วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Wo Hai Shi Yi Yang (我还是一样) I'm Still The Same - Della Ding (Lyrics)

เพลง Wǒ Hái Shì Yī Yàng (还是一样) I'm Still The Same
ศิลปิน Ding Dang (丁当) Della Ding 
อัลบั้ม Hǎo Nán Dé () Dall-One In a Thousand
สังกัด Believe In Music
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง


说好却没一起到的地方 只剩下模糊的想像
shuō hǎo què méi yī qǐ dào de dì fang  zhǐ shèng xià mó hu de xiǎng xiàng
ซัว เห่า เชว่ เหมย อี้ ฉี่ เต้า เตอะ ตี้ ฟัง  จื่อ เซิ่ง เซี่ย หมัว ฮุ เตอะ เสี่ยง เซี่ยง

总说日子还很长 还记得当时你向往的模样
zǒng shuō rì zi hái hěn cháng  hái jì de dāng shí nǐ xiàng wǎng de mú yàng
จ่ง ซัว ยื้อ จึ ไห เหิ่น ฉาง  ไห จี้ เตอะ ตัง สือ หนี่ เซี่ยง หว่าง เตอะ หมู ย่าง

过去像是破旧的游乐场 零碎的欢乐最难忘
guò qù xiàng shì pò jiù de yóu lè chǎng  líng suì de huān lè zuì nán wàng
กั้ว ชวี่ เซี่ยง ซื่อ พั้ว จิ้ว เตอะ โหยว เล่อ ฉ่าง  หลิง ซุ่ย เตอะ ฮวน เล่อ จุ้ย หนาน ว่าง

画面一直在回放 当初我们是如此爱着对方
huà miàn yī zhí zài huí fàng  dāng chū wǒ men shì rú cǐ ài zhe duì fāng
ฮว่า เมี่ยน อี้ จื๋อ ไจ้ หุย ฟ่าง  ตัง ชู หว่อ เมิน ซื่อ หยู ฉื่อ อ้าย เจอะ ตุ้ย ฟัง

*你聊起你的流浪 很客气地分享
nǐ liáo qǐ nǐ de liú làng  hěn kè qi de fēn xiǎng
หนี่ เหลียว ฉี หนี่ เตอะ หลิว ล่าง  เหิ่น เค่อ ชี่ เตอะ เฟิน เสี่ยง

你有没有看穿我还是一样
nǐ yǒu méi yǒu kàn chuān wǒ hái shì yī yàng
หนี โหย่ว เหมย โหย่ว คั่น ชวน หว่อ ไห ซื่อ อี๋ ย่าง

淡然应付窘状 为何还是好难
dàn rán yìng fù jiǒng zhuàng  wèi hé hái shì hǎo nán
ตั้น หยาน ยิ่ง ฟู่ โจว่ง จ้วง  เว่ย เหอ ไห ซื่อ เห่า หนาน

而你已比从前宽广 我说着我的近况
ér nǐ yǐ bǐ cóng qián kuān guǎng  wǒ shuō zhe wǒ de jìn kuàng
เอ๋อ หนี่ อี๋ ปี่ ฉง เฉียน ควน ก่วง  หว่อ ซัว เจอะ หว่อ เตอะ จิ้น ค่วง

尽是无关痛痒 工作依然频繁我还是一样
jìn shì wú guān tòng yǎng  gōng zuò yī rán pín fán wǒ hái shì yī yàng
จิ้น ซื่อ อู๋ กวน ท่ง หย่าง  กง จั้ว อี หยาน ผิน ฝาน หว่อ ไห ซื่อ อี๋ ย่าง

偶尔也会孤单 无数失眠的夜晚
ǒu ěr yě huì gū dān  wú shù shī mián de yè wǎn 
โอ๋ว เอ๋อ เย่ ฮุ่ย กู ตัน  อู๋ ซู่ ซือ เหมียน เตอะ เย้ หว่าน

想念你(想念你)的旧创 也一样
xiǎng niàn nǐ (xiǎng niàn nǐ) de jiù chuàng  yě yī yàng
เสี่ยง เนี่ยน หนี่ (เสี่ยง เนี่ยน หนี่) เตอะ จิ้ว ช่วง  เย่ อี๋ ย่าง

记忆深处残存了些盼望 时不时在我脑海荡
jì yì shēn chù cán cún le xiē pàn wàng  shí bù shí zài wǒ nǎo hǎi dàng
จี้ อี้ เซิน ชู่ ฉาน ฉุน เลอะ เซีย พ่าน ว่าง  สือ ปู้ สือ ไจ้ หว่อ เหนา ไห่ ตั้ง

你留给我的影响 多年以后还在我身上顽强
nǐ liú gěi wǒ de yǐng xiǎng  duō nián yǐ hòu hái zài wǒ shēn shàng wán qiáng
หนี่ หลิว เก๋ย หว่อ เตอะ หยิง เสี่ยง  ตัว เหนียน อี่ โฮ่ว ไห ไจ้ หว่อ เซิน ซ่าง หวาน เฉียง

ซ้ำ *

你眉宇还是飞扬 笑声还是爽朗
nǐ méi yǔ hái shì fēi yáng  xiào shēng hái shì shuǎng lǎng
หนี่ เหมย อวิ่ ไห ซื่อ เฟย หยาง  เสี้ยว เซิง ไห ซื่อ สวง หล่าง

爱情走了多远我难以想像
ài qíng zǒu le duō yuǎn wǒ nán yǐ xiǎng xiàng
อ้าย ฉิง โจ่ว เลอะ ตัว หย่วน หว่อ หนาน อี๋ เสี่ยง เซี่ยง

回不去的时光 落下往日的夕阳 我还有什么能 不一样
huí bù qù de shí guāng  luò xià wǎng rì de xī yáng  wǒ hái yǒu shén me néng  bù yī yàng
หุย ปู๋ ชวี่ เตอะ สือ กวง  ลั่ว เซี่ย หว่าง ยื้อ เตอะ ซี หยาง  หว่อ ไห โหย่ว เสิน เมอะ เหนิง  ปู้ อี๋ ย่างPlease credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...