shuǐ huà
หนี่ เล้ย หยู หลี ฮวา สา หม่าน เลอะ จื่อ ซ่าง เตอะ เทียน เซี่ย  อ้าย เฮิ่น หยู เสี่ย อี้ ซาน สุ่ย ฮว่า

ซ้ำ *

任武林谁领风骚我却 只为你 折腰
rèn wǔ lín shuí lǐng fēng sāo wǒ què  zhǐ wèi nǐ  zhé yāo
เริ่น อู่ หลิน สุย หลิ่ง เฟิง เซา หว่อ เชว่  จื่อ เว่ย หนี่  เจ๋อ เยา

你回眸多娇 我泪中 带笑
nǐ huí móu duō jiāo  wǒ lèi zhōng  dài xiào
หนี่ หุย โหมว ตัว เจียว  หว่อ เล้ย จง  ไต้ เสี้ยว

酒招旗风中萧萧 剑出鞘 恩怨了
jiǔ zhāo qí fēng zhōng xiāo xiāo  jiàn chū qiào  ēn yuàn liǎo
จิ่ว เจา ฉี เฟิง จง เซียว เซียว  เจี้ยน ชู เชี่ยว  เอิน ย่วน เหลี่ยว


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...