วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Ai Wu Wei (爱无畏) SUPER GIRL - Elva Hsiao (Lyrics)

เพลง Ài Wú Wèi (爱无畏) SUPER GIRL
ศิลปิน Xiāo Yà Xuān (萧亚轩) Elva Hsiao
อัลบั้ม Ài Wú Wèi (爱无畏) SUPER GIRL
สังกัด Gold Typhoon Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง亲爱的Lady 来陪我鉴定
qīn ài de Lady lái péi wǒ jiàn dìng 
ชิน อ้าย เตอะ เลดี้ ไหล เผย หว่อ เจี้ยน ติ้ง 

眼前的男生 让我有一点点动心
yǎn qián de nán shēng ràng wǒ yǒu yī diǎn diǎn dòng xīn
เหยี่ยน เฉียน เตอะ หนาน เซิง ร่าง หว่อ โหย่ว อี้ เตี๋ยน เตี่ยน ต้ง ซิน

今天的口红 替我说什么
jīn tiān de kǒu hóng  tì wǒ shuō shén me 
จิน เทียน เตอะ โข่ว หง  ที่ หว่อ ซัว เสิน เมอะ

想与众不同 勇敢点别畏畏缩缩
xiǎng yǔ zhòng bù tóng  yǒng gǎn diǎn bié wèi wèi suō suō
เสียง อวิ๋ จ้ง ปู้ ถง หยง ก๋าน เตี่ยน เปี๋ย เว่ย เว่ย ซัว ซัว

*我不怕 爱很酷 想你想到出了神
wǒ bù pà  ài hěn kù  xiǎng nǐ xiǎng dào chū le shén
หว่อ ปู๋ พ่า  อ้าย เหิ่น คู่  เสียง หนี่ เสี่ยง เต้า ชู เลอะ เสิน

我不怕 他的跩 就爱骄傲的眼神
wǒ bù pà  tā de zhuǎi  jiù ài jiāo ào de yǎn shén
หว่อ ปู๋ พ่า  ทา เตอะ ไจว่  จิ้ว อ้าย เจียว เอ้า เตอะ เหยี่ยน เสิน

女孩们 多独特 恋爱是我们本能
nǚ hái men  duō dú tè  liàn ài shì wǒ men běn néng
นวี่ ไห เมิน  ตัว ตู๋ เท่อ  เลี่ยน อ้าย ซื่อ หว่อ เมิน เปิ่น เหนิง

NA~ NA~ AEH

别当女神 童话故事 只是偶像剧情
bié dāng nǚ shén  tóng huà gù shì  zhǐ shì ǒu xiàng jù qíng
เปี๋ย ตัง นวี่ เสิน  ถง ฮว่า กู้ ซื่อ  จื่อ ซื่อ โอ่ว เซี่ยง จวี้ ฉิง

我是女人 要爱就爱 This Is Girl Power
wǒ shì nǚ rén  yào ài jiù ài  This Is Girl Power
หว่อ ซื่อ นวี่ เหริน  เหย้า อ้าย จิ้ว อ้าย  ธีส อีส เกิร์ล เพาเวอร์

**You Can Be A SuSuSu Su Su Su Super Girl

SuSuSu Su Su Su Super Girl

***爱无畏 I'm A Super Girl
ài wú wèi  I'm A Super Girl
อ้าย อู๋ เว่ย  ไอม อะ ซูปเปอร์ เกิร์ล

Together We Can Rule The World

You Can Be A SuSuSu Su Su Su Super Girl

SuSuSu Su Su Su Super Girl

爱有超能力 能心电感应
ài yǒu chāo néng lì  néng xīn diàn gǎn yìng 
อ้าย โหย่ว เชา เหนิง ลี่  เหนิง ซิน เตี้ยน ก่าน ยิ่ง

预感那男生 一步一步就要靠近(近 近)
yù gǎn nà nán shēng  yī bù yī bù jiù yào kào jìn(jìn jìn)
อวิ้ ก่าน น่า หนาน เซิง อี๋ ปู้ อี๋ ปู้ จิ้ว เหย้า เค่า จิ้น(จิ้น จิ้น)

谁说好女生 就不该冲动
shuí shuō hǎo nǚ shēng  jiù bù gāi chōng dòng 
สุย ซัว เหา นวี่ เซิง  จิ้ว ปู้ ไก ชง ต้ง 

光温柔不够 混搭热情才算潮流
guāng wēn róu bù gòu  hùn dā rè qíng cái suàn cháo liú
กวง เวิน โหรว ปู๋ โก้ว  หุ้น ตา เย่อ ฉิง ไฉ ซ่วน เฉา หลิว

ซ้ำ *, **, ***

我抬头挺胸 要爱就爱不要在乎
wǒ tái tóu tǐng xiōng  yào ài jiù ài bù yào zài hu
หว่อ ไถ โถว ถิ่ง โซวง  เหย้า อ้าย จิ้ว อ้าย ปู๋ เหย้า ไจ้ ฮุ

给你无条件升等 我的爱无所不能 爱上我 你不会寂寞
gěi nǐ wú tiáo jiàn shēng děng  wǒ de ài wú suǒ bù néng  ài shàng wǒ  nǐ bù huì jì mò
เก๋ย หนี่ อู๋ เถียว เจี้ยน เซิง เติ่ง  หว่อ เตอะ อ้าย อู๋ สั่ว ปู้ เหนิง  อ้าย ซ่าง หว่อ  หนี่ ปู๋ ฮุ่ย จี้ มั่ว

ซ้ำ **, ***, ***


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...