วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Xin Hai Shi Re De (心还是热的) Warm Heart - S.H.E (Lyrics)

เพลง Xīn Hái Shì Rè De (还是热的) Warm Heart
ศิลปิน S.H.E (Ella Chen, Selina Ren, Hebe Tian)
อัลบั้ม Huā Yòu Kāi Hǎo Le (花又开好了) Blossomy
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


Huu Woo Woo  Huu Woo Woo

Ella : 浪漫地相信过 委屈地怀疑过
Ella : làng màn de xiāng xìn guò  wěi qū de huái yí guò
เอลล่า : ล่าง ม่าน เตอะ เซียง ซิ่น กั้ว  เหว่ย ชวี เตอะ ไหว อี๋ กั้ว

我面对 自我被爱情跋扈掠夺 不懂得 防守
wǒ miàn duì  zì wǒ bèi ài qíng bá hù lüè duó  bù dǒng de  fáng shǒu
หว่อ เมี่ยน ตุ้ย  จื้อ หว่อ เป้ย อ้าย ฉิง ป๋า ฮู่ เลว่ ตั๋ว  ปู้ ต่ง เตอะ  ฝัง โส่ว

合 : 任性地辜负过 崩溃地被遗弃过
All : rèn xìng de gū fù guò  bēng kuì de bèi yí qì guò
ร้องรวม : เริ่น ซิ่ง เตอะ กู ฟู่ กั้ว  เปิง คุ่ย เตอะ เป้ย อี๋ ชี่ กั้ว

Selina : 尝到了 香甜和酸涩的后果 学会要 抉择
Selina : cháng dào le  xiāng tián hé suān sè de hòu guǒ  xué huì yào  jué zé
เซลิน่า : ฉาง เต้า เลอะ  เซียง เถียน เหอ ซวน เซ้อ เตอะ โฮ่ว กั่ว  เสว๋ ฮุ่ย เหย้า เจว๋ เจ๋อ

合 : 心还是热的 也就不怕了 带泪的故事 再回忆笑了
All : xīn hái shì rè de  yě jiù bù pà le  dài lèi de gù shì  zài huí yì xiào le
ร้องรวม : ซิน ไห ซื่อ เย่อ เตอะ  เย่ จิ้ว ปู๋ พ่า เลอะ  ไต้ เล้ย เตอะ กู้ ซื่อ  ไจ้ หุย อี้ เสี้ยว เลอะ

我会骄傲地去记得 曾经勇敢地冲动 留下灿烂的 时刻
wǒ huì jiāo ào de qù jì de  céng jīng yǒng gǎn de chōng dòng  liú xià càn làn de  shí kè
หว่อ ฮุ่ย เจียว เอ้า เตอะ ชวี่ จี้ เตอะ  เฉิง จิง หยง ก่าน เตอะ ชง ต้ง  หลิว เซี่ย ช่าน ล่าน เตอะ  สือ เค่อ

眺望总是迷惑 回首才终于看懂
tiào wàng zǒng shì mí huò  huí shǒu cái zhōng yú kàn dǒng
เที่ยว ว่าง จ่ง ซื่อ หมี ฮั่ว  หุย โส่ว ไฉ จง อวิ๋ คั่น ต่ง

得到的 都比失去的还贵重 已经算 圆梦
dé dào de  dōu bǐ shī qù de hái guì zhòng  yǐ jīng suàn  yuán mèng
เต๋อ เต้า เตอะ  โตว ปี่ ซือ ชวี่ เตอะ ไห กุ้ย จ้ง  อี่ จิง ซ่วน  หยวน เมิ่ง

* Ella : 心还是热的 眼睛更透彻 曲折的历史 完整了自我
Ella : xīn hái shì rè de  yǎn jing gèng tòu chè  qū zhé de lì shǐ  wán zhěng le zì wǒ
เอลล่า : ซิน ไห ซื่อ เย่อ เตอะ  เหยี่ยน จิง เกิ้ง โท่ว เช้อ  ชวี เจ๋อ เตอะ ลี่ สื่อ  หวาน เจิ่ง เลอะ จื้อ หว่อ

Selina : 我要为信仰去承诺 仍然勇敢而执着
Selina : wǒ yào wèi xìn yǎng qù chéng nuò  réng rán yǒng gǎn ér zhí zhuó
เซลิน่า : หว่อ เหย้า เว่ย ซิ่น หย่าง ชวี่ เฉิง นั้ว  เหยิง หยาน หยง ก่าน เอ๋อ จื๋อ จั๋ว

绝不世故的 沉默 HA Huu Woo Woo
jué bù shì gù de  chén mò  HA Huu Woo Woo
เจว๋ ปู๋ ซื่อ กู้ เตอะ  เฉิน มั่ว   ฮา ฮู้ โว้ โว

合 : 旧的伤痕剥落 新的生命跳动 爱是不停开的 花朵
All : jiù de shāng hén bō luò  xīn de shēng mìng tiào dòng  ài shì bù tíng kāi de huā duǒ
ร้องรวม : จิ้ว เตอะ ซาง เหิน ปัว ลั่ว  ซิน เตอะ เซิง มิ่ง เที่ยว ต้ง  อ้าย ซิ่อ ปู้ ถิง ไค เตอะ  ฮวา ตั่ว

被风干的脆弱 才能编成绳索 攀上成熟
bèi fēng gān de cuì ruò  cái néng biān chéng shéng suǒ  pān shàng chéng shóu
เป้ย เฟิง กัน เตอะ ชุ่ย ยั่ว  ไฉ เหนิง เปียน เฉิง เสิง สั่ว  พัน ซ่าง เฉิง โสว

ซ้ำ *

合 :心还是热的 不让谁击落 胸口没有云 世界就晴空
All : xīn hái shì rè de  bù ràng shuí jī luò  xiōng kǒu méi yǒu yún  shì jiè jiù qíng kōng
ร้องรวม : ซิน ไห ซื่อ เย่อ เตอะ  ปู๋ ร่าง สุย จี ลั่ว  โซวง โข่ว เหมย โหย่ว หวิน  ซื่อ เจี้ย จิ้ว ฉิง คง

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...