วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Tui Hou Dao Xiao Shi Hou (退后到小时候) Back to Childhood - Tank (Lyrics)

เพลง Tuì Hòu Dào Xiǎo Shí Hòu (退后到小时候) Back to Childhood 
ศิลปิน Tank (吕建中Lǚ Jiàn Zhōng 
อัลบั้ม Tank SV Zuò Pǐn Jīng Xuǎ(Tank SV 作品精)
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง


เนื้อเพลง

小时候我总会这样牵着你的手
xiǎo shí hòu wǒ zǒng huì zhè yàng qiān zhe nǐ de shǒu 
เสี่ยว สือ โฮ่ว หว่อ จ่ง ฮุ่ย เจ้อ ย่าง เชียน เจอะ หนี่ เตอะ โส่ว

只是盼望能够在你的身边守候
zhǐ shì pàn wàng néng gòu zài nǐ de shēn biān shǒu hòu
จื่อ ซื่อ พ่าน ว่าง เหนิง โก้ว ไจ้ หนี่ เตอะ เซิน เปียน โส่ว โฮ่ว

为了保护你不小心割破手指头
wèi le bǎo hù nǐ bù xiǎo xīn gē pò shǒu zhǐ tou 
เว่ย เลอะ เป่า ฮู่ หนี่ ปู้ เสี่ยว ซิน เกอ พั้ว โสว จื่อ โถว 

这个小伤却让你流泪心痛
zhè gè xiǎo shāng què ràng nǐ liú lèi xīn tòng
เจ้อ เก้อ เสี่ยว ซาง เชว่ ร่าง หนี่ หลิว เล้ย ซิน ท่ง

长大后我们越来越远 分隔地球的两边
zhǎng dà hòu wǒ men yuè lái yuè yuǎn  fēn gé dì qiú de liǎng biān
จ่าง ต้า โฮ่ว หว่อ เมิน เยว่ ไหล เยว่ หย่วน  เฟิน เก๋อ ตี้ ฉิว เตอะ เหลี่ยง เปียน

何时才能够见面 熟悉微笑的脸
hé shí cái néng gòu jiàn miàn  shóu xī wēi xiào de liǎn
เหอ สือ ไฉ เหนิง โก้ว เจี้ยน เมี่ยน  โสว ซี เวย เสี้ยว เตอะ เหลี่ยน

*回忆起我们小时候 闭上眼睛就能够感受
huí yì qǐ wǒ men xiǎo shí hòu  bì shàng yǎn jing jiù néng gòu gǎn shòu
หุย อี้ ฉี หว่อ เมิน เสี่ยว สือ โฮ่ว  ปี้ ซ่าง เหยี่ยน จิง จิ้ว เหนิง โก้ว ก่าน โซ่ว

在我们心中慢慢流动的温柔
zài wǒ men xīn zhōng màn màn liú dòng de wēn róu
ไจ้ หว่อ เมิน ซิน จง ม่าน ม่าน หลิว ต้ง เตอะ เวิน โหรว

离开了我们小时候 现在的你不再想我
lí kāi le wǒ men xiǎo shí hòu  xiàn zài de nǐ bù zài xiǎng wǒ
หลี ไค เลอะ หว่อ เมิน เสี่ยว สือ โฮ่ว  เซี่ยน ไจ้ เตอะ หนี่ ปู๋ ไจ้ เสียง หว่อ

最美的爱情回忆里待续
zuì měi de ài qíng huí yì lǐ dài xù
จุ้ย เหม่ย เตอะ อ้าย ฉิง หุย อี้ หลี่ ไต้ ซวี่

天空灰的像哭过 离开你以后 并没有更自由
tiān kōng huī de xiàng kū guò  lí kāi nǐ yǐ hòu  bìng méi yǒu gèng zì yóu
เทียน คง ฮุย เตอะ เซี่ยง คู กั้ว  หลี ไค หนี อี่ โฮ่ว  ปิ้ง เหมย โหย่ว เกิ้ง จื้อ โหยว

酸酸的空气 守住我们的距离
suān suān de kōng qì  shǒu zhù wǒ men de jù lí
ซวน ซวน เตอะ คง ชี่  โส่ว จู้ หว่อ เมิน เตอะ จวี้ หลี

一幕醉心的结局 像呼吸般无法停息
yī mù zuì xīn de jié jú  xiàng hū xī bān wú fǎ tíng xī
อี๋ มู่ จุ้ย ซิน เตอะ เจี๋ย จวี๋  เซี่ยง ฮู ซี ปัน อู๋ ฝ่า ถิง ซี

抽屉泛黄的日记 找到了回忆 那笑容是傻气
chōu ti fàn huáng de rì jì  zhǎo dào le huí yì  nà xiào róng shì shǎ qì
โชว ทิ ฟ่าน หวง เตอะ ยื้อ จี้  เจ่า เต้า เลอะ หุย อี้  น่า เสี้ยว หรง ซื่อ ส่า ชี่

你我的过去 被顺时针的忘记
nǐ wǒ de guò qù  bèi shùn shí zhēn de wàng jì
หนี หว่อ เตอะ กั้ว ชวี่  เป้ย ซุ่น สือ เจิน เตอะ ว่าง จี้

缺氧过后的爱情 粗心的眼泪是多余
quē yǎng guò hòu de ài qíng  cū xīn de yǎn lèi shì duō yú
เชว หย่าง กั้ว โฮ่ว เตอะ อ้าย ฉิง  ชู ซิน เตอะ เหยี่ยน เล้ย ซื่อ ตัว อวิ๋

我知道你我都没有错 只是忘了怎么退后
wǒ zhī dào nǐ wǒ dōu méi yǒu cuò  zhǐ shì wàng le zěn me tuì hòu
หว่อ จือ เต้า หนี หว่อ โตว เหมย โหย่ว ชั่ว  จื่อ ซื่อ ว่าง เลอะ เจิ่น เมอะ ทุ่ย โฮ่ว

信誓旦旦给了承诺 却被时间扑了空
xìn shì dàn dàn gěi le chéng nuò  què bèi shí jiān pū le kōng
ซิ่น ซื่อ ตั้น ตั้น เก่ย เลอะ เฉิง นั้ว  เชว่ เป้ย สือ เจียน พู เลอะ คง

我知道我们都没有错 只是放手会比较好过 Yeah
wǒ zhī dào wǒ men dōu méi yǒu cuò  zhǐ shì fàng shǒu huì bǐ jiào hǎo guò Yeah
หว่อ จือ เต้า หว่อ เมิน โตว เหมย โหย่ว ชั่ว  จื่อ ซื่อ ฟ่าง โส่ว ฮุ่ย ปี่ เจี้ยว เห่า กั้ว  เย้

最美的爱情回忆里待续
zuì měi de ài qíng huí yì lǐ dài xù
จุ้ย เหม่ย เตอะ อ้าย ฉิง หุย อี้ หลี่ ไต้ ซวี่

ซ้ำ *

这个时候 我老了
zhè gè shí hòu  wǒ lǎo le
เจ้อ เก้อ สือ โฮ่ว  หว่อ เหล่า เลอะ

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...