วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Qin Ai De Shu Dong (亲爱的树洞) Dear Tree Hole - S.H.E (Lyrics)

เพลง Qīn Ài De Shù Dòng (亲爱的树洞) Dear Tree Hole
ศิลปิน S.H.E (Ella Chen, Selina Ren, Hebe Tian)
อัลบั้ม Huā Yòu Kāi Hǎo Le (花又开好了) Blossomy
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง


Ella : 还是忍不住哭了 这次又是为什么
Ella : hái shì rěn bù zhù kū le  zhè cì yòu shì wèi shén me
เอลล่า : ไห ซื่อ เหริ่น ปู๋ จู้ คู เลอะ  เจ้อ ชื่อ โย่ว ซื่อ เว่ย เสิน เมอะ

你确定你还想要
nǐ què dìng nǐ hái xiǎng yào  tīng ma
หนี่ เชว่ ติ้ง หนี่ ไห เสี่ยง เหย้า  ทิง ม่ะ

Hebe : 讨厌我的脆弱 和太敏感的性格
Hebe : zhēn tǎo yàn wǒ de cuì ruò  hé tài mǐn gǎn de xìng gé
ฮีบี : เจิน เถ่า เหยี้ยน หว่อ เตอะ ชุ่ย ยั่ว  เหอ ไท่ หมิน ก่าน เตอะ ซิ่ง เก๋อ

这些我跟你提过吧(吧)
zhè xiē wǒ gēn nǐ tí guò ba(ba)
เจ้อ เซีย หว่อ เกิน หนี่ ถี กั้ว ป่ะ (ป่ะ)

合 : 安慰别人的道理我那么多 Woo 还以为我真的都懂了(懂了)
All : ān wèi bié rén de dào lǐ wǒ nà me duō Woo  hái yǐ wéi wǒ zhēn de dōu dǒng le(dǒng le)
ร้องรวม : อัน เว่ย เปี๋ย เหริน เตอะ เต้า หลี หว่อ น่า เมอะ ตัว โว้  ไห อี่ เหวย หว่อ เจิน เตอะ โตว ต่ง เลอะ  (ต่ง เลอะ) 

但有时明明笑着 时候也不算寂寞
dàn yǒu shí míng míng xiào zhe  yǒu shí hòu yě bù suàn jì mò
ตั้น โหย่ว สือ หมิง หมิง เสี้ยว เจอะ  โหย่ว สือ โฮ่ว เย่ ปู๋ ซ่วน จี้ มั่ว

心突然就痛
xīn tū rán jiù tòng
ซิน ทู หยาน จิ้ว ท่ง

*合 : 亲爱的你说 这到底为什么
All : qīn ài de nǐ shuō  zhè dào dǐ wèi shén me
ร้องรวม : ชิน อ้าย เตอะ หนี่ ซัว  เจ้อ เต้า ตี่ เว่ย เสิน เมอะ

有没有谁的人生 能真的永远快乐
yǒu méi yǒu shuí de rén shēng  néng zhēn de yǒng yuǎn kuài lè
โหย่ว เหมย โหย่ว สุย เตอะ เหริน เซิง  เหนิง เจิน เตอะ หยง หย่วน ไคว่ เล่อ

亲爱的告诉我(亲爱的告诉我) 到底该怎么做
qīn ài de gào su wǒ(qīn ài de gào su wǒ)  dào dǐ gāi zěn me zuò
ชิน อ้าย เตอะ เก้า สุ หว่อ (ชิน อ้าย เตอะ เก้า สุ หว่อ)  เต้า ตี่ ไก เจิ่น เมอะ จั้ว

让每个埋在心底的伤口 开出花再结成果(Hoo Woo)
cái ràng měi gè mái zài xīn dǐ de shāng kǒu  néng kāi chū huā zài jiē chéng guǒ (Hoo Woo)
ไฉ ร่าง เหม่ย เก้อ ไหม ไจ้ ซิน ตี่ เตอะ ซาง โข่ว  เหนิง ไค ชู ฮวา ไจ้ เจีย เฉิง กั่ว  (โฮ้ โว)

眼看天又亮了 太阳准时出来了
yǎn kàn tiān yòu liàng le  tài yáng zhǔn shí chū lái le
เหยี่ยน คั่น เทียน โย่ว เลี่ยง เลอะ  ไท่ หยาง จุ่น สือ ชู ไหล เลอะ

喜怒哀乐都被它照耀着 像是提醒我 心跳看起来无常
xǐ nù āi lè dōu bèi tā zhào yào zhe  xiàng shì tí xǐng wǒ  xīn tiào kàn qǐ lái wú cháng
สี่ นู่ อาย เล่อ โตว เป้ย ทา เจ้า เหย้า เจอะ  เซี่ยง ซื่อ ถี สิง หว่อ  ซิน เที่ยว คั่น ฉี่ ไหล อู๋ ฉาง

实哭或笑从来都不会出错 你看我傻得 现在才懂 Hoo
qí shí kū huò xiào cóng lái dōu bù huì chū cuò  nǐ kàn wǒ shǎ de  dào xiàn zài cái dǒng  Hoo
ฉี สือ คู ฮั่ว เสี้ยว ฉง ไหล โตว ปู๋ ฮุ่ย ชู ชั่ว  หนี่ คั่น หว่อ ส่า เตอะ  เต้า เซี่ยน ไจ้ ไฉ ต่ง  โฮ้

或者是我到现在才愿意让自己懂 Yeah Yeah~
huò zhě shì wǒ dào xiàn zài cái yuàn yì ràng zì jǐ dǒng  Yeah Yeah~
ฮั่ว เจ่อ ซื่อ หว่อ เต้า เซี่ยน ไจ้ ไฉ ย่วน อี้ ร่าง จื้อ จี๋ ต่ง  เย้ เย้~

下一次的心痛 许我真能更从容 觉得呢
xià yī cì de xīn tòng  huò xǔ wǒ zhēn néng gèng cóng róng  nǐ jué de ne
เซี่ย อี๋ ชื่อ เตอะ ซิน ท่ง  ฮั่ว สวี หว่อ เจิน เหนิง เกิ้ง ฉง หยง  หนี่ เจว๋ เตอะ เนอะ

ซ้ำ* DA DA DA~ , * NA NA NA~

合 : 亲爱的别说 么算是活着(么算是活着)
All : qīn ài de bié shuō  shén me suàn shì huó zhe(shén me suàn shì huó zhe)
ร้องรวม : ชิน อ้าย เตอะ เปี๋ย ซัว  เสิน เมอะ ซ่วน ซื่อ หัว เจอะ  (เสิน เมอะ ซ่วน ซื่อ หัว เจอะ)

让我去痛到 明白所谓的快乐(明白所谓的快乐)
jiù ràng wǒ qù tòng dào  míng bái suǒ wèi de kuài lè(míng bái suǒ wèi de kuài lè)
จิ้ว ร่าง หว่อ ชวี่ ท่ง เต้า  หมิง ไป๋ สั่ว เว่ย เตอะ ไคว่ เล่อ (หมิง ไป๋ สั่ว เว่ย เตอะ ไคว่ เล่อ)

你听了那么多 别提前提醒我
nǐ tīng le nà me duō  bié tí qián tí xǐng wǒ
หนี่ ทิง เลอะ น่า เมอะ ตัว  เปี๋ย ถี เฉียน ถี สิง หว่อ

让每个伤口 自然的开花结果
jiù ràng měi gè shāng kǒu  zì rán de kāi huā jiē guǒ
จิ้ว ร่าง เหม่ย เก้อ ซาง โข่ว  จื้อ หยาน เตอะ ไค ฮวา เจีย กั่ว

我最亲爱的(我最亲爱的) 谢谢你让我更像我
wǒ zuì qīn ài de(wǒ zuì qīn ài de)  xiè xie nǐ ràng wǒ gèng xiàng wǒ
หว่อ จุ้ย ชิน อ้าย เตอะ (หว่อ จุ้ย ชิน อ้าย เตอะ)  เซี้ย เซีย หนี่ ร่าง หว่อ เกิ้ง เซี่ยง หว่อ

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...