วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Bu Gou Yong Gan (不够勇敢) Not Brave Enough - Della Ding (Lyrics)

เพลง Bù Gòu Yǒng Gǎn (够勇敢) Not Brave Enough
ศิลปิน Ding Dang (丁当) Della Ding 
อัลบั้ม Hǎo Nán Dé () Dall-One In a Thousand
สังกัด Believe In Music
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง


เนื้อเพลง

一路上转多少弯 才能看得见大海
yī lù shàng zhuǎn duō shǎo wān  cái néng kàn de jiàn dà hǎi 
อี๋ ลู่ ซ่าง จ่วน ตัว เส่า วัน  ไฉ เหนิง คั่น เตอะ เจี้ยน ต้า ไห่

我们都在 还上辈子的债
wǒ men dōu zài  huán shàng bèi zi de zhài
หว่อ เมิน โตว ไจ้  หวน ซ่าง เป้ย จึ เตอะ ไจ้

忙打转 忙着计算 也算不到未来 纯粹去爱 是那么难
máng dǎ zhuǎn  máng zhe jì suàn  yě suàn bù dào wèi lái  chún cuì qù ài  shì nà me nán
หมาง ต๋า จ่วน  หมาง เจอะ จี้ ซ่วน  เย่ ซ่วน ปู๋ เต้า เว่ย ไหล  ฉุน ชุ่ย ชวี่ อ้าย  ซื่อ น่า เมอะ หนาน

一路上布满尘埃 风雨过后谁还在 我们都在 寂寞里取暖
yī lù shàng bù mǎn chén āi  fēng yǔ guò hòu shuí hái zài  wǒ men dōu zài  jì mò lǐ qǔ nuǎn
อี๋ ลู่ ซ่าง ปู้ หม่าน เฉิน อาย  เฟิง อวิ่ กั้ว โฮ่ว สุย ไห ไจ้  หว่อ เมิน โตว ไจ้  จี้ มั่ว หลี ฉวี หน่วน

对现实 习惯无奈 却对感情为难
duì xiàn shí  xí guàn wú nài  què duì gǎn qíng wéi nán 
ตุ้ย เซี่ยน สือ  สี ก้วน อู๋ ไน่  เชว่ ตุ้ย ก่าน ฉิง เหวย หนาน

剩多少人 能挣脱牵绊
shèng duō shǎo rén  néng zhèng tuō qiān bàn
เซิ่ง ตัว เส่า เหริน  เหนิง เจิ้ง ทัว เชียน ปั้น

*我们都太孤单 不够勇敢 爱得茫然 爱得遗憾
wǒ men dōu tài gū dān  bù gòu yǒng gǎn  ài de máng rán  ài de yí hàn
หว่อ เมิน โตว ไท่ กู ตัน  ปู๋ โก้ว หยง ก่าน  อ้าย เตอะ หมาง หยาน  อ้าย เตอะ อี๋ ฮั่น

让幸福走散 还庆幸自己很强悍(Yeah Yeah)
ràng xìng fú zǒu sàn  hái qìng xìng zì jǐ hěn qiáng hàn
ร่าง ซิ่ง ฝู โจ่ว ซ่าน  ไห ชิ่ง ซิ่ง จื้อ จี่ เหิ่น เฉียง ฮั่น (เย้ เย)

我们都怕承担 不够勇敢 能不能肆无忌惮
wǒ men dōu pà chéng dān  bù gòu yǒng gǎn  néng bù néng sì wú jì dàn
หว่อ เมิน โตว พ่า เฉิง ตัน  ปู๋ โก้ว หยง ก่าน  เหนิง ปู้ เหนิง ซื่อ อู๋ จี้ ตั้น

爱不过一次 地狱天堂
ài bù guò yī cì  dì yù tiān táng
อ้าย ปู๋ กั้ว อี๋ ชื่อ  ตี้ อวิ้ เทียน ถาง

一路上跌跌撞撞 有人来有人离开
yī lù shàng diē diē zhuàng zhuàng  yǒu rén lái yǒu rén lí kāi
อี๋ ลู่ ซ่าง เตีย เตีย จ้วง จ้วง  โหย่ว เหริน ไหล โหย่ว เหริน หลี ไค

我们都在 狂欢里落单
wǒ men dōu zài  kuáng huān lǐ luò dān 
หว่อ เมิน โตว ไจ้  ขวง ฮวน หลี่ ลั่ว ตัน

越爱过 越受伤过 就越裹足不前 要为了谁 留一张底牌
yuè ài guò  yuè shòu shāng guò  jiù yuè guǒ zú bù qián  yào wèi le shuí  liú yī zhāng dǐ pái
เยว่ อ้าย กั้ว  เยว่ โซ่ว ซาง กั้ว  จิ้ว เยว่ กั่ว จู๋ ปู้ เฉียน  เหย้า เว่ย เลอะ สุย  หลิว อี้ จาง ตี่ ผาย

ซ้ำ *

不够勇敢
bù gòu yǒng gǎn
ปู๋ โก้ว หยง ก่าน

ซ้ำ *


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...