วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

San Bai Liu Shi Wu Tian (365 天) 365 Days - JPM (Lyrics)

เพลง Sān Bǎi Liù Shí Wǔ Tiān (365 天) 365 Days
อัลบั้ม Sān Bǎi Liù Shí Wǔ (三百六十五) 365
ศิลปิน JPM (Jay (小傑) Xiao Jie, Prince (王子) Wang Zi, Modi (毛弟) Mao Di)
สังกัด Sony Music Entertianment Taiwan
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง
เนื้อเพลง


合 : Every Day Every Night 给我的爱一瞬间变成永远
All : Every Day Every Night  gěi wǒ de ài yī shùn jiān biàn chéng yǒng yuǎn
ร้องรวม :เอฟวรี เดย์ เอฟวรี ไนท์  เก๋ย หว่อ เตอะ อ้าย อี๋ ซุ่น เจียน เปี้ยน เฉิง หยง หย่วน

每年都不改变 Every Day Every Night
měi nián dōu bù gǎi biàn Every Day Every Night
เหม่ย เหนียน โตว ปู้ ไก่ เปี้ยน  เอฟวรี เดย์ เอฟวรี ไนท์

王子 : 每天一睁开眼就希望你能在我身边
Wáng Zǐ : měi tiān yī zhēng kāi yǎn jiù xī wàng nǐ néng zài wǒ shēn biān
หวัง จื่อ : เหม่ย เทียน อี้ เจิง ไค เหยี่ยน จิ้ว ซี ว่าง หนี่ เหนิง ไจ้ หว่อ เซิน เปียน

能不能三百六十五天都能和你见面
néng bù néng sān bǎi liù shí wǔ tiān dōu néng hé nǐ jiàn miàn
เหนิง ปู้ เหนิง ซาน ป่าย ลิ่ว สือ อู่ เทียน โตว เหนิง เหอ หนี่ เจี้ยน เมี่ยน

第一次强烈感觉 无法抗拒的感觉
dì yī cì qiáng liè gǎn jué  wú fǎ kàng jù de gǎn jué
ตี้ อี ชื่อ เฉียง เลี้ย ก่าน เจว๋  อู๋ ฝ่า ข้าง จวี้ เตอะ ก่าน เจว๋

I'm Going Crazy Now(Now Now~)

毛弟 : 你的出现会让我马上陷入疯狂达到沸点
Máo Dì : nǐ de chū xiàn huì ràng wǒ mǎ shàng xiàn rù fēng kuáng dá dào fèi diǎn
เหมาตี้ : หนี่ เตอะ ชู เซี่ยน ฮุ่ย ร่าง หว่อ หม่า ซ่าง เซี่ยน ยู่ เฟิง ขวง ต๋า เต้า เฟ่ย เตี่ยน

(点点 达到沸点 点点点)
(diǎn diǎn  dá dào fèi diǎn  diǎn diǎn diǎn)
(เตี่ยน เตี่ยน  ต๋า เต้า เฟ่ย เตี่ยน  เตี่ยน เตี่ยน เตี่ยน)

想跟着你的独特气味一起环游世界
xiǎng gēn zhe nǐ de dú tè qì wèi yī qǐ huán yóu shì jiè
เสี่ยง เกิน เจอะ หนี่ เตอะ ตู๋ เท่อ ชี่ เว่ย อี้ ฉี่ หวน โหยว ซื่อ เจี้ย

关于你的消息都能成为我焦点
guān yú nǐ de xiāo xi dōu néng chéng wéi wǒ jiāo diǎn
กวน อวิ๋ หนี่ เตอะ เซียว ซิ โตว เหนิง เฉิง เหวย หว่อ เจียว เตี่ยน

*合 : 对你的爱怎么会那么浓烈
All : duì nǐ de ài zěn me huì nà me nóng liè
ร้องรวม : ตุ้ย หนี่ เตอะ อ้าย เจิ่น เมอะ ฮุ่ย น่า เมอะ หนง เลี้ย

天天对你想念 Every Day Every Night
tiān tiān duì nǐ xiǎng niàn Every Day Every Night
เทียน เทียน ตุ้ย หนี เสี่ยง เนี่ยน  เอฟวรี เดย์ เอฟวรี ไนท์

给我的爱一瞬间变成永远
gěi wǒ de ài yī shùn jiān biàn chéng yǒng yuǎn
เก๋ย หว่อ เตอะ อ้าย อี๋ ซุ่น เจียน เปี้ยน เฉิง หยง หย่วน

每年都不改变 Every Day Every Night
měi nián dōu bù gǎi biàn Every Day Every Night
เหม่ย เหนียน โตว ปู้ ไก่ เปี้ยน  เอฟวรี เดย์ เอฟวรี ไนท์

小杰 : 每天一睁开眼就希望你能在我身边
Xiǎo Jié : měi tiān yī zhēng kāi yǎn jiù xī wàng nǐ néng zài wǒ shēn biān
เสี่ยว เจี๋ย : เหม่ย เทียน อี้ เจิง ไค เหยี่ยน จิ้ว ซี ว่าง หนี่ เหนิง ไจ้ หว่อ เซิน เปียน

能不能三百六十五天都能和你见面
néng bù néng sān bǎi liù shí wǔ tiān dōu néng hé nǐ jiàn miàn
เหนิง ปู้ เหนิง ซาน ป่าย ลิ่ว สือ อู่ เทียน โตว เหนิง เหอ หนี่ เจี้ยน เมี่ยน

第一次强烈感觉 无法抗拒的感觉
dì yī cì qiáng liè gǎn jué  wú fǎ kàng jù de gǎn jué
ตี้ อี ชื่อ เฉียง เลี้ย ก่าน เจว๋  อู๋ ฝ่า ข้าง จวี้ เตอะ ก่าน เจว๋

I'm Going Crazy Now(Now Now~)

王子 : 你的出现会让我马上陷入疯狂达到沸点
Wáng Zǐ : nǐ de chū xiàn huì ràng wǒ mǎ shàng xiàn rù fēng kuáng dá dào fèi diǎn
หวัง จื่อ : หนี่ เตอะ ชู เซี่ยน ฮุ่ย ร่าง หว่อ หม่า ซ่าง เซี่ยน ยู่ เฟิง ขวง ต๋า เต้า เฟ่ย เตี่ยน

(点点 达到沸点 点点点)
(diǎn diǎn  dá dào fèi diǎn  diǎn diǎn diǎn)
(เตี่ยน เตี่ยน  ต๋า เต้า เฟ่ย เตี่ยน  เตี่ยน เตี่ยน เตี่ยน)

想跟着你的独特气味一起环游世界
xiǎng gēn zhe nǐ de dú tè qì wèi yī qǐ huán yóu shì jiè
เสี่ยง เกิน เจอะ หนี่ เตอะ ตู๋ เท่อ ชี่ เว่ย อี้ ฉี่ หวน โหยว ซื่อ เจี้ย

关于你的消息都能成为我焦点
guān yú nǐ de xiāo xi dōu néng chéng wéi wǒ jiāo diǎn
กวน อวิ๋ หนี่ เตอะ เซียว ซิ โตว เหนิง เฉิง เหวย หว่อ เจียว เตี่ยน

ซ้ำ *

小杰 : 你甜蜜的微笑 让我神魂颠倒 Yeah
Xiǎo Jié : nǐ tián mì de wēi xiào  ràng wǒ shén hún diān dǎo Yeah
เสี่ยว เจี๋ย : หนี่ เถียน มี่ เตอะ เวย เสี้ยว  ร่าง หว่อ เสิน หุน เตียน เต่า  เย้

听你撒娇 让我陶醉 整夜睡不着 Huu
tīng nǐ sā jiāo  ràng wǒ táo zuì  zhěng yè shuì bù zháo  Huu
ทิง หนี่ ซา เจียว  ร่าง หว่อ เถา จุ้ย  เจิ่ง เย้ ซุ่ย ปู้ เจ๋า  ฮู้

I Want You Baby  I Love You Lady  I Want U I Love U

I Want U Love U I Want U Love U (Love~ Love U Love U  Love )

王子 : 一见面 心跳快要到极限 让时间会冻结
Wáng Zǐ : yī jiàn miàn  xīn tiào kuài yào dào jí xiàn  ràng shí jiān huì dòng jié
หวัง จื่อ : อี๋ เจี้ยน เมี่ยน  ซิน เที่ยว ไคว่ เหย้า เต้า จี๋ เซี่ยน  ร่าง สือ เจียน ฮุ่ย ต้ง เจี๋ย

许个愿 我要你在我身边 那最好是永远
xǔ gè yuàn  wǒ yào nǐ zài wǒ shēn biān  nà zuì hǎo shì yǒng yuǎn
สวี่ เก้อ ย่วน  หว่อ เหย้า หนี่ ไจ้ หว่อ เซิน เปียน  น่า จุ้ย เห่า ซื่อ หยง หย่วน

ซ้ำ *, *

毛弟 : 每天一睁开眼就希望你能在我身边
Máo Dì : měi tiān yī zhēng kāi yǎn jiù xī wàng nǐ néng zài wǒ shēn biān
เหมาตี้ : เหม่ย เทียน อี้ เจิง ไค เหยี่ยน จิ้ว ซี ว่าง หนี่ เหนิง ไจ้ หว่อ เซิน เปียน

能不能三百六十五天都能和你见面
néng bù néng sān bǎi liù shí wǔ tiān dōu néng hé nǐ jiàn miàn
เหนิง ปู้ เหนิง ซาน ป่าย ลิ่ว สือ อู่ เทียน โตว เหนิง เหอ หนี่ เจี้ยน เมี่ยน

第一次强烈感觉 无法抗拒的感觉
dì yī cì qiáng liè gǎn jué  wú fǎ kàng jù de gǎn jué
ตี้ อี ชื่อ เฉียง เลี้ย ก่าน เจว๋  อู๋ ฝ่า ข้าง จวี้ เตอะ ก่าน เจว๋

I'm Going Crazy Now(Now Now~)

给我的爱一瞬间变成永远
gěi wǒ de ài yī shùn jiān biàn chéng yǒng yuǎn
เก๋ย หว่อ เตอะ อ้าย อี๋ ซุ่น เจียน เปี้ยน เฉิง หยง หย่วน

每年都不改变 Every Day Every Night
měi nián dōu bù gǎi biàn Every Day Every Night
เหม่ย เหนียน โตว ปู้ ไก่ เปี้ยน  เอฟวรี เดย์ เอฟวรี ไนท์


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...