วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Fa Biao (发飙) Freak - SpeXial (Lyrics)

เพลง Fā Biāo (发飙) Freak
ศิลปิน SpeXial (Matthew(明杰), Wayne(伟晋), Wes(宏正), Sam())
อัลบั้ม KO.ONE2 (Return) OST
สังกัด Warner Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง

宏正 : 快收拾多余的借口 燃烧成灿烂的烟火
HóngZhèng : kuài shōu shi duō yú de jiè kǒu  rán shāo chéng càn làn de yān huǒ
Wes : ไคว่ โซว ชึ ตัว อวิ๋ เตอะ เจี้ย โข่ว  หยาน เซา เฉิง ช่าน ล่าน เตอะ เยียน หั่ว

没有理由害怕寂寞 让自己动都不敢动
méi yǒu lǐ yóu hài pà jì mò  ràng zì jǐ dòng dōu bù gǎn dòng
เหมย โหยว หลี่ โหยว ไห้ พ่า จี้ มั่ว  ร่าง จื้อ จี่ ต้ง โตว ปู้ ก่าน ต้ง

伟晋 : 别告诉我该往哪走 直觉就像导航启动
WěiJìn : bié gào su wǒ gāi wǎng nǎ zǒu  zhí jué jiù xiàng dǎo háng qǐ dòng
Wayne : เปี๋ย เก้า สุ หว่อ ไก หวาง หนา โจ่ว  จื๋อ เจว๋ จิ้ว เซี่ยง เต่า หาง ฉี่ ต้ง

方向盘紧握在手中
fāng xiàng pán jǐn wò zài shǒu zhōng 
ฟัง เซี่ยง ผาน จิ่น ว่อ ไจ้ โส่ว จง

我准备好展开一场全新的生活
wǒ zhǔn bèi hǎo zhǎn kāi yī chǎng quán xīn de shēng huó
หว่อ จุ่น เป้ย เหา จ่าน ไค อี้ ฉ่าง เฉวียน ซิน เตอะ เซิง หัว

*明杰 宏正 : I Can Fight I Can Fight 让梦发飙
MíngJié HóngZhèng : I Can Fight I Can Fight  ràng mèng fā biāo
Matthew Wes : ไอ แคน ไฟท์ ไอ แคน ไฟท์  ร่าง เมิ่ง ฟา เปียว

子闳 伟晋 : 你知道 我知道 全身动力踩到破表
ZǐHóng WěiJìn : nǐ zhī dào  wǒ zhī dào  quán shēn dòng lì cǎi dào pò biǎo
Sam Wayne : หนี่ จือ เต้า  หว่อ จือ เต้า  เฉวียน เซิน ต้ง ลี่ ไฉ่ เต้า พั้ว เปี่ยว

明杰 宏正 : You Can Fire You Can Fire 感动发烧
MíngJié HóngZhèng : You Can Fire You Can Fire  gǎn dòng fā shāo
Matthew Wes : ยู แคน ไฟร์ ยู แคน ไฟร์  ก่าน ต้ง ฟา เซา

子闳 伟晋 : 你听到 我听到 渴望重击着心跳
ZǐHóng WěiJìn : nǐ tīng dào  wǒ tīng dào  kě wàng zhòng jī zhe xīn tiào
Sam Wayne : หนี่ ทิง เต้า  หว่อ ทิง เต้า  เข่อ ว่าง จ้ง จี เจอะ ซิน เที่ยว

明杰 宏正 : I Can Fight I Can Fight 让爱发飙
MíngJié HóngZhèng : I Can Fight I Can Fight ràng ài fā biāo
Matthew Wes : ไอ แคน ไฟท์ ไอ แคน ไฟท์  ร่าง อ้าย ฟา เปียว

子闳 伟晋 : 每一分钟每一秒 We Can Change-Change-Change Our Life
ZǐHóng WěiJìn : měi yī fēn zhōng měi yī miǎo We Can Change-Change-Change Our Life
Sam Naruto : เหม่ย อี้ เฟิน จง เหม่ย อี้ เหมี่ยว  วี แคน เชนจ-เชนจ-เชนจ เอาร์ ไลฟ

明杰 宏正 : You Can Fire You Can Fire 心在炫耀
MíngJié HóngZhèng : You Can Fire You Can Fire  xīn zài xuàn yào
Matthew Wes : ยู แคน ไฟร์ ยู แคน ไฟร์  ซิน ไจ้ เซวี่ยน เหย้า

子闳 伟晋 : (挥手告别胆小) 我们是主角
ZǐHóng WěiJìn : (huī shǒu gào bié dǎn xiǎo)  wǒ men shì zhǔ jiǎo
Sam Wayne : (ฮุย โส่ว เก้า เปี๋ย ต๋าน เสี่ยว)  หว่อ เมิน ซื่อ จู๋ เจี่ยว 

明杰 : 还给你脸上的彩虹 还给心更多的感受
MíngJié : huán gěi nǐ liǎn shàng de cǎi hóng  huán gěi xīn gèng duō de gǎn shòu
Matthew : หวน เก๋ย หนี เหลี่ยน ซ่าง เตอะ ไฉ่ หง  หวน เก่ย ซิน เกิ้ง ตัว เตอะ ก่าน โซ่ว

试着勇敢冒险行动 眼神就能与众不同
shì zhe yǒng gǎn mào xiǎn xíng dòng  yǎn shén jiù néng yǔ zhòng bù tóng
ซื่อ เจอะ หยง ก่าน เม่า เสี่ยน สิง ต้ง  เหยี่ยน เสิน จิ้ว เหนิง อวิ่ จ้ง ปู้ ถง

子闳 : 我知道我该往哪走 不能只是当个观众
ZǐHóng : wǒ zhī dào wǒ gāi wǎng nǎ zǒu  bù néng zhǐ shì dāng gè guān zhòng
Sam : หว่อ จือ เต้า หว่อ ไก หวาง หนา โจ่ว  ปู้ เหนิง จื่อ ซื่อ ตัง เก้อ กวน จ้ง

时间需要用在挥霍 我寻找美丽的旅程不只是结果
shí jiān xū yào yòng zài huī huò  wǒ xún zhǎo měi lì de lǚ chéng bù zhǐ shì jié guǒ
สือ เจียน ซวี เหย้า ย่ง ไจ้ ฮุย ฮั่ว  หว่อ สวิน เจ๋า เหม่ย ลี่ เตอะ ลวี่ เฉิง ปู้ จื่อ ซื่อ เจี๋ย กั่ว

ซ้ำ *, *

明杰 宏正 : What The Fun What The Fun 更多自由
MíngJié HóngZhèng : What The Fun What The Fun  gèng duō zì yóu
Matthew Wes : วอท เธอะ ฟัน วอท เธอะ ฟัน  เกิ้ง ตัว จื้อ โหยว

子闳 伟晋 : 要世界 看着我 加速度奔驰到最后
ZǐHóng WěiJìn : yào shì jiè  kàn zhe wǒ  jiā sù dù bēn chí dào zuì hòu
Sam Wayne : เหย้า ซื่อ เจี้ย  คั่น เจอะ หว่อ  เจีย ซู่ ตู้ เปิน ฉือ เต้า จุ้ย โฮ่ว

明杰 宏正 : You Can Fun You Can Fun 更多笑容
MíngJié HóngZhèng : You Can Fun You Can Fun  gèng duō xiào róng
Matthew Wes : ยู แคน ฟัน ยู แคน ฟัน  เกิ้ง ตัว เสี้ยว หยง

子闳 伟晋 : 想像力 潜入你 每一天一举一动
ZǐHóng WěiJìn : xiǎng xiàng lì  qián rù nǐ  měi yī tiān yī jǔ yī dòng
Sam Wayne : เสี่ยง เซี่ยง ลี่  เฉียน ยู่ หนี่  เหม่ย อี้ เทียน อี้ จวี่ อี๋ ต้ง

明杰 宏正 : What The Fun What The Fun 更多天空
MíngJié HóngZhèng : What The Fun What The Fun  gèng duō tiān kōng
Matthew Wes : วอท เธอะ ฟัน วอท เธอะ ฟัน  เกิ้ง ตัว เทียน คง

子闳 伟晋 : 就一起张开手 We Can Change-Change-Change Our Life
ZǐHóng WěiJìn : jiù yī qǐ zhāng kāi shǒu  We Can Change-Change-Change Our Life
Sam Wayne : จิ้ว อี้ ฉี่ จาง ไค โส่ว  วี แคน เชนจ-เชนจ-เชนจ เอาร์ ไลฟ

明杰 宏正 : You Can Fun You Can Fun 更多执着
MíngJié HóngZhèng : You Can Fun You Can Fun  gèng duō zhí zhuó
Matthew Wes : ยู แคน ฟัน ยู แคน ฟัน  เกิ้ง ตัว จื๋อ จั๋ว

子闳 伟晋 : 享受痛快挥洒 每一次的梦
ZǐHóng WěiJìn : xiǎng shòu tòng kuài huī sǎ  měi yī cì de mèng
Sam Wayne : เสี่ยง โซ่ว ท่ง ไคว่ ฮุย ส่า  เหม่ย อี๋ ชื่อ เตอะ เมิ่ง


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...