วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Zui Hou De Guang Jing (最后的光景) FINALE - D.C.W (Lyrics)

เพลง Zuì Hòu De Guāng Jǐng (最后的光景) FINALE
ศิลปิน D.C.W (东城卫) Dōng Chéng Wèi
อัลบั้ม WAKE ME UP
สังกัด Warner Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง


เนื้อเพลง


*那一天文明一夕之间都归零
nà yī tiān wén míng yī xī zhī jiān dōu guī líng 
น่า อี้ เทียน เหวิน หมิง อี้ ซี จือ เจียน โตว กุย หลิง

黑云永远遮蔽从此没有四季
hēi yún yǒng yuǎn zhē bì cóng cǐ méi yǒu sì jì
เฮย หวิน หยง หย่วน เจอ ปี้ ฉง ฉื่อ เหมย โหย่ว ซื่อ จี้

巷口的公园变成了一片废墟
xiàng kǒu de gōng yuán biàn chéng le yī piàn fèi xū
เซี่ยง โข่ว เตอะ กง หยวน เปี้ยน เฉิง เลอะ อี๋ เพี่ยน เฟ่ย ซวี

秋千堆满灰烬沉重的荡不起
qiū qiān duī mǎn huī jìn chén zhòng de dàng bù qǐ
ชิว เชียน ตุย หม่าน ฮุย จิ้น เฉิน จ้ง เตอะ ตั้ง ปู้ ฉี่

我牵着你一起寻找一线生机
wǒ qiān zhe nǐ yī qǐ xún zhǎo yī xiàn shēng jī 
หว่อ เชียน เจอะ หนี่ อี้ ฉี่ สวิน เจ่า อี๋ เซี่ยน เซิง จี

你说你没力气不能再撑下去
nǐ shuō nǐ méi lì qì bù néng zài chēng xià qù
หนี่ ซัว หนี่ เหมย ลี่ ชี่ ปู้ เหนิง ไจ้ เชิง เซี่ย ชวี่

如果可以你说好想再看星星
rú guǒ kě yǐ nǐ shuō hǎo xiǎng zài kàn xīng xing
หยู กั่ว เขอ อี่ หนี่ ซัว เหา เสี่ยง ไจ้ คั่น ซิง ซิง

我要你别放弃 天空却下起黑雨
wǒ yào nǐ bié fàng qì  tiān kōng què xià qǐ hēi yǔ
หว่อ เหย้า หนี่ เปี๋ย ฟ่าง ชี่  เทียน คง เชว่ เซี่ย ฉี่ เฮย อวิ่

那些过去来不及也回不去 你闭上眼睛
nà xiē guò qù lái bù jí yě huí bù qù  nǐ bì shàng yǎn jing
น่า เซีย กั้ว ชวี่ ไหล ปู้ จี๋ เย่ หุย ปู๋ ชวี่  หนี่ ปี้ ซ่าง เหยี่ยน จิง

**最后一次拥抱你 心跳呼吸如此靠近
zuì hòu yī cì yōng bào nǐ  xīn tiào hū xī rú cǐ kào jìn
จุ้ย โฮ่ว อี๋ ชื่อ ยง เป้า หนี่  ซิน เที่ยว ฮู ซี หยู ฉื่อ เค่า จิ้น

最后一次呼唤你 我的眼泪模糊焦距
zuì hòu yī cì hū huàn nǐ  wǒ de yǎn lèi mó hu jiāo jù 
จุ้ย โฮ่ว อี๋ ชื่อ ฮู ฮ่วน หนี่  หว่อ เตอะ เหยี่ยน เล้ย หมัว ฮุ เจียว จวิ้

黑色的雨 祷告的声音 十字架上的泪滴
hēi sè de yǔ  dǎo gào de shēng yīn  shí zì jià shàng de lèi dī
เฮย เซ้อ เตอะ อวิ่  เต่า เก้า เตอะ เซิง ยิน  สือ จื้อ  เจี้ย ซ่าง เตอะ เล้ย ตี

只剩我一个人面对这世界 最后的光景
zhǐ shèng wǒ yī gè rén miàn duì zhè shì jiè  zuì hòu de guāng jǐng
จื่อ เซิ่ง หว่อ อี๋ เก้อ เหริน เมี่ยน ตุ้ย เจ้อ ซื่อ เจี้ย  จุ้ย โฮ่ว เตอะ กวง จิ่ง

ซ้ำ *, **

祈祷的手在颤抖 经文被雨都湿透
qí dǎo de shǒu zài chàn dǒu  jīng wén bèi yǔ dōu shī tòu 
ฉี เต่า เตอะ โส่ว ไจ้ ช่าน โต่ว  จิง เหวิน เป้ย อวิ่ โตว ซือ โท่ว

胸前的玫瑰珠链 碎了一地怎么拼凑
xiōng qián de méi gui zhū liàn  suì le yī dì zěn me pīn còu
โซวง เฉียน เตอะ เหมย กุย จู เลี่ยน   ซุ่ย เลอะ อี๋ ตี้ เจิ่น เมอะ พิน โช่ว

教堂的钟声沉重 告解 求最后宽容
jiào táng de zhōng shēng chén zhòng  gào jiě  qiú zuì hòu kuān róng
เจี้ยว ถาง เตอะ จง เซิง เฉิน จ้ง  เก้า เจี่ย  ฉิว จุ้ย โฮ่ว ควน หยง

走在断垣残壁之中 只剩信仰唯一出口
zǒu zài duàn yuán cán bì zhī zhōng  zhǐ shèng xìn yǎng wéi yī chū kǒu 
โจ่ว ไจ้ ต้วน หยวน ฉาน ปี้ จือ จง  จื่อ เซิ่ง ซิ่น หย่าง เหวย อี ชู โข่ว

等待 谁来挽救
děng dài shuí lái wǎn jiù
เติ่ง ไต้  สุย ไหล หว่าน จิ้ว

ซ้ำ**


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...