วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Shi San Hao Xing Qi Wu (十三号星期五) Friday the 13th - Jolin Tsai (Lyrics)

เพลง Shí Sān Hào Xīng Qī Wǔ (十三号星期五) Friday the 13th
ศิลปิน Cài Yī Lín (蔡依林) Jolin Tsai
อัลบั้ม MUSE (MUSE Of Dream, MUSE Of Love)
สังกัด Warner Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


剩女们明天打算请病假 情人节听到巧克力就怕
shèng nǚ men míng tiān dǎ suàn qǐng bìng jià  qíng rén jié tīng dào qiǎo kè lì jiù pà
เซิ่ง นวิ่ เมิน หมิง เทียน ต่า ซ่วน ฉิ่ง ปิ้ง เจี้ย  ฉิง เหริน เจี๋ย ทิง เต้า เฉี่ยว เค่อ ลี่ จิ้ว พ่า

小圈圈耳语谁没收到花 单身女郎 如临大敌
xiǎo quān quān ěr yǔ shuí méi shōu dào huā  dān shēn nǚ láng  rú lín dà dí
เสี่ยว เชวียน เชวียน เอ๋อ อวิ่ สุย เหมย โซว เต้า ฮวา  ตัน เซิน นวิ่ หลาง  หยู หลิน ต้า ตี๋

烛光晚餐客满 街头情侣好闪
zhú guāng wǎn cān kè mǎn  jiē tóu qíng lǚ hǎo shǎn 
จู๋ กวง หว่าน ชัน เค่อ หม่าน  เจีย โถว ฉิง ลวิ่ เหา ส่าน

戴起墨镜Shopping 今晚准备Party
dài qǐ mò jìng Shopping  jīn wǎn zhǔn bèi Party
ไต้ ฉี่ มั่ว จิ้ง ช้อปปิ้ง  จิน หว่าน จุ่น เป้ย ปาร์ตี้

寂寞Get Out 孤单Get Out
jì mò Get Out  gū dān Get Out
จี้ มั่ว เกท เอาท์  กู ตัน เกท เอาท์

*十三号星期舞 Single Lady专属
shí sān hào xīng qī wǔ  Single Lady zhuān shǔ
สือ ซาน เฮ่า ซิง ชี อู่  ซิงเกิล เลดี้ จวน สู่

盲目还比黑色恐怖 爱错不如自己跳舞
máng mù hái bǐ hēi sè kǒng bù  ài cuò bù rú zì jǐ tiào wǔ
หมาง มู่ ไห ปี่ เฮย เซ้อ ข่ง ปู้  อ้าย ชั่ว ปู้ หยู จื้อ จี่ เที่ยว อู๋

十三号星期舞 Single Lady热舞
shí sān hào xīng qī wǔ  Single Lady rè wǔ
สือ ซาน เฮ่า ซิง ชี อู่  ซิงเกิล เลดี้ เย่อ อู่

庆祝今天无拘无束 预祝明天找到幸福
qìng zhù jīn tiān wú jū wú shù  yù zhù míng tiān zhǎo dào xìng fú
ชิ่ง จู้ จิน เทียน อู๋ จวี อู๋ ซู่  อวิ้ จู้ หมิง เทียน เจ่า เต้า ซิ่ง ฝู

一个人睡觉是比较舒服 情人节不用烦恼买礼物
yī gè rén shuì jiào shì bǐ jiào shū fu  qíng rén jié bù yòng fán nǎo mǎi lǐ wù
อี๋ เก้อ เหริน ซุ่ย เจี้ยว ซื่อ ปี่ เจี้ยว ซู ฝุ  ฉิง เหริน เจี๋ย ปู๋ ย่ง ฝาน เหน่า ไหม หลี่ อู้          

男朋友宁缺勿滥竽充数 二月十四 自己庆祝
nán péng yǒu nìng quē wù làn yú chōng shù  èr yuè shí sì  zì jǐ qìng zhù
หนาน เผิง โหย่ว นิ่ง เชว อู้ ล่าน อวิ๋ ชง ซู่  เอ้อ เยว่ สือ ซื่อ  จื้อ จี่ ชิ่ง จู้

**包场3D电影 自己看也立体
bāo chǎng sānD diàn yǐng  zì jǐ kàn yě lì tǐ
เปา ฉ่าง ซานดี เตี้ยน หยิ่ง  จื้อ จี่ คั่น เย่ ลี่ ถี่ 

欲望城市散步 有伴没伴都酷 快乐Hold住 自由Hold住
yù wàng chéng shì sàn bù  yǒu bàn méi bàn dōu kù  kuài lè Hold zhù  zì yóu Hold zhù
อวิ้ ว่าง เฉิง ซื่อ ซ่าน ปู้  โหย่ว ปั้น เหมย ปั้น โตว คู่  ไคว่ เล่อ โฮลด จู้  จื้อ โหยว โฮลด จู้

ซ้ำ *, **

十三号星期舞 Single Lady专属
shí sān hào xīng qī wǔ  Single Lady zhuān shǔ
สือ ซาน เฮ่า ซิง ชี อู่  ซิงเกิล เลดี้ จวน สู่

男男女女开心狂舞 不分你我整夜狂舞
nán nán nǚ nǚ kāi xīn kuáng wǔ  bù fēn nǐ wǒ zhěng yè kuáng wǔ
หนาน หนาน นวิ๋ นวิ่ ไค ซิน ขวง อู่  ปู้ เฟิน หนี หว่อ เจิ่ง เย้ ขวง อู่

十三号星期舞 Single Lady狂舞 Yeah~
shí sān hào xīng qī wǔ Single Lady kuáng wǔ Yeah~
สือ ซาน เฮ่า ซิง ชี อู่  ซิงเกิล เลดี้ ขวง อู่~

庆祝今天无拘无束 预祝明天找到幸福
qìng zhù jīn tiān wú jū wú shù  yù zhù míng tiān zhǎo dào xìng fú
ชิ่ง จู้ จิน เทียน อู๋ จวี อู๋ ซู่  อวิ้ จู้ หมิง เทียน เจ่า เต้า ซิ่ง ฝู

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...